De innerlijke Weg

De innerlijke Weg begint met de erkenning van je goddelijke natuur. Immers zonder het licht van je innerlijke zon kun je niet zien wat er in de schaduw licht: dat wat door jou nog niet is gekend en geaccepteerd. Tevens is de bereidheid tot het ontwikkelen van je onderscheidingsvermogen van belang om innerlijke waarheid te kunnen onderscheiden van door je lager zelf gecreëerde illusies.
Om je vrij te maken van oude pijnstukken en geconditioneerde (overlevings)patronen zul je het niveau waarop deze ‘wonden’ liggen dienen te overstijgen in bewustzijn. Vanuit een oprecht mededogen naar je menselijk zijn laten deze oude trillingen als vanzelf los. Je ziet dan, aanwezig zijnde in je hartcentrum, dat alles wat jou ‘in de weg’ zat niet persoonlijk is bedoeld, maar een uitnodiging tot het (her)ontdekken en gebruiken van je hoogste potentie om je zielemissie te leven.
Als je je laat leiden door innerlijke waarheid gebaseerd op de universele Wet zal ook je wantrouwen naar mensen, partners en de wereld transformeren in vertrouwen op de Levensstroom. Dan kun je tijdens alle ups en downs van het dagelijks leven in je kracht blijven… bij je Zelf… en mee bewegen op de kosmische flow.

-Diny van den Arend-

Gratis introductielesavond woensdagavond 12 september
‘Op weg naar innerlijke vrede en vrijheid’
Aanvang 20.00 uur in Ontmoetingscentrum AGLAJA,
Swadenburgerdam 1 in Zwammerdam,
info website: www.aglaja.nl,
Graag aanmelden via: info@aglaja.nl

Tijdens deze GRATIS introductieles op woensdagavond 12 september maak je kennis met het cursustraject ‘Staan in je kracht’ (6 zaterdagen), dat op zaterdag 22 september van start gaat.
Doel van de cursus: leren schouwen vanuit je ziel en je innerlijk weten. Herkennen en activeren van je hoger bewustzijn. Transformeren van beperkende patronen vanuit je liefdeskracht.

Christiane Beerlandt: “Bewustzijnsgroei in groepsverband op wereldniveau is noodzakelijk wanneer het om massale uitdroging gaat.” Deze woorden van Christiane nodigden mij uit tot het schrijven van het volgende artikel.

De Zon schijnt al maanden onophoudelijk en de temperaturen zijn extreem hoog. We maken op de planeet Aarde een periode van grote droogte door.
Vandaag is er een vollemaansverduistering die bijna op elke plek op aarde gezien worden (heb ik in een artikel gelezen). De maan komt op in het teken Waterman op 27 juli (juli is het teken Leeuw). Waterman staat recht tegenover Leeuw in het astrologische Vaste Kruis: winter tegenover zomer. Het vaste kruis heeft o.a. te maken met het ordenen van innerlijke ervaringen en willen handelen vanuit je diepste overtuiging.

De Maan staat symbool voor ons onderbewustzijn en haar trillingsfrequentie beïnvloed onze gevoelens, emoties en verlangens.
Onze gevoelens behoren tot het element water. Doordat de Aarde (die dan tussen Zon en Maan staat) de kracht van de Zon ‘vermindert’ kunnen onze nog niet verwerkte emoties en onbewuste verlangens ‘aan het licht komen’, beter gezegd: naar boven drijven. Het water mag stromen… dan zullen de vlammen (lees ook natuurbranden) van het persoonlijkheidsvuur gedoofd kunnen worden. Met doven bedoel ik dan dat het persoonlijkheidvuur transformeert tot de kracht van ons Zelfbewustzijn.

Dit kan alleen vrucht dragen als we in volledig Zelfvertrouwen zijn en vanuit innerlijke Autoriteit in groepsverband deelnemen aan de bewustzijnsontwikkeling die de Aarde en ons aardse zelf nu doormaakt. Dit is een belangrijk thema van het Watermantijdperk.
‘Toon je kracht. Wees zacht en in mededogen naar je gevoelswereld.
Laat stromen wat nog opgesloten zit om welke redenen dan ook.
Verbind je met elkaar, met een groep die aansluit bij jouw bewustzijn,
met de intentie om tot wasdom te komen van je ware Zelf.
Niemand is een eiland omringt met zijn eigen water.
We leven allemaal op één eiland, de Aarde, omgeven door de Kosmische Levenszee’.

-Diny van den Arend-

Het verhaal over 12 jongetjes en hun coach

De universele Christuskracht is het 13e aspect, waarin de 12 paden van scheppende energie samenkomen in de mens, als manifestatie van het ZO(O)N zijn op Aarde. Deze 12 scheppende energieën verschijnen in mannelijke en vrouwelijk krachten. Ieder mens gaat op weg om deze 12 krachten, volgens het Universele 12-voudig pad van Zelfrealisatie, in zichzelf tot werkzaamheid te brengen en zo zijn lagere aard te omvatten met zijn hogere ofwel goddelijke aard. Voor velen is dit een abstract verhaal. Vanaf nu niet meer als je de gelijkenis kunt zien met de 12 jongetjes en hun coach opgesloten in een grot in Thailand.

