Deze unieke parttime opleiding op HBO-niveau biedt belangstellenden in natuurlijke geneeswijzen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot holistisch hulpverlener die begeleiding kan aanreiken vanuit het geestelijk niveau, het hoogste Zijn, hetgeen doorwerkt tot in het fysieke lichaam.

Dit betekent dat je werkzaam leert zijn vanuit het nulpunt energieveld, ook wel het Veld of Bronenergie genoemd. Spiritueel gezien zou je kunnen zeggen dat HBO staat voor Hoger Bewustzijns Onderwijs.

Deze geneeswijze gaat uit van een holistische mensvisie, waarin de mens gezien wordt als een eenheid van:

• Persoonlijkheid (=lichaam, emoties en gedachten)
• Ziel (=kernkwaliteiten en liefdesvermogen) en
• Geest (=Bron: levengevend principe en wilskracht)

Een holistisch hulpverlener heeft deze drie-eenheid dusdanig in zichzelf gerealiseerd, dat hij in staat is om zijn medemens naar heelwording van deze drie-eenheid te begeleiden. Hierdoor gaat de hulpvrager in zijn problematiek een uitnodiging herkennen tot bewustwording van zijn ware natuur en vervulling van zijn eigen levensdoel.

Tijdens de opleiding doorloopt de student diverse fases van innerlijke bewustwording als uitdaging om te komen tot realisatie van zijn eigen ‘meesterschap’.

Deze opleiding is bedoeld voor hen die werkzaam zijn of willen zijn in de gezondheidszorg, in de breedste zin des woords, op het gebied van psychosociale en geestelijke begeleiding, met als specialisatie spirituele genezing. De opleiding kan een waardevolle aanvulling zijn voor degenen die reeds andere opleidingen in reguliere -, natuurlijke – of complementaire geneeswijzen hebben gevolgd en voor allen die een inwijdingspad willen volgen om tot realisatie te komen van hun oorspronkelijke Natuur en uitdrukking willen geven aan hun authentieke Zelf.

Elke module is ook afzonderlijk te volgen als bij- / nascholing.

Zie voor verdere informatie www.opleiding-vsg.nl of vraag een studiegids aan. 

Voor meer informatie over de (beroeps-) vereniging VSGP kunt u terecht op www.vsgp.nl.

Op woensdagavond 12 september 2018 is er een introductielesavond waarop u kennis kunt maken met meditatie en het 1e jaar van de opleiding. Voor meer informatie zie programma infodagen.

3 Responses to Opleiding tot Holistisch Hulpverlener

  • “Diny heeft het vermogen om je bij je diepste Zelf te brengen. Vanuit die verbinding kan ze je aanreiken wat voor jou op dat moment nodig is en wat er bij je wil gebeuren. Diny is in staat om op elke laag van bewustzijn je vrij direct bij de kern van je probleem te brengen. Het principe is de Liefde, welke gelijk staat (d.m.v. accepteren van wat er op dat moment is) aan vergeving, zodat je oude patronen en innerlijke wonden zich kunnen transformeren en transmuteren. Naast haar spirituele kwaliteiten, begeleidt Diny je ook in psychologische en praktische zin.”

  • “Diny is een bevlogen, integer en doortastend mens. Als docent kan zij haarfijn aanvoelen wat de deelnemers als groep en ieder individueel nodig hebben, om de volgende “blokkade” op hun bewustzijnspad te kunnen herkennen als uitnodiging tot groei. Wat ze je ook aanreikt, het is altijd in respect voor de keuze die je zelf wilt maken. Ik ben me pas jaren later bewust geworden wat een onwankelbaar vertrouwen zij in het levensproces moet hebben, om je die vrijheid te kunnen laten… ook al heeft dat soms “onnodig lijden” tot gevolg. “

  • “Diny heb Ik leren kennen als een zeer integere vrouw. Door haar ruime ervaring en gespecialiseerde kennis van de Holistische hulpverlening, heeft zij het vermogen om mensen middels gesprekken, zowel individueel als in een groepsproces, te begeleiden. Haar meditatietechnieken zijn op een hoog niveau, Diny geeft je de juiste tools en informatie waardoor je in eigen bewustzijn groeit. Diny straalt vertrouwen uit en is oprecht.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *