Activiteiten

Op deze pagina vindt u een gedetailleerde beschrijving van alle cursussen en activiteiten. Data en tijden worden via een maandelijkse Nieuwsflits bekend gemaakt. Wilt u deze ook ontvangen, dan kunt u zich HIER aanmelden voor onze mailinglijst.

Cursussen

Workshop Meditatie

Meditatie is een éénpuntig gerichte aandacht die, vanuit rust en stilte leidt tot contemplatie (beschouwing), waardoor een beeld of gedachte uit het eigen diepste wezen in het bewustzijn kan komen.

Doel van de workshop:

Tot een zodanige verstilling komen in jezelf, dat je in verbinding komt met jouw “hoger zelf”, jouw kern en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Aangereikt worden diverse manieren om in een meditatieve staat van “gewaar zijn” te komen. Via concentratie-oefeningen en geleide meditaties leer je ook in je dagelijks leven meer afgestemd te zijn op het “hier en nu”. Je leert o.a. aarding, afstemming en diverse meditatietechnieken met als doel: ‘leven in het moment NU’ in verbinding met je hartenergie en al je mogelijkheden en kwaliteiten.

Aangetoond is dat meditatie een gunstige invloed heeft op ons welbevinden en stress gerelateerde klachten. Meditatie verruimd je bewustzijn. Meditatie is je persoonlijkheid in het ritme van innerlijke vrede brengen. Door centrering in je hartcentrum, in ontmoeting zijnde met je hoger Zelf, leer je een innerlijke dialoog aan te gaan om jouw innerlijke kracht tot werkzaamheid aan te zetten. Gevolg: transformatie van geconditioneerde gedachtepatronen en emotionele afhankelijkheid, teneinde je Zelf te kunnen zijn.

Datum: nog te plannen of op verzoek
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 20,-, inclusief een reader
Aanmelding via info@aglaja.nl

Cursus Meditatie, Contemplatie en Mystiek

Meditatie is tot een zodanige verstilling komen in jezelf, zodat je in verbinding komt met jouw kern, jouw hoger zelf. Meditatie is een weg tot bewustwording van wie je bent, wat je bent en waarom je hier bent. Meditatie is een mystieke inwijdingsweg om te komen tot liefde en eenheid om te worden wie je ten diepste bent, vrij van op angst gebaseerde conditioneringen. Wil jij ook zelf kunnen mediteren? Dan is deze cursus iets voor jou!

Doel van deze cursus:

Voor iedereen die verlangt naar innerlijke vrede en bereid is een weg van meditatie en contemplatie te gaan om te kunnen leven vanuit het hart. Je leert o.a. aarding, afstemming en diverse meditatietechnieken en activatie van je hoger Zelf d.m.v. universele transformatie symbolen met als doel: leven vanuit je hartenergie en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Door centrering in je hart-centrum, in ontmoeting met je ware Zelf, leer je een innerlijke dialoog aan te gaan (via gebed/oproepende kracht en contemplatie) en jouw innerlijke kracht tot werkzaamheid aan te zetten.

Waartoe leidt het?

Dit leidt tot zelfheling van fysieke en psychische klachten. Hoe? Door vrijmaking van geconditioneerde gedachtepatronen en je emotionele afhankelijkheid daarvan en herstel van innerlijk balans, eenheid en innerlijke vrede.
Er wordt ook aandacht gegeven aan datgene wat aandacht vraagt bij de deelnemers.

Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn.
Data: in overleg
Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Bijdrage: € 95,–, incl. reader, aanmelden via info@aglaja.nl

Cursus “Mens-zijn in de nieuwe tijd – de weg van het Hart”

Uit de inleiding van het boek Ken Uzelve:
“Er breekt een nieuwe levensfase aan voor de mensheid. In deze nieuwe levensfase wordt leven vanuit het eeuwige NU, in het moment nu, actueler dan ooit! Want alleen dán kun je tot de ervaring en verwezenlijking komen van je goddelijk Zijn in je fysieke menselijk zijn en je creatievermogen gebruiken om van onze wereld een plek te maken waar het goed vertoeven is. Deze nieuwe levensfase gaat in voor elk mens die ervoor kiest.“

Deze cursus omvat de volledige essentie van de opleiding “Vorming Spiritueel Genezerschap” waarin het principe van het Universele 12-voudig pad tot Zelfrealisatie wordt bewandeld.
Het boek “Ken Uzelve – het Universele 12- voudig pad van Zelfrealisatie” dient als uitgangspunt voor dit cursustraject. Het boek is geschreven voor de nieuwe tijd. Voor de mens van nu die er voor kiest om bewust te worden van zijn ware aard, zijn spirituele Zelf, en van daaruit wil leven.
Het boek beschrijft de mystieke inwijdingsweg die door elke spirituele zoeker bewandeld wordt. Het is geen weg van hard werken aan jezelf. Het is een weg van herinneren. Het is een reis in je Zelf, een reis door licht en donker waarin het goddelijk mannelijke en vrouwelijke aspect in je tot een werkzame eenheid wordt gesmeed (het mystieke huwelijk). Het boek en de cursus geven inzichten in de stappen die nodig zijn om te leven vanuit innerlijke vrijheid en heelheid.

  • Aantal deelnemers: groepjes van 3 á 4 personen
  • De cursus bestaat uit 10 dagdelen en een reader met thuisopdrachten voor aanvullend gebruik bij het aan te schaffen boek ‘Ken Uzelve’ (t.b.v. € 25,99).
  • Indien gewenst kunnen er aanvullende avonden worden georganiseerd waarin we op bepaalde aspecten dieper in kunnen gaan. Bijdrage is dan afhankelijk van aantal deelnemers en tijdsduur.
  • Als je een stukje persoonlijke begeleiding wenst in jouw situatie is een persoonlijk gesprek mogelijk via skype, videobellen of telefonisch. Bijdrage: 1e 10 minuten gratis, daarna € 10,– per 15 minuten.

Data: in overleg
Tijd: avond: 19.30 uur – 21.30 uur of ochtend: 10.15 – 12.15 uur of middag 13.30 uur – 15.30 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Bijdrage voor de 10 dagdelen: € 400,–, inclusief de reader
Plaats: Zwanebloem 56 in Reeuwijk
Indien nodig kan de cursus met meerdere avonden worden uitgebreid.
Opgave/aanmelding via info@aglaja.nl

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Losse activiteiten

Verbindingsochtend VSGP

Elke 1ste dinsdag van de maand (behalve januari en juli/augustus) ben je welkom op onze Verbindingsochtend.

Deze Verbindingsochtend wordt georganiseerd door leden van de Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia (VSGP). We willen deze ochtenden inhoud geven door de verdieping aan te gaan via een ingebracht thema of tekst. Natuurlijk zullen we als uitgangspunt nemen wat ons via het Universele 12-voudig Pad van Zelfrealisatie is aangereikt voor de mens van deze tijd, die deelneemt aan een wereldwijd transformatieproces.
Gezien vanuit de ziel zijn er 12 stralen van goddelijke expressie en deze 12 stralen komen samen in het veld van onvoorwaardelijkheid, de 13e , ook wel universeel christusbewustzijn genoemd. Aanwezig in dit bewustzijn heb je, naast de specifieke straal waartoe jij behoort, de goddelijke expressie van alle 12 tot je beschikking… indien nodig. Immers alle bewustzijnsvelden zijn één. Dan is goddelijk bewustzijn je draagkracht. Alles wat op ons Pad komt mogen we omarmen met onze engelenvleugels en opnemen in de eenheid van Zijn, in dankbaarheid voor de rollen die we als mens gespeeld hebben om elkaar bewust te doen worden van onze goddelijkheid.

Naast de (aspirant)leden en sympathisanten van de VSGP is iedereen welkom op deze Verbindingsochtend, indien zij vrijblijvend kennis willen maken met de levenswijze vanuit Psychosofia (=Wijsheid van Geest/Bron), gebaseerd op het Universele 12-voudig Pad.

Data: dinsdag 5 december 2023, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 2024

Adres: Middelweg 5, 2461 CB Ter Aar.
Organisatie/begeleiding: Marjan Vriezen, Cora Horsman en Linda Pelt
Tijd: 10.30 uur tot circa 12.30 uur
Bijdrage: circa € 5,00 voor koffie/thee/zaalhuur (afhankelijk van aantal deelnemers)
Aanmelden via info@vsgp.nl, contactpersoon is Marjan Vriezen

 

Heart to Heart bijeenkomst

Vele jaren heb ik lichtvieringen, lezingen, workshops en thema-avonden gehouden in Centrum AGLAJA over allerlei onderwerpen op het gebied van spirituele persoonlijkheidsontwikkeling en activatie van ons hoger Zelf. Deze dagen en avonden stonden ten dienste aan het integratie- en transformatieproces van de mens(heid) om mee te kunnen gaan resoneren in het Aquariusbewustzijn. Ik volgde daarin mijn individuele ontwikkeling, aangereikt vanuit mijn innerlijke leiding, en de kosmische handreikingen die gegeven werden en plaatste deze in relatie tot de aanwezige belangstellenden. Als blauwdruk/raamwerk paste ik de universele wetmatigheden van het 12-voudig Pad van Zelfrealisatie toe en het ‘One Source Principle’ om ons individuele leven in balans te brengen en eenheidsbewustzijn te ervaren.

In 2015 heb ik de ‘Heart to heart’ inspiratiebijeenkomst geïntroduceerd. Door deze bijeenkomsten niet in te kaderen onder de noemer van lichtviering, lezing, workshop of thema-avond kan een ‘Heart to heart’ inspiratiebijeenkomst op elke gepaste wijze ingevuld worden in samenspel met de aanwezigen en de inspiratie van dat moment. Een bijeenkomst wordt ingeleid met een centraal onderwerp als vertrekpunt om tot verdieping te komen in onszelf.

Op een ‘Heart to heart’ bijeenkomst wordt aandacht gegeven aan dat wat er op dat moment speelt in ons persoonlijk leven en dat wat er gaande is in de wereld. Er is ruimte voor vragen en eigen inbreng.
Het is een contemplatieve en meditatieve avond waarin we met elkaar een veld van licht vormen en waar inspiratie wordt gedeeld om tot een ervaring/beleving hiervan te komen. De helende werking van deze bijeenkomst geeft ondersteuning aan individuele- en collectieve transformatieprocessen die gaande zijn in de wereld. Vanuit onze verbinding van ‘Heart to heart’ is de bijeenkomst als zodanig een lichtviering waarin spirituele genezing kan plaatsvinden.

Begeleiding: Diny van den Arend
Datum: nog nader te bepalen
Tijd: 20.00 – 21.15 uur
Bijdrage: € 5,–, over te maken op rekeningnummer: NL75 ABNA 0580 4302 35, t.n.v. D.C. van den Arend-Schouten te Reeuwijk.
Aanmelding via info@aglaja.nl