Wat er aan vooraf ging
In de maand juni had ik een indruk ontvangen dat er een omwenteling in energie te gebeuren stond rond de zonnewende, waarin de hele mensheid wordt uitgenodigd om mee te gaan in deze vernieuwing. Voor zover mogelijk heb ik mijn indrukken vertaald in teksten tijdens de lichtviering van 11 juni j.l. als bemoediging en aansporing voor de zomer. Vanuit andere perspectieven is dit onderwerp ook ter sprake geweest tijdens onze andere bijeenkomsten in AGLAJA.
Op 23 juni (de dag waarop de zon weer in beweging komt na de zonnewende) hebben we met de studenten van de opleiding een persoonlijke bevestigingviering gedaan waarin de aanwezigen konden bekrachtigen dat zij waren opgestaan in de erkenning van hun Lichtkracht, vrij van gehechtheid aan hun emotionele (water) bindingen.

De redding is nabij
Op 23 juni raken 12 jongetjes en hun voetbalcoach (de 13e) opgesloten in een grot in Thailand. Zij schuilden in de grot voor de regen. Dezelfde regen zorgde ervoor dat ze niet meer naar de uitgang konden omdat de grot op diverse plaatsen was ondergelopen met water. Het water staat symbool voor het vrouwelijke element water. Hierin zie ik een vergelijking met onze goddelijke Vonk, die zich opgesloten voelt in de menselijke persoonlijkheid omdat het water (emotie) hem bijna tot aan de lippen staat en hem dit belet tot expressie.
Het kan geen toeval zijn, dacht ik, dat het 12 jongetjes en een coach Zijn. Immers er zijn 12 meesters van Liefde en Wijsheid (de 12 jongetjes) die samenkomen in de universele Christuskracht, de 13e (de coach). Wat wil hier gezien worden?
Opvallend is dat er een gezegde is ‘dat de man zich terugtrekt in zijn grot’ als hij worstelt met een probleem of iets wat hij nog niet kan verwoorden of nog niet tot actie kan overgaan.

Nu is de tijd gekomen
Toen ik dit bericht hoorde zag ik de gelijkenis met wat er in de mens gaande is (waar we vooral in de maand juni aandacht aan hebben besteed) en dan vooral omtrent de mannelijke energie. Immers na vele jaren van bewustwording en vrijmaking van de 12 krachten van de vrouwelijke energie (de Sofia) kan het tij nu keren voor de mannelijke energie. In mijn blog ‘Ben ik mijn broeders hoeder’ op 1 juli heb ik verslag gedaan van een bijeenkomst waar we met elkaar een helingsmeditatie hebben gedaan die op dit gegeven van toepassing is.
Opvallend detail is dat de 12 scheppende krachten in het universum, samenkomend in de 13e, de 12 stralen van werkzame goddelijke krachten zijn die zich in de mens willen manifesteren. Je zou kunnen zeggen dat de energie van de ‘opgestegen meesters’ nu in de mens geïntegreerd willen worden: zo boven zo beneden. Dat vraagt om actie, om DOEN, al is de situatie nog zo benard.
Dat zien we heel mooi uitgebeeld in de gebeurtenissen rond de 12 jongetjes en hun coach. Opvallend voor mij was dat er drie waterbekkens te zien waren op de TV-beelden waar de jongetjes langs moeten op hun terugweg naar de vrijheid. Drie afdalingen in het troebele water van het onderbewuste.
Drie is het getal van de goddelijke drie-eenheid: Vader, Zoon en Moeder/Heilige Geest.
Deze goddelijke drie-eenheid drukt zich in de mens uit als Geest, ziel en persoonlijkheid: op drie niveaus zal de mens ‘door het water’ dienen te gaan totdat hij ‘over het water’ kan lopen. Dan heeft hij meesterschap verkregen over het element water (en mogelijk ook van de andere elementen).

Samenwerking van de drie
Na bundeling van alle krachten, in de voorbereiding op de redding van de jongetjes, zijn de reddingswerkers vandaag (8 juni) begonnen om de jongetjes te bevrijden. Ik kreeg een foto toegestuurd van de reddingsactie waarop drie handen te zien waren die elkaar om de polsen vasthielden: 2 reddingswerkers en een jongen.
Spiritueel /symbolisch vertaald is: Het Licht (mannelijk) en de Liefde/Waarheid (vrouwelijk) van de Bron vormen samen de Kracht (synthese van Licht en Liefde/Waarheid) in de menselijke persoonlijkheid om vrij te komen uit de benauwdheid van de grot. In dit geval: het teruggeven van de vrijheid aan de mannelijke energie om tot zuivere creatie over te kunnen gaan vanuit zijn meesterschap over het element water. Om het element water te kennen dient de mens erdoorheen te gaan. Echter, hij hoeft dat nooit alleen te doen, er is altijd hulp.

