Cursussen

Workshop Meditatie

Meditatie is een éénpuntig gerichte aandacht die, vanuit rust en stilte leidt tot contemplatie (beschouwing), waardoor een beeld of gedachte uit het eigen diepste wezen in het bewustzijn kan komen.

Doel van de workshop:

Tot een zodanige verstilling komen in jezelf, dat je in verbinding komt met jouw “hoger zelf”, jouw kern en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Aangereikt worden diverse manieren om in een meditatieve staat van “gewaar zijn” te komen. Via concentratie-oefeningen en geleide meditaties leer je ook in je dagelijks leven meer afgestemd te zijn op het “hier en nu”. Je leert o.a. aarding, afstemming en diverse meditatietechnieken met als doel: ‘leven in het moment NU’ in verbinding met je hartenergie en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Aangetoond is dat meditatie een gunstige invloed heeft op ons welbevinden en stress gerelateerde klachten. Meditatie verruimd je bewustzijn. Meditatie is je persoonlijkheid in het ritme van innerlijke vrede brengen. Door centrering in je hartcentrum, in ontmoeting zijnde met je hoger Zelf, leer je een innerlijke dialoog aan te gaan om jouw innerlijke kracht tot werkzaamheid aan te zetten. Gevolg: transformatie van geconditioneerde gedachtepatronen en emotionele afhankelijkheid, teneinde je Zelf te kunnen zijn.

Datum: maandagavond 24 september 2018 Tijd: 20.00 – 22.00 uur Begeleiding: Diny van den Arend Kosten: € 20,-, inclusief een reader Aanmelding via info@aglaja.nl
Data: 6 maandagavonden, 15/10, 29/10, 5/11, 19/11, 26/11, 3/12 2018 Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn. Tijd: 20.00 – 21.30 uur Begeleiding: Diny van den Arend Kosten: € 90,–, aanmelden via info@aglaja.nl

Cursus Zelfheling

In het Vissentijdperk was de uitdaging van de mens om een persoonlijkheid (zevenvoudig bewustzijn) te vormen. In het Aquariustijdperk wordt de mens zich bewust van zijn spirituele aard en opent zich zijn kosmische (dertienvoudig) bewustzijn. In deze cursus leer je de basisvaardigheden om middels meditatie je zelfhelend vermogen te activeren. Je leert je centreren in je hartcentrum en bewust in contact te komen met je authentieke Zelf. Aanwezig in het hier en nu kun je dan je hoger bewustzijn activeren en tot integratie komen van persoonlijkheid, ziel en Geest. Je maakt ook kennis met universele transformatiesymbolen. Deze symbolen zijn sleutels om, via meditatieve afstemming, jouw scheppende vermogens aan te spreken en je leven te transformeren en te helen. Je kunt deze energie ook aanwenden ter ondersteuning van je medemens die het, om welke reden dan ook, moeilijk heeft.

Doel van deze cursus:

Je leven zelf ter hand nemen en werkzaam worden vanuit je authentieke Zelf.

Waartoe leidt het?

Bewustwording van het spirituele wezen dat je bent en daarmee de bron van leven in jezelf ontsluitend. Door innerlijke groei zal je zelfbeeld dusdanig veranderen dat je meer in harmonie kunt leven met de wereld om je heen door actieve deelname aan je eigen heelwording van persoonlijkheid, ziel en Geest, uitstralend naar je omgeving.

Cursus Transformatie

Wat is transformatie?

Transformatie betekent letterlijk verandering. Je wordt uitgenodigd de spirituele verandering van het leven aan te gaan: van leven vanuit de zonnevlecht (emotie) naar leven vanuit het hart (acceptatie en liefde).

Doel van deze cursus:

Herkennen wat er nodig is om deze verandering in jezelf tot stand te brengen. Aan de hand van de aangereikte voorbeelden dát, wat betrekking heeft op jou, in de praktijk brengen.

Waartoe leidt het?

Dit betekent dat je je vrijmaakt van jouw “processen”; van je gehechtheid aan je emotionele- en mentale patronen waarvan je anders afhankelijk zou blijven en het lijden in stand zou houden. En dat je volwassen wordt: groei door te leven vanuit de Bron. Dit is de weg van belangeloze Liefde.

Data: 4 maandagavonden begin 2019: 14/1, 28/1, 4/2, 18/2 Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn. Tijd: 19.45 – 21.45 uur Begeleiding: Diny van den Arend Kosten: € 85,- Aanmelding via info@aglaja.nl
Data: 4 woensdagavonden in 2019: 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn. Tijd: 19.45 – 22.00 uur Begeleiding: Diny van den Arend Kosten: € 100,- inclusief instructiemateriaal

Workshop “Wie ben ik?”

Hoe goed ken jij jezelf? Gedurende 4 avonden gaan we met elkaar kijken aan de hand van numerologie, astrologie, de Koninklijke weg van de tarot en de vier elementen, hoe onze persoonlijke blauwdruk is gevormd en welke mogelijkheden van persoonlijke ontwikkeling hierin voor ons aanwezig zijn.

Doel van de workshop:

Inzicht in je kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen die samen je ‘rode draad’ vormen in dit leven. Bewustwording van de archetypische beelden die ons iets vertellen over onze levensreis en onze zielemissie op aarde. Herkenning van het universele principe van evolutie die in alle wijsheidstradities worden gebruikt.

Waartoe leidt het?

Helderheid over je relaties (ouders, broers/ zussen, partners, kinderen enz.): het beter kunnen omgaan met innerlijke conflicten en crisissituaties. Verbetering van de kwaliteit van je relaties: privé en op je werk.

