door Diny van den Arend

In de jaren ’80 heb ik een aantal lezingen gevolgd van Zohra. Hierin was voor mij zoveel herkenning en bevestiging van datgene wat in mijn leven plaatsvond dat ik van harte gevolg heb gegeven aan Zohra’s verzoek: “Jullie moeten datgene wat ik aanreik zelf tot werkzaamheid maken. Jullie moeten er met elkaar handen en voeten aangeven”. Om zo de psychosofie (later psychosofia) te aarden in de materie.

Daarom heb ik ook gelijk ja gezegd toen ik werd gevraagd om in het bestuur te komen van de Vereniging van Genezers vanuit Psycho-sofia (VGP). Mijn eerste inhoudelijke daad was, op verzoek van het toenmalige bestuur, een antwoord vinden op de vraag: ”wat is leven vanuit Wijsheid van Geest”, ”hoe aard ik dit in de materie” en ”wat is de rol/functie van een vereniging hierin”?

Met deze vragen ben ik in meditatie gegaan. Toen zag en ervaarde ik de betekenis in een visioen, het antwoord ontvouwde zich als het ware. Vanaf dat moment heb ik mij, met hart en ziel, ingezet om hier vorm aan te geven in mijzelf, in de vereniging en naar m’n mede-mens. Zo startte mijn samenwerking met Zohra. Vele jaren heb ik hierin een actieve bijdrage geleverd en haar werk ondersteund.

Toen we vanuit de VGP een dag hebben georganiseerd waar Sonia een lezing kwam geven heb ik voor het eerst kennisgemaakt met Sonia. Voordien had ik zelfs nog nooit van haar gehoord.

Wat mij in deze ontmoeting heeft geraakt is dat zij vertelde over de transformatiesymbolen. Weer was daar herkenning. Zelf zag ik deze symbolen al jaren in mijn meditaties. Elk symbool bracht mij nieuwe ervaringen en verruimde mijn bewustzijn. Tevens was dit voor mij een bevestiging dat deze symbolen universeel zijn en dat de bewust-zijnsvelden die zij vertegenwoordigen ontsloten worden in een ieder die de weg gaat van het hart, mits men zich hiervoor openstelt, waardoor het universele bewustzijn zich ontvouwt. Ik ervaarde in mijzelf dat de essentie van de leringen van Zohra en Sonia in mij samenvloeiden tot één geheel. Vanuit mijn eigen inspiratie en eenheid met de Bron geef ik hier nu vorm aan.

Kort daarna ben ik begonnen met het vormgeven van de opleiding Vorming tot Spiritueel Genezerschap (VSG) en heb Sonia gevraagd om, in de opleiding, een aantal thema’s vanuit haar inspiratie toe te lichten. Zo heb ik een aantal jaren met Sonia samengewerkt. In sep-tember 2002 hebben we samen een themadag gehouden in Limburg over “de zin van mijn leven”.

Van de samenwerking met Zohra en Sonia heb ik veel geleerd en daar ben ik dankbaar voor.

Zo kom ik bij de volgende stap in het aardingsproces van psycho-sofia; de realisatie van een ontmoetingscentrum. Ik ervaar dat, in de realisatie van ontmoetingscentrum AGLAJA, de derde punt van energie zich heeft geaard in het plan uit mijn visioen. Daarom staat AGLAJA als centrum symbool voor de realisatie hiervan. Het is niet míjn centrum, maar een gevolg van mijn werkzaamheid in het veld van psychosofia, met dank aan allen die dit werk ondersteunen en tot werkzaamheid hebben gemaakt in zichzelf. AGLAJA is de naam van de jongste der Drie Gratiën, de dochters van Zeus. Symbolisch wil ik hiermee de verbinding aangeven tussen het werk van Zohra, Sonia en Diny.

Toen het ontmoetingscentrum een tijdje bestond was er een moment dat ik twijfelde…… Was dit wel de weg? Die middag regende het en net toen Jan, m’n echtgenoot, en ik het pand wilden verlaten stond er een regenboog waarvan het uiteinde precies kwam tot aan het midden van de ingang waar wij stonden. Aan het einde van de regenboog vind je een schat, een pot met goud is mij altijd verteld.

Nu stonden wij daar, aan het eind van de regenboog en ik wist dat het goed was.

De regenboog is voor mij ook de betekenis van “de Regenboogdroom” zoals de indianen dit zien; een wereld van eenheid, liefde, vrede en broederschap die slechts één moment verwijderd is van ons dagelijks bewustzijn en bezig is zichtbaar te worden voor een ieder die leeft in het NU.

Daarom staat het woord “ontmoetingscentrum” op de gevel geschreven in de kleuren van de regenboog.

Naast het activiteitencentrum zijn in Aglaja ook Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap (VSG) en de Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia (VSGP) gehuisvest. Zie voor meer informatie het menu-item van Stichting VSG.

RECENTE BERICHTEN:

AGENDA

sep
4
di
10:00 Ontmoetingsochtend
Ontmoetingsochtend
sep 4 @ 10:00 – 12:00
Inloopochtend waar je onder het genot van een kopje koffie/thee ervaringen kunt uitwisselen en met je vragen terecht kunt omtrent gezondheid en spirituele ervaringen. Data najaar 2018: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12
sep
10
ma
19:30 Lichtviering en ontmoetingsavond
Lichtviering en ontmoetingsavond
sep 10 @ 19:30 – 22:00
Een ‘lichtviering’ is een meditatieve avond waarin we met elkaar ‘een veld van licht’ vormen en inspiratie wordt gedeeld via teksten, muziek en meditatie om tot een ervaring/beleving hiervan te komen. Met als intentie om[...]
sep
12
wo
20:00 Introductie-les
Introductie-les
sep 12 @ 20:00 – 22:00
Op deze avond is er een introductieles van het traject van het 1e jaar van de opleiding ‘Staan in je kracht’ over de fases van onze spirituele persoonlijkheidsvorming. Als je dit traject doorloopt krijg je handvatten[...]
sep
17
ma
19:30 Inloopavond
Inloopavond
sep 17 @ 19:30 – 21:30
Op iedere derde maandagavond van de maand is er vanaf 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur) gelegenheid om van gedachten te wisselen over de spirituele benadering van levenszaken. Data najaar 2018: 17/9, 15/10, 19/11
sep
24
ma
20:00 Meditatiekring
Meditatiekring
sep 24 @ 20:00 – 21:15
Meditatieve avond gericht op verdiepen van meditatieve vaardigheden en het delen van ervaring en beleving. Data: elke 4e maandagavond van de maand Najaar 2018: 24/9, 22/10, 26/11 2018