De hele wereld kan nu zien dat samenwerking op het uiterlijke vlak bevrijding geeft op het innerlijke vlak. Dat is een aspect van ‘mijn broeders hoeder zijn’ ofwel de onvoorwaardelijke dienstverlening aan elkaar. Deze onvoorwaardelijkheid heeft 1 reddingswerker het leven gekost. Waar heb ik dat eerder gelezen? Dit komt overeen met het verhaal van Jezus (en vele anderen) die hun leven gaven om de mensheid te redden. Feit is wel dat na het overlijden van de Thaise reddingswerker de reddingsactie in een stroomversnelling is gekomen. Er is zelfs hulp uit Nederland aangeboden om met extra pompen het water uit de grot te halen. Ineens zijn wij als Nederlander indirect betrokken bij deze reddingsactie. Wordt er misschien op ons allen een beroep gedaan om te doen wat we kunnen doen?
Hoe bijzonder is het dat aan de reddingsactie 13 buitenlandse duikers meedoen. Evenals 5 Thaise duikers en 5 leden van het Thaise Korps Mariniers. De vier elementen komen samen in het 5e element ether: de Christuskracht werkzaam middels de 4 elementen. Het lijkt een goddelijk geleid scenario daar in Thailand om de hele wereld te laten zien dat deze gebeurtenis niet op zichzelf staat, maar een verbeelding van een universeel verhaal is dat nu om zijn ontknoping vraagt.

Aanvulling op deze tekst: dinsdag 10 juli 2018

Zondag, tijdens het schrijven van dit artikel verneem ik via internet dat er 6 jongetjes bevrijd zouden zijn. Daarom schreef ik zondag: “Dan wordt er via de media melding gemaakt dat op zondag 17.40 lokale tijd 6 jongetjes zijn bevrijd. Ook dit is weer symbolisch, immers het getal 6 verwijst naar de Davidsster: de twee driehoeken (1 voor de Geest en 1 voor de persoonlijkheid) die ineen schuiven en daarmee verwijzen naar de eenheid van de ziel (onze gevoelswereld) waarin het mannelijke en vrouwelijke zijn verenigd. Dat betekent dat het negatieve aspect van het element water overwonnen is en er ruimte is gekomen zodat het Licht van de Geest weer tot expressie kan komen. “
Echter, later op de avond verneem ik via de TV dat het er 4 zijn. In de tekst over de 6 jongetjes beschrijf ik het resultaat van het doorlopen van het Universele 12-voudig Pad.

Werking van het universele 12-voudig pad
Nu, dinsdag, blijkt dat de bevrijding van de jongetjes in 3 fases is gegaan. In 3 dagen zijn per keer 4 jongetjes (symbool voor de vier elementen) bevrijd. Hierin zie ik de vergelijking met de werking in het dagelijks leven van het Universele Pad. Er wordt via de media melding gemaakt dat op zondag 17.40 lokale tijd 4 jongetjes zijn bevrijd. Op maandag worden er weer 4 jongetjes gered en op dinsdag de laatste 4 jongetjes en hun coach. In 3 etappes zijn er 4 jongetjes gered, samen 12 en hun coach. Opvallend is dat de coach een monnik blijkt te zijn die de jongetjes leert te mediteren. Ook dat kan geen toeval zijn, immers om het Universele 12-voudig Pad te kunnen gaan is meditatie een vereiste. Door meditatie houd je je geest vrij van angst op het moment dat je door de angst of welke emotie dan ook heengaat. Door meditatie houd je je aandacht gericht op het Licht en de uitkomst. Je schijnt je lager zelf bij in het donker.
Het 12-voudig Universele Pad van Zelfrealisatie leert ons dat bevrijding van ons innerlijk Licht uit de duisternis, de gevangenschap in de grot (de gehechtheid aan materie, het lager zelf) in 3 fases verloopt: de persoonlijkheidsfase (bewustwording), de zielefase (transformatie) en de Geestfase (hercreatie) alvorens de Zo(o)n zich kan manifesteren middels de 12 goddelijke scheppingskrachten.
Die 3 fases zijn een reis door de 4 elementen (water, vuur, aarde en lucht) op 3 niveaus van bewustzijn totdat wij ons meesterschap kunnen tonen. Dan zijn wij de coach, de meester die meesterschap heeft verkregen op 3 niveaus over de 4 elementen.

We hebben de moeite en de inzet van velen gezien om alle 13 mensen te bevrijden uit de grot.
Wereldwijd is er aandacht gegeven aan deze reddingsactie. Wereldwijd wordt de mens uitgenodigd de krachten te bundelen en samen te werken. NU is de tijd van verandering. Nu is het tijd om onze goddelijkheid te erkennen en van daaruit te gaan leven.
Zo wordt het verhaal over de 12 jongetjes en hun coach een hedendaags verhaal waarin we aspecten kunnen herkennen van ‘het Paasverhaal tot en met Pinksteren’. Nu is het tijd om onze goddelijkheid te erkennen en van daaruit te gaan leven.

Tot slot
Daar waar ALLES samenkomt is er redding: Geest en stof verenigd door onvoorwaardelijkheid.
Ik hoop dat dit gebeuren in het (onder)bewustzijn van de mens een herinnering oproept van herkenning en innerlijke wijsheid. En dat elke ziel zichzelf zal bevrijden uit de grot (het ego).
Laten wij er zijn voor elkaar om waar nodig elkaar de hand te reiken.