Cursus Ontdek je Kracht

Introductie spirituele persoonlijkheidsvorming en kennismaking met universele waarheden/wetten die leiden tot innerlijke vrijheid en expressie van je Zelf. De mens van nu gaat open voor de energieën van het Aquariustijd- perk. De energieën van het Vissentijdperk trekken zich terug. De mens wordt uitgenodigd tot innerlijke groei en bewustwording. Dit brengt in ons persoonlijk leven vele veranderingen met zich mee op emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Om ons heen zien we hoe zekerheden wegvallen door de veranderingen in de wereld. Mensen zijn (over)gevoelig en staan open voor indrukken zonder te weten hoe hier mee om te gaan. Ken jij je Zelf? Hóe sta jij in het leven? Ben jij op zoek naar meer evenwicht in je leven? Dan is deze cursus iets voor jou!

Doel van deze cursus:

Erkennen van je eigenwaarde, herkennen van je eigen licht- kracht en de mogelijkheid om tot transformatie te komen van je afhankelijkheid aan bepaalde emoties en gedachtepatronen die jou belemmeren om het leven in al zijn volheid te beleven.

Waartoe leidt het?

Leven in het moment NU. Bewustwording dat je meer bent dan jouw lichaam, gedachten en emoties. Je gaat jouw eigen lichtkracht herkennen. Hierdoor verliezen emoties en gedachtepatronen hun grip op jou persoonlijk functioneren en ontstaat er ruimte om te leven vanuit je hartenergie en ben je instaat om mee te bewegen met de ‘flow’ van het Leven.

Data: 3 dinsdagavonden in 2019: 5/3, 19/3, 2/4 Tijd: 19.45 – 22.00 uur Begeleiding: Diny van den Arend Kosten: € 75,-
Data in 2018: zaterdag 22/9, 13/10, 10/11, 1/12, en in 2019: 12/1, 2/2 Tijd: zaterdag: 10.00 – 16.30 uur (zaal open 9.30 uur) Bijdrage: € 500,– + gratis readers ter ondersteuning van de les en Nieuwsbrief Degenen die in aanmerking willen komen voor een certificaat om verder te kunnen gaan met de opleiding kunnen deelnemen aan de lesdag Voetreflexologie/acupressuur, datum 6/10 en een dag Zintuiglijke verbinding (o.a. schilderen). Bijdrage voor deze 2 dagen: € 160,–, ook te volgen als bij-/nascholing

Cursus ‘Staan in je kracht’

Het betreft een traject voor het versterken van je fundament door bewustwording en transformatie van (onbewuste) afhankelijkheidspatronen gebaseerd op emotionele behoeften / tekorten, trauma’s en overtuigingen, die je beperken om je authentieke Zelf te zijn en daarmee afbreuk doen aan je eigenwaarde en innerlijke potentie en vermogen tot creatie. Dit traject is bedoeld voor mensen die de achtergronden van hun emoties en gedachten willen leren kennen en op zoek willen gaan naar hun ‘rode draad’ in dit leven, teneinde meesterschap te verkrijgen hierover, waardoor het intuïtief vermogen zich verder kan ontwikkelen en verdiepen. Door te leven vanuit je hart, staande in je innerlijke kracht kan er een integratie plaatsvinden van persoonlijkheid, ziel en Geest. Spirituele persoonlijkheidsontwikkeling is doordringen tot de kern van je wezen en je bestaan. Er is een grote behoefte bij mensen om zichzelf en hun drijfveren te leren kennen, alsmede om hun zielemissie te gaan leven en te verwerkelijken. Herken jij dit ook bij jezelf en wil je hier gehoor aan geven? In een aantal bijeenkomsten doorloop je een traject en krijg je handvatten en spirituele activaties aangereikt om te leven in het hier en nu. Je vindt o.a. antwoorden op vragen zoals: wie ben ik, waarom ben ik hier? Hoe ga ik om met angst, woede, twijfel, schuld en miskenning? Hoe kom ik tot transformatie van emotionele afhankelijkheden en ingesleten gedachtepatronen? Je ontvangt achtergrondinformatie over het ontstaan van afhankelijkheidspatronen en de ontwikkelingsfase van de mens. Je leert hoe je je medemens nabij kunt zijn in hulpverleningssituaties. Dit traject kan ook een waardevolle aanvulling zijn op eerder gevolgde opleidingen. Tijdens deze cursus leer je o.a.:

 • aanwezig zijn in het nu: aarding, gronding, je ruimte innemen, meditatie
 • afstemming op je Essentie: je goddelijke Vlam of Spirit
 • hoe je jouw energie vrijelijk kunt laten stromen in je lichaam
 • eenheid tot stand brengen van je lagere aard en je hogere aard
 • de drie fases van spirituele ontwikkeling als inwijdingspad in je Zelf
 • (h)erkennen van je ‘rode draad’ en activeren van je creatiekracht
 • de werking en gebruik van de vier elementen als vormgevende krachten
 • de kracht van vergeving toepassen
 • hoe je jouw energiesysteem kunt vrijmaken van blokkades/trauma’s
 • hoe je emotionele afhankelijkheden, angst en geconditioneerde overtuigen kunt transformeren
 • overgave aan en vertrouwen in je hoger Zelf: hogere intuïtie/ innerlijke leiding
 • samenbrengen van aardse en universele energieën: het universele 12-voudig Pad
 • initiatie/activatie van je hogere licht- en liefdesfrequentie: staan in de Kracht van je ware Zelf