Voorwaarden voor aanmelding/betaling/annulering

1. Zodra u zich aangemeld hebt, mondeling of schriftelijk, voor de cursus/workshop staat u ingeschreven. Aanmelding geschiedt in principe tot 1 week voor aanvang van de cursus/workshop. Voor alle betrokkenen is het fijn om te weten of de cursus/workshop doorgaat en daarom wordt 1 week van tevoren bekeken of er voldoende aan-meldingen zijn. De cursus/workshop gaat van start indien er mini-maal zes definitieve aanmeldingen zijn. Mocht het bericht van het starten van de cursus/workshop u binnen 1 week voor aanvang pas bereiken dan geldt het volgende. In uitzonderingsgevallen is later aanmelden mogelijk, tot 24 uur voor aanvang van de cursus/work-shop. Van belang is dan dat er reeds voldoende deelnemers zijn aangemeld en de keuze om de cursus/workshop doorgang te laten vinden is gemaakt.

2.  U betaalt het lesgeld contant op de eerste lesavond. Indien u voorkeur er naar uitgaat om per bank te betalen, dient het cursus-geld voor aanvang van de cursus/workshop te zijn bijgeschreven op bankrekeningnr.: NL75ABNA0580430235 t.n.v. D.C. van den Arend-Schouten. Indien betaling per bank niet op tijd binnen is, betaalt u contant op de eerste lesavond.

3.  Indien u staat ingeschreven, kunt u tot 1 week voor aanvang van de cursus/workshop kosteloos opzeggen. Reeds overgemaakte gel-den worden gerestitueerd. Daarna is restitutie niet meer mogelijk, behoudens aantoonbare overmacht (zoals de Nederlandse Wet dit bedoeld: b.v. ernstige ziekte/overlijden dierbaren/ onbereikbaar worden van de lesplek door verhuizing).

4.  Indien u binnen 1 week voor aanvang van de cursus/workshop opzegt, zal in overleg met de cursus/workshopbegeleider bekeken worden of er sprake is van aantoonbare overmacht en of er restitutie kan plaatsvinden.

Eventuele restitutie is afhankelijk van de gevolgen voor de overige deelnemers, het wel of niet door kunnen gaan van de cursus/workshop en de mogelijkheid om de cursus/workshop te verzetten naar een later tijdstip.  De cursus/workshopbegeleider is volgens punt 3 niet verplicht deze restitutie te verlenen. Heeft u zich binnen 1 week voor aanvang van de cursus/workshop aangemeld, dan ga ik er van uit dat u definitief hebt gekozen voor deelname aan de cursus/workshop en wordt geen restitutie verleend, behoudens aantoonbare overmacht.  

5. Indien de cursus/workshop van start is gegaan, worden geen restituties meer verleend en blijft u het cursusgeld verschuldigd.

6. Wanneer u een cursus/workshop bent begonnen en deze door aantoonbare overmacht niet meer kunt afmaken, kan in overleg met de cursusbegeleider worden besloten tot voortzetting van de deel-name in een later stadium, zonder extra kosten, uitgezonderd prijsverhoging.

7. De cursus/workshopbegeleider behoudt zich het recht voor om indien er minder dan zes aanmeldingen zijn, of er na afmelding minder dan zes aanmeldingen zijn, de cursus/workshop te annu-leren. In dat geval worden reeds betaalde gelden binnen 1 week teruggestort.

8. Bij ziekte van de cursus/workshop begeleider en/of in geval van overmacht zal in samenspraak met de cursisten nieuwe lesdata worden vastgesteld.

9. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet AVG en alleen gebruikt voor verwerking in de administratie, certificering en om u te informeren over een eventueel vervolg op de door u gevolgde cursus/workshop.  Uw persoonsgegevens worden NIET aan derden verstrekt. U kunt zich na het volgen van een cursus/workshop altijd afmelden voor verdere informatie via een bericht naar info@aglaja.nl of uw gegevens laten wijzigen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt er vanuit gegaan dat u op de hoogte bent van deze informatie.

RECENTE BERICHTEN:

AGENDA

sep
4
di
10:00 Ontmoetingsochtend
Ontmoetingsochtend
sep 4 @ 10:00 – 12:00
Inloopochtend waar je onder het genot van een kopje koffie/thee ervaringen kunt uitwisselen en met je vragen terecht kunt omtrent gezondheid en spirituele ervaringen. Data najaar 2018: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12
sep
10
ma
19:30 Lichtviering en ontmoetingsavond
Lichtviering en ontmoetingsavond
sep 10 @ 19:30 – 22:00
Een ‘lichtviering’ is een meditatieve avond waarin we met elkaar ‘een veld van licht’ vormen en inspiratie wordt gedeeld via teksten, muziek en meditatie om tot een ervaring/beleving hiervan te komen. Met als intentie om[...]
sep
17
ma
19:30 Inloopavond
Inloopavond
sep 17 @ 19:30 – 21:30
Op iedere derde maandagavond van de maand is er vanaf 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur) gelegenheid om van gedachten te wisselen over de spirituele benadering van levenszaken. Data najaar 2018: 17/9, 15/10, 19/11
sep
24
ma
20:00 Meditatiekring
Meditatiekring
sep 24 @ 20:00 – 21:15
Meditatieve avond gericht op verdiepen van meditatieve vaardigheden en het delen van ervaring en beleving. Data: elke 4e maandagavond van de maand Najaar 2018: 24/9, 22/10, 26/11 2018
20:00 Workshop meditatie
Workshop meditatie
sep 24 @ 20:00 – 22:00
Via concentratie-oefeningen en geleide meditaties leer je om in het dagelijks leven meer afgestemd te zijn op ‘het hier en nu’. Je ontvangt tevens een reader met uitleg en meditaties.