-Diny van den Arend-

Ben ik mijn broeders hoeder? 
De zomer is weer begonnen en de zon schijnt uitbundig. Tijd voor een andere energie na een intensief half jaar van bewustwording en transformatie. Op de overgang van voorjaar naar zomer (de zomerzonnewende) sloten we het afgelopen studiejaar van het opleidingstraject Holistische Hulpverlening af met een bevestigingsviering. Onderdeel van deze viering zijn de via Zohra Noach gechannelde woorden van Jezus (Jeshua): ‘De diepste betekenis van het broeders hoeder zijn is dat u innerlijk herkent, dat niets is van u alleen, of voor u alleen, want de gehele schepping is eenheid.’

Wat betekenen deze woorden ‘uw broeders hoeder zijn’ in de praktijk van alledag?
Tijdens de zomer ontspannen we en geven ruimte aan onze hogere intuïtie om het Leven ten volle te ervaren. We trachten ons verlangen naar innerlijke harmonie en vrijheid te vinden, ieder op eigen wijze. De zomer is het seizoen waar we uitdrukking geven aan ons hernieuwde bewustzijn en onze hervonden innerlijke waarden.
Dat betekent ook dat we kwetsbaar durven zijn en laten zien wat we voelen en gewaar worden. Kwetsbaarheid komt voort uit een kracht, een kracht om te zijn die je ten diepste BENT.
Hoe meer we ons Bron-Zelf gaan erkennen, des te helderder krijgen we wat we met hart en ziel willen gaan belichamen in het hier en nu. Dan hebben twijfel, angst, schuld en miskenning geen macht meer over ons geestelijk Zelf. Het evenwicht tussen ons mannelijk- en vrouwelijk zijn maakt dat ons welbevinden zich verhoogt. We laten ons leiden door onze hoogste intuïtie die nooit faalt, want zij IS de innerlijke Wijsheid van Geest die ons inspireert om het Ware, het Goede en het Schone te eren en dankbaar te zijn voor onze verworvenheden.

In elke religie/wijsheidstraditie wordt de mens opgeroepen om te komen tot dienstbaarheid ofwel toegewijde dienst. Dienstbaarheid betekent elke handeling opdragen aan de Bron van alle Leven en als vanzelfsprekend dus aan het Bron-Zelf van elk mens. Ware dienstbaarheid kan alleen voortkomen vanuit een innerlijke geesteshouding, vanuit een diep besef van EENHEID. Dit besef zet zich om in een werkzame kracht van liefde en mededogen… dat getuigd van onbaatzuchtigheid. De zomer is de tijd om dit toe te passen, om de vuurkracht, je Zonkracht op juiste wijze te gebruiken. Wordt je de intentie van de woorden ‘uw broeders hoeder zijn’ al gewaar…?

Broederschap in Zusterschap
Zo kom ik bij het volgende: vanuit de hogere geestelijke gebieden wordt ons gevraagd om te komen tot ‘broederschap in zusterschap’. In wezen is dit de realisatie van het ‘mijn broeders hoeder zijn’.
Dit werd mij duidelijk, na een bijeenkomst (van een aantal leden van de vereniging VSGP) die we afsloten met een helingsmeditatie n.a.v. ons gesprek over dienstbaar zijn aan elkaar.
We verbonden ons in eenheid met elkaar van hart tot hart, van ziel tot ziel, van geest tot geest… en met de Meesters in de lichtsferen. Nadat het beeld van een Witte Lotusbloem op kwam vroeg ik: ‘Wat is er nodig’, waarop ik zag hoe gouden Zonnestralen de Witte Lotus beschenen… en er ruimte kwam om de groeikracht te ontvangen. En op mijn vraag: ‘En nu…?’ was het antwoord: ‘Wees het Licht dat je bent… Sta in je Licht… Let your light shine!’
Als ik mijn licht laat uitstralen, hand in hand staande met elkaar in een kring, ervaar ik door het gevoel van samenzijn een gewijde energie: verbonden in eenheid met de geestelijke wereld en in de stoffelijke wereld met de groep. Uit het niets zie ik ineens het beeld van Jezus, zoals ik hem 30 jaar geleden ook zag en hoor ik de woorden: ‘Zo bent u mijn broeder én zuster.’ De woorden ontroeren mij en ik ervaar een diepere betekenis van deze woorden. Ik ben tegelijkertijd ‘broeder en zuster’. Vervolgens voel ik de energie van Quan Yin en een oprecht mededogen naar de mensheid en … Ik voel dankbaarheid dat wij, hier samen staande, dit mogen ervaren en dat wij ervoor gekozen hebben om te blijven samenkomen om de Broederschap die er reeds is in de Geest handen en voeten te geven op Aarde ‘in Zusterschap’. Ik zie je en zal er indien nodig voor je zijn, dienstbaar aan het Licht.

Mijn Broeder zijn is de vereniging in de Geest en geestelijk werkzaam zijn.
Mijn Zuster zijn is de realisatie daarvan in vereniging met elkaar in de Materie en samen werkzaam zijn in de wereld.

