Waarom een ontmoetingscentrum?

We leven in een tijd van vele veranderingen. Er gaat een bewust-zijnsgolf over de aarde die de mens oproept om terug te keren naar zijn oorspronkelijke natuur. Er is een drang naar innerlijke vrijheid. Iedereen wil graag zichzelf zijn. 

Wat betekent dat: jezelf zijn?
In onze maatschappij worstelen vele mensen met zingevingvragen. Wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven? Is er wel een zin? Er is een groot transformatieproces gaande. Elk mens wordt uitgenodigd om het dualistische bewustzijn van zijn persoonlijkheid te overstijgen en in eenheid te komen met zijn geestelijk Zijn: zijn hoger Zelf, zijn authentieke Zelf, zijn oorspronkelijke natuur. Het is een uitnodiging om onze kinderlijke aard te overstijgen en volwassen te worden. Het is een groeien van ‘ik-gerichtheid’ naar een ‘wij-besef’ .

De mens wordt gevoeliger voor impulsen van de omgeving en dit zorgt soms voor verwarring. Wat is van mij? Wat is van de ander? Hoe blijf ik gegrond in mijn eigen zijn? Als je je eigen waarde niet kent bestaat de mogelijkheid om te vervloeien met de omgeving met alle gevolgen van dien. Dan verlies je jezelf in de ander en ben je beïnvloedbaar voor manipulatie. Staan in je kracht en eigen waarde, gebaseerd op liefde en respect voor je Zelf, is de uitdaging, maar hoe doe je dat?

Zelfreflectie, met aandacht in het Nu zijn (mindfullness) ofwel medi-tatieve aandacht voor ‘dat wat zich wil ontwikkelen’ is van belang om te komen tot zelfkennis (kennis van het Zelf) en de innerlijke moge-lijkheden te ontdekken tot zelfexpressie (expressie van het Zelf).

De bewustwording van wie je ten diepste bent zorgt voor een asdraaiing van 180 graden in je ervaringswereld. Het opent je hart, je ogen en oren voor tot nog toe niet gekende dimensies van je zelf. Dit transformatieproces opent je dertienvoudig bewustzijn, waardoor je de multidimensionaliteit van je eigen wezen ervaart. Tegelijkertijd ontwikkel je je hogere scheppende vermogens waardoor je werk-zaam wordt vanuit de Wet van Eenheid en Liefde.

Door onbegrip over ‘de uitdaging tot bewustzijnsgroei’ kan een mens vastlopen in zijn ontwikkeling en blijven hangen in dualistische per-soonlijkheidsstructuren (vecht- en vluchtmechanismen) en daardoor tot een zodanige stolling van de levensenergie komen (vermateriali-sering) dat men terecht komt in depressies en/of fysieke klachten. Dit heeft uiteraard invloed op de omgeving (gezin, werk, sociale con-tacten), de eigen beleving van eenheid en de relatie met God, Geest, Bron of hoe men ook gewend is dat te benoemen.

In het centrum worden handreikingen gegeven, o.a. via lezingen, meditatiecursussen, workshops, themadagen. opleiding en individuele begeleiding, om de spirituele persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfrealisatie te begeleiden. Met als doel het bewust maken van bestaande factoren die van invloed zijn op het algemeen welbevinden van je mens-zijn in de bewustwordings- en transformatieprocessen die zich voltrekken in jou en in je omgeving. Door het ontstane inzicht kan men een bewuste keuze maken voor de wijze waarop men met deze factoren/invloeden omgaat. Hierdoor kan de mens vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid zijn leven vorm geven, met gebruikmaking van zijn/haar talenten en vaardig-heden.

Hierbij wordt uitgegaan van universele wetmatigheden en technieken. In dit geval vanuit een synthese van psychologie, sociologie en religie.

RECENTE BERICHTEN:

AGENDA

sep
4
di
10:00 Ontmoetingsochtend
Ontmoetingsochtend
sep 4 @ 10:00 – 12:00
Inloopochtend waar je onder het genot van een kopje koffie/thee ervaringen kunt uitwisselen en met je vragen terecht kunt omtrent gezondheid en spirituele ervaringen. Data najaar 2018: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12
sep
10
ma
19:30 Lichtviering en ontmoetingsavond
Lichtviering en ontmoetingsavond
sep 10 @ 19:30 – 22:00
Een ‘lichtviering’ is een meditatieve avond waarin we met elkaar ‘een veld van licht’ vormen en inspiratie wordt gedeeld via teksten, muziek en meditatie om tot een ervaring/beleving hiervan te komen. Met als intentie om[...]
sep
17
ma
19:30 Inloopavond
Inloopavond
sep 17 @ 19:30 – 21:30
Op iedere derde maandagavond van de maand is er vanaf 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur) gelegenheid om van gedachten te wisselen over de spirituele benadering van levenszaken. Data najaar 2018: 17/9, 15/10, 19/11
sep
24
ma
20:00 Meditatiekring
Meditatiekring
sep 24 @ 20:00 – 21:15
Meditatieve avond gericht op verdiepen van meditatieve vaardigheden en het delen van ervaring en beleving. Data: elke 4e maandagavond van de maand Najaar 2018: 24/9, 22/10, 26/11 2018
20:00 Workshop meditatie
Workshop meditatie
sep 24 @ 20:00 – 22:00
Via concentratie-oefeningen en geleide meditaties leer je om in het dagelijks leven meer afgestemd te zijn op ‘het hier en nu’. Je ontvangt tevens een reader met uitleg en meditaties.