De Wet van Eenheid ‘Weet dat het AL verborgen zit in het kleine en tevens het grote omsluit’

Auteur: Diny van den Arend

Het boek is te verkrijgen in Centrum AGLAJA, Swadenburgerdam 1 te Zwammerdam.

Kosten: € 27,95 (376 pagina’s) Ook te bestellen via deze weblinks: www.pumbo.nl of www.boekenbestellen.nl

Het boek is ook als E-book te koop à € 18,99 eveneens via bovenstaande links.

Achtergrond informatie:
De in Reeuwijk wonende Diny van den Arend heeft sinds 1984 een praktijk. Zij begeleidt mensen, individueel en in groepen via cursussen, tijdens hun bewustwordings- en transformatieprocessen bij ziekte en zingevingproblematiek. In 2000 vestigde zij haar praktijk in Centrum AGLAJA in Zwammerdam, alwaar zij tevens, als oprichtster van de Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap, als docent werkzaam is in de opleiding tot Holistisch Hulpverlener. Haar persoonlijke levenservaring en haar ontwikkeling als docent inspireerde haar tot het schrijven van een boek. “In mijn spirituele ontwikkeling heb ik vooral herkenning gevonden in essentiële inzichten rond het functioneren van de ziel uit het werk van Rudolf Steiner en Zohra Noach en in de esoterische inzichten van Alice A. Bailey. De inzichten van Jung omtrent de psychische elementen van de mens paste daar voor mij precies in. 

Door deze inzichten te verbinden met de mij bekende religieuze stromingen en de hedendaagse wetenschap ontstond er een synthese tussen mijn binnen- en buitenwereld van waaruit ik tot een eigen doorleving kon komen van universele wetmatigheden. Tijdens de totstandkoming van deze synthese in mij ontvouwde zich een 12-voudig Pad van Zelfrealisatie. In vertrouwen ben ik deze weg gegaan.” De auteur geeft in dit boek een ‘blik’ in haar eigen ontwikkelingsweg en geeft zij de lezer een handreiking om tot integratie te komen van het hoger Zelf en te leven vanuit eenheidsbewustzijn. Zij beschrijft o.a. de overeenkomsten tussen diverse religieuze stromingen en verbindt deze met de hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen. 

De lezer zal ontdekken dat bepaalde wetmatigheden in alle disciplines voorkomen en bijdragen aan een allesomvattend begrip. van het wezen van de mens. Met haar eenvoudige en praktische uitleg over de werkwijze van spirituele wetmatigheden en de toepasbaarheid hiervan in het dagelijks leven zal iedereen hierin herkenning kunnen vinden en via de aangereikte meditaties tot een innerlijke beleving komen van zijn eigen Spirituele Essentie en de persoonlijke uitdrukking hiervan in de wereld. De wereld om ons heen is aan het veranderen, ons bewustzijn is aan verandering onderhevig. Vele mensen zitten klem tussen de oude materiële- en patriarchische maatschappij en hun hang naar individualiteit en vrijheid. Oorlog en strijd roept bij vele mensen een verlangen op tot vrede en samenwerking. Om alle oorlogen en conflicten te staken, in onszelf en om ons heen, zullen we onze geschillen en verschillen dienen te overstijging door de bewustwording dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. 

Onze wereld gaan zien als een samenhangend geheel doet een beroep op ons inlevingsvermogen in ‘de ander’ om tot een win-win situatie te komen. Hiervoor zal iedereen ‘over zijn schaduw’ heen moeten springen en het eigen creatieve vermogen leren gebruiken om tot nieuwe vormgevingen te komen. Dit boek gaat over zingeving en het volgen van het innerlijk verlangen om je dromen waar te maken. Oude normen en waarden gebaseerd op godsdienstige overtuigingen verdwijnen uit onze maatschappij, mede door de ontkerkelijking en het ontwakende spirituele besef van de mens. 

In haar boek houdt de auteur deze oude normen en waarden in het licht van de moderne wetenschap en beschrijft op onpersoonlijke wijze dat oude normen en waarden in principe universele wetmatigheden zijn die ons doen evolueren tot een zelfbewust volwassen mens.

RECENTE BERICHTEN:

AGENDA

sep
4
di
10:00 Ontmoetingsochtend
Ontmoetingsochtend
sep 4 @ 10:00 – 12:00
Inloopochtend waar je onder het genot van een kopje koffie/thee ervaringen kunt uitwisselen en met je vragen terecht kunt omtrent gezondheid en spirituele ervaringen. Data najaar 2018: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12
sep
10
ma
19:30 Lichtviering en ontmoetingsavond
Lichtviering en ontmoetingsavond
sep 10 @ 19:30 – 22:00
Een ‘lichtviering’ is een meditatieve avond waarin we met elkaar ‘een veld van licht’ vormen en inspiratie wordt gedeeld via teksten, muziek en meditatie om tot een ervaring/beleving hiervan te komen. Met als intentie om[...]
sep
12
wo
20:00 Introductie-les
Introductie-les
sep 12 @ 20:00 – 22:00
Op deze avond is er een introductieles van het traject van het 1e jaar van de opleiding ‘Staan in je kracht’ over de fases van onze spirituele persoonlijkheidsvorming. Als je dit traject doorloopt krijg je handvatten[...]
sep
17
ma
19:30 Inloopavond
Inloopavond
sep 17 @ 19:30 – 21:30
Op iedere derde maandagavond van de maand is er vanaf 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur) gelegenheid om van gedachten te wisselen over de spirituele benadering van levenszaken. Data najaar 2018: 17/9, 15/10, 19/11
sep
24
ma
20:00 Meditatiekring
Meditatiekring
sep 24 @ 20:00 – 21:15
Meditatieve avond gericht op verdiepen van meditatieve vaardigheden en het delen van ervaring en beleving. Data: elke 4e maandagavond van de maand Najaar 2018: 24/9, 22/10, 26/11 2018