Nieuwe balans
Elke verruiming van bewustzijn geeft een soort identiteitscrisis tijdens het proces van transformatie.
Soms ervaar je dit als aanwezig zijn in niemandsland. Het oude is niet meer en het nieuwe is nog niet. Het is de juiste verhouding vinden -aanwezig in een ‘hogere trilling’ van Zijn- hoe je persoonlijkheid zich verhoudt tot je Zelf, je omgeving en het Universum. Als dit niet begrepen wordt grijp je vaak terug op je overlevingspatronen. Dan kan integratie en uitlijning vanuit de verruimde staat van bewustzijn niet plaatsvinden. Door onwetendheid zul je dan waarschijnlijk weer terug grijpen op methodieken die je gewend bent vanuit je lager zelf om je balans te herstellen. Vervolgens begint het spel weer opnieuw. Weet dat na elke verruiming van bewustzijn er weer andere vaardigheden worden geleerd en toegepast. Zo oefen je om een bewust creërend mens te worden die de universele wetten bewust kan toepassen om je persoonlijk welbevinden en dat van je medereizigers op het Pad te behoeden. Immers niemand leeft voor zichzelf alleen…
Samen zijn we op weg om onszelf en elkaar te helen van de wonden van de Tijd, die onze zielen hebben ondervonden op onze involutie reis om MENS te worden.

-Diny-

Wat creëer je als je alleen maar opkomt voor je eigen behoeften?
Als je alleen uitgaat van je eigen behoeften en verlangens, loop je het risico de ander te gebruiken. Je stemt dan niet af op de verlangens, wensen en grenzen van de Ander. Dit getuigt van een tekort aan empathische vermogen en respect voor ieders eigenheid. Dit leidt tot misbruik, intimidatie en manipulatie. Je zou kunnen zeggen dat zo iemand is blijven steken in de ontwikkeling van zijn gevoelswereld. Veelal ontstaan door een negatief zelfbeeld en een tekort aan oprechte aandacht in de kindertijd. Zo iemand heeft zich mogelijk niet gehoord en gezien gevoeld en probeert nog steeds aandacht te vragen voor ‘het tekort’ opgedaan in een bepaalde levensfase. Indien de vastgezette energie -de blokkade- niet wordt vrijgemaakt en ontdaan van de negatieve trilling ‘ik voel me niet gezien en/of gehoord’ zal zo iemand zijn leven inhoud geven vanuit een negatieve creatiespiraal.

Het gemis of tekort in het verleden kan niet door een ander worden ingevuld. Als je deze behoefte blijft projecteren op de buitenwereld zal er geen ontwikkeling zijn naar een evenwichtig volwassen mens die zijn ‘gemis of tekort’ kan accepteren en vult met liefde voor het eigen wezen. Dan blijf je in een rolpatroon zitten van afhankelijkheid en slachtofferschap waardoor je je Lichtkracht miskent.
Deze zelfontkenning kan er ook voor zorgen dat je een defensieve houding aanneemt naar de omgeving en vol verwijten en kritisch bent naar de Ander, waarmee je (vaak onbewust) de boodschap geeft naar de Ander dat hij ‘niet goed genoeg is’ (die hij kan ook een zij zijn). Let wel: je bedoelt eigenlijk ‘jij voldoet niet aan mijn behoefte en daarmee ben je voor mij niet van waarde.’
Deze boodschap kan bij de Ander binnenkomen als miskenning van zijn goede wil en oprechte liefde/aandacht voor jou op de wijze die bij hem past. Indien de Ander onvoldoende geworteld is in zijn eigenwaarde zal hij in de miskenning schieten en zich slachtoffer voelen. Hij vlucht (terugtrekken in zichzelf of weglopen van de situatie), vecht (agressie) of bevriest (passief) omdat hij zich aangevallen voelt in zijn menselijk zijn.
Zie hier een voorbeeld van een negatieve creatiespiraal waarin we elkaar mee kunnen trekken naar een niveau wat ons mens-zijn onwaardig is.
Dan zijn er ‘twee slachtoffers’ die niet in staat zijn om elkaar te zien in hun behoefte naar respect, liefde/aandacht, zichzelf verliezend in hun eigen tekort i.p.v. tot een innerlijke verzoening te komen met de eigen schaduwkanten, onvermogens en onwetendheid. Zie hier de gemiste kans tot groei!

casus
Als dit een casus (een hulpvraag) zou zijn, kun jij dan de stappen van ontwikkeling zien en aanreiken die nodig zijn om het natuurlijke evenwicht in de ik-gerichte mens te herstellen, zodat er een positieve creatiespiraal in werking treedt? Waar begin je?
Ervan uitgaande dat hij/zij bereid is om te groeien en een bewustzijnsontwikkeling aan te gaan om tot een functioneren te komen vanuit innerlijke vrijheid en eenheid van Zijn. En alles dus de uitwerking heeft die je beoogt, uitgaande van het hier en nu.

