Activiteiten

Op deze pagina vindt u een gedetailleerde beschrijving van alle cursussen en activiteiten. Data en tijden worden via een maandelijkse Nieuwsflits bekend gemaakt. Wilt u deze ook ontvangen, dan kunt u zich HIER aanmelden voor onze mailinglijst.

Cursussen

Workshop Meditatie

Meditatie is een éénpuntig gerichte aandacht die, vanuit rust en stilte leidt tot contemplatie (beschouwing), waardoor een beeld of gedachte uit het eigen diepste wezen in het bewustzijn kan komen.

Doel van de workshop:

Tot een zodanige verstilling komen in jezelf, dat je in verbinding komt met jouw “hoger zelf”, jouw kern en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Aangereikt worden diverse manieren om in een meditatieve staat van “gewaar zijn” te komen. Via concentratie-oefeningen en geleide meditaties leer je ook in je dagelijks leven meer afgestemd te zijn op het “hier en nu”. Je leert o.a. aarding, afstemming en diverse meditatietechnieken met als doel: ‘leven in het moment NU’ in verbinding met je hartenergie en al je mogelijkheden en kwaliteiten.

Aangetoond is dat