Holistische hulpverlening
Het vraagt een holistische aanpak indien men niet slechts aan symptoombestrijding wenst te doen, maar de harmonie in de totaliteit van de mens wenst te herstellen van persoonlijkheid, ziel en Spirit.
In het opleidingstraject tot Holistisch Hulpverlener hanteren wij het model van hulpverlening volgens het ‘One Source Principle’(OSP), gebaseerd op de vier elementen volgens het Universele 12-voudig Pad, om volgens ‘de weg van de minste weerstand’ tot een heling te komen en het herstel van de eenheid van Zijn te bekrachtigen.
Door bewustwording van wat er ten grondslag ligt aan de negatieve creatiespiraal kun je energetisch ‘de spiraal keren’ naar een positieve creatiespiraal en herbronnen in je authentieke Zelf waardoor je je zielemissie kunt waarmaken.
Wanneer de zielemissie/functie wordt herkend en vormgegeven maak je de ‘grote’ transformatie door van kind naar volwassene, van een Vissentijdperkbewustzijn naar het Aquariusbewustzijn. Als volwassen mens neem je verantwoordelijkheid voor de eigen behoeften en gemaakte keuzes. Deze mens herkent zijn eigen projecties en neemt ze terug. De kernkwaliteiten van de ziel ontwikkelen zich waardoor de chakra’s in een ‘hogere’ afstemming komen en je leert de creatiekracht te hanteren op diverse niveaus van bewustzijn. Dan kun je gaan functioneren als Holistisch Hulpverlener die heling aanreikt vanuit de Bron. Het dertienvoudig universeel Bewustzijn opent zich waardoor je tot een (h)erkenning komt van je multi-dimensionale Wezen en je functioneren als Cel in het Kosmische Lichaam.

Geïnteresseerd?
Op woensdagavond 13 september (20.00 -22.00 uur) is er een introductielesavond in Centrum AGLAJA.
Nadere berichtgeving volgt.

OPEN AVOND 23 MEI 2018
Veel mensen zijn in de afgelopen jaren door veranderingen heen gegaan. De afgelopen maanden werden door sommige mensen als heftig ervaren omdat er veel vastgehouden energie vrij kwam. Zelfbeelden zijn aan diggelen gevallen, emoties verwerkt en mentale conditioneringen zijn vervangen door zelfrespect, hoop en afstemming op de droom van de ziel; onze ziel die op Aarde is gekomen om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de grote Droom van het Leven, de Bron. Je zou kunnen zeggen: De Bron heeft Zichzelf tot leven gedroomd via de schepping. Die Droom leeft in elke ziel als een verlangen naar harmonie, vreugde en innerlijke vrijheid.
Jij en ik, wij allemaal, zijn een deel van die grote Droom die werkelijkheid wordt.
Wat daar voor nodig is?
Dat wij ons bewustzijn verruimen tot onze oorsprong van Zijn, ons authentieke Zelf.

Hoe zou de wereld eruit zien als we ons niet meer persoonlijk gekwetst voelen door wat andere mensen van ons vinden? Maar we dankbaar zijn voor de feedback die zij geven… of mededogen en verdraagzaamheid betrachten indien deze mens projecteert vanuit de eigen gekwetstheid of onvermogen.
Zo velen vragen mij: ‘Wat moet ik zeggen of wat moet ik doen?’
Daar is maar één antwoord op mogelijk: je hart openen, de onpersoonlijke liefde toelaten om werkzaam te zijn. Jij hoeft geen moeite te doen. Jij hoeft niet te veranderen.
De onvoorwaardelijke onpersoonlijke liefde verandert jouw persoonlijkheid in goddelijke expressie!
Dit is de transmutatie die plaats vindt…de kwantumsprong die is aangekondigd.
Dit innerlijk Pad bewandelen is de Weg van het Hart: het universele 12-voudig Pad tot realisatie van eenheid van onze persoonlijkheid, ziel en Geest. Dan ervaren we innerlijke vrijheid en de vreugde van het hart.
Spreekt dit je aan? Heb jij al stappen gezet op het innerlijk Pad? Heb je vragen?
Heb jij talenten die je verder wil ontwikkelen om andere mensen te begeleiden in hun transformatieproces?

Op woensdagavond 23 mei stellen we onze deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in spirituele ontwikkeling en voor eenieder, die zich vanuit de ziel geroepen voelt de eigen bewustzijnsontwikkeling aan te gaan en/of zich daarbij deskundig te laten begeleiden.
Voor meer info zie de agenda hiernaast.
De toegang is VRIJ! We stellen het op prijs als je je aanmeld, maar dit is niet verplicht.

Ben je al bekend met ons cursusaanbod?
Misschien heb je nog vragen of wil je andere mensen kennis laten maken met onze visie op het leven? Voor degenen die eerder in AGLAJA een cursus of opleiding hebben gevolgd is dit een mooie gelegenheid om belangstellenden uit jouw netwerk kennis te laten maken met ons cursusaanbod. En tevens met onze visie op het universele 12-voudig Pad van zelfrealisatie dat elke mens bewandelt om te komen tot eenheid en innerlijke vrijheid in zichzelf. Het (her)kennen van de universele wetmatigheden maakt dat integratie van eerdere kennis en (spirituele)ervaringen kan plaatsvinden zonder te vervallen in pijnlijke processen.

STICHTING VSG: ASCENTIE
Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap (St. VSG) biedt al ruim 25 jaar de gelegenheid tot innerlijke ontwikkeling en begeleiding bij het bewustwordings-, transformatie- en transmutatieproces waar de mens(heid) aan het begin van dit Aquariustijdperk doorheen gaat. Er wordt gesproken over een kwantumsprong, het gaan van de 3e naar de 5e dimensie, anderen noemen het: ascentieproces. Ascentie is een spiritueel proces dat zich afspeelt IN jezelf.
Met de volgende beeldspraak kan ik dat verduidelijken. Om te ascenderen ‘lichter te worden’ zul je alle overtollige ballast aan overtuigingen en emotionele afhankelijkheden overboord dienen te gooien, net als bij een ballonvaart. Dat overboord gooien is het aangaan van een bewustwordingsproces en een transformatieproces van emotionele afhankelijkheden om te komen tot een transmutatie van ingesleten gedachtepatronen. Dat bewerkstelligt een integratie van je hoger Zelf: je hoger Zelf kan zich dan manifesteren via je lager zelf. Het is dus meer een descendentie of aardingsproces van je hoger Zelf.
Hoe dan ook, de mens is bezig om zijn beperkte zelfbeeld te omvatten in liefde en te overstijgen in bewustzijn.
Hierbij ontvangen we ondersteuning van kosmische energieën, immers wij zijn allen deel van het kosmische Lichaam. Weet wel: alle kosmische energie is in wezen NEUTRAAL. Hoe wij deze energieën ontvangen en interpreteren is dus afhankelijk van onze staat van bewustzijn. Als wij deze energieën onpersoonlijk kunnen ontvangen zullen ze ons voortstuwen in een harmonische beweging: de levensflow. Indien onze mannelijke energie en/of vrouwelijke energie uit balans is zal de neutrale energie deze aspecten uitvergroten om tot (h)erkenning hiervan te komen, zodat we deze energieën kunnen transformeren tot neutrale energie. Dit moet je wel zelf doen met gebruikmaking van je liefdeskracht en je zuivere wil. Jij bent immers degene die in de kracht van zijn/haar meesterschap dient te gaan staan.
Als het universum of een healer/medium/channeler dit voor jou zou doen heb je nog steeds niet de vaardigheid geleerd om energieën te gebruiken tot creatie.
Het is de LIEFDE en COMPASSIE van ons zielewezen dat ons bevrijdt van elke beperking om ons ware, authentieke Zelf te zijn. De zogenaamde ascentieverschijnselen zijn derhalve
uitnodigingen om aspecten/eigenschappen in jou die je als negatief waardeert, te accepteren en in LIEFDE te omvatten… en dan laten ze vanzelf los.
Dan is er ruimte voor een nieuwe ervaring. Eén die meer in harmonie is met jouw zielemissie.

-Diny-
19 augustus 2017

Ben jij ook op weg in dit universele gebeuren?
Of ben je bereid op weg te gaan en meer te leren omtrent je Zelf?
Begeleid jij mensen en wil je ook spirituele begeleiding kunnen bieden?
Meer weten?
Of op zoek naar een opleiding die jou richting geeft in jouw levensproces?
Kom dan naar de gratis introductieles op woensdagavond 13 september a.s.
Aanmelden kan via info@aglaja.nl

 

Magie
Als we de geschiedenis mogen geloven dan werd het leven in vroeger tijden beheerst door magie en bijgeloof. Tovenaars en heksen zijn geliefde personages in sprookjes en sagen. Magie spreekt tot de verbeelding ‘dat wil ik ook kunnen’. Even zwaaien met mijn toverstaf of knippen met mijn vingers en hoepla: daar verschijnt datgene wat ik wil hebben of wil bereiken. Het lijkt alsof heksen en tovenaars uitgestorven zijn, maar zonder dat we het beseffen zijn we allemaal tovenaars en heksen.
‘O ja’, zul je misschien zeggen: ‘Hoe bedoel je?’
We hebben dan geen toverstaf waarmee we zwaaien, maar ieder mens gebruikt, soms zonder dat hij dat weet, de wetten van de magie om iets tot stand te brengen wat hij wil bereiken. We noemen het alleen geen magie meer. Wij weten, door mensenkennis en wetenschappelijk onderzoek, dat er wetmatigheden zijn die we kunnen gebruiken om datgene tot stand te brengen wat we willen bereiken.

Psychologische kennis wordt op vele terreinen van de gezondheidszorg gebruikt om mensen ‘beter’ te maken. De farmaceutische industrie reikt ons een geloof in pillen aan, die ons weer gezond moeten maken. Inmiddels kennen we ook het placebo-effect…
Ook reclamemakers en de media maken gebruik van psychologische wetten en zonder dat we er soms erg in hebben raken we verstrikt in ‘een web van bedrog’ wat over ons is uitgegooid.

De Wet van Oorzaak en Gevolg leert ons waartoe het leidt als je geen rekening houdt met de wetmatigheden van het Leven en de universele Wet van Eenheid en Liefde overtreed, dus deze wetten misbruikt voor eigenbelang in plaats van te gebruiken voor het algemeen belang.
Uitgaande van de universele Wet is er niets ‘verkeerd’. Alleen elke overtreding van de universele Wet zet een kettingreactie in beweging waar je dan deel van bent en de verantwoording voor draagt om tot een juist einde te brengen. Wat je zaait zul je oogsten. Onvoorwaardelijke liefde is de sleutel om ‘narigheid’ te bestrijden en Waarheid aan het licht te brengen.

De Wet van de materie: ‘Niets is wat het lijkt.’
Dus wees waakzaam. Wees met volledige aandacht in het hier en nu.
Zoek de waarheid in alles wat op je pad komt.
Ontsluier de illusie (gecreëerd door je persoonlijke overtuigingen) met Waarheid!
Denk na en geloof niet onvoorwaardelijk wat je wordt voorgespiegeld.
Toets alles aan de innerlijke Waarheid die aanwezig is in je hartcentrum.

Ook een spiritueel volwassen mens, de ontwaakte mens, gebruikt magie.
In wezen is elke handeling magisch. Het woord magie betekent voor mij wet.
Elke ‘lagere’ wet ligt vervat in een ‘hogere’ wet.
Elk mens zou zich af moeten vragen: hoe gebruik ik de Wet?
Ben ik in staat om te leven vanuit de Wet die de hoogste trilling van Liefde heeft en alle lagere wetten omvat?

Waarheid is Liefde, Liefde is Waarheid.
Het Leven daagt ons elke dag, van minuut tot minuut, uit: durf jij te leven in Waarheid?
Durf jij je terug te trekken in het intieme heiligdom van je innerlijk Zelf en te schouwen in de spiegel van Waarheid?
Want alleen in de stilte van je innerlijke ruimte zul je kunnen onderscheiden wat illusie is en wat waarheid is.
Dáár zul je de ultieme waarheid ontdekken: jouw onpersoonlijk Zelf, jouw IK BEN…. Die de Wet is, de Waarheid is en het Leven… AL WAT IS in zijn volmaakte trilling die de schepping vervult met liefde.

-Diny-

 

SPIRITUELE ONTWIKKELING
Spirituele ontwikkeling is méér dan tijdverdrijf of kennis vergaren.
Spirituele ontwikkeling is een levenshouding die je thuisbrengt bij je Zelf.
Eenmaal op weg zal je ziel je tonen welke stappen te ondernemen om je innerlijke potentie dusdanig te ontplooien dat je elke onvrijheid, elke illusie achter je laat.
Eenmaal gecentreerd in je kern, het hart van je Wezen, zal elke ademtocht deel uitmaken van de vervulling van je Zelf omdat je je zielemissie leeft.
Staande en levend vanuit je innerlijke Kracht zul je een lichtbaken zijn voor eenieder die op weg is om Zichzelf te vinden.

Leven vanuit innerlijke Kracht is een gevolg van spirituele ontwikkeling: de integratie van je Spirit en je menselijk zijn. Door het opengaan van je hartchakra en de activatie van je hoger bewustzijn leer je om je lager zelf en ‘je rode draad’ te omvatten in onvoorwaardelijke liefde. Het is een weg om te komen tot eenheidsbewustzijn en te leven vanuit je authentieke Zelf.

In vroegere tijden was deze weg slechts begaanbaar voor een enkeling. Nu wordt elk mens uitgenodigd deze weg te gaan. Het leven is een leerschool. We staan allemaal voor de keuze om van de basisschool (3-D bewustzijn) over te gaan naar het voorgezet onderwijs (5-D bewustzijn). We leren om volledig Mens te zijn en gebruik te maken van al onze vermogens om samen te genieten van de schoonheid van het leven op aarde.

-Diny-

 

RECENTE BERICHTEN:

AGENDA

sep
4
di
10:00 Ontmoetingsochtend
Ontmoetingsochtend
sep 4 @ 10:00 – 12:00
Inloopochtend waar je onder het genot van een kopje koffie/thee ervaringen kunt uitwisselen en met je vragen terecht kunt omtrent gezondheid en spirituele ervaringen. Data najaar 2018: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12
sep
10
ma
19:30 Lichtviering en ontmoetingsavond
Lichtviering en ontmoetingsavond
sep 10 @ 19:30 – 22:00
Een ‘lichtviering’ is een meditatieve avond waarin we met elkaar ‘een veld van licht’ vormen en inspiratie wordt gedeeld via teksten, muziek en meditatie om tot een ervaring/beleving hiervan te komen. Met als intentie om[...]
sep
12
wo
20:00 Introductie-les
Introductie-les
sep 12 @ 20:00 – 22:00
Op deze avond is er een introductieles van het traject van het 1e jaar van de opleiding ‘Staan in je kracht’ over de fases van onze spirituele persoonlijkheidsvorming. Als je dit traject doorloopt krijg je handvatten[...]
sep
17
ma
19:30 Inloopavond
Inloopavond
sep 17 @ 19:30 – 21:30
Op iedere derde maandagavond van de maand is er vanaf 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur) gelegenheid om van gedachten te wisselen over de spirituele benadering van levenszaken. Data najaar 2018: 17/9, 15/10, 19/11
sep
24
ma
20:00 Meditatiekring
Meditatiekring
sep 24 @ 20:00 – 21:15
Meditatieve avond gericht op verdiepen van meditatieve vaardigheden en het delen van ervaring en beleving. Data: elke 4e maandagavond van de maand Najaar 2018: 24/9, 22/10, 26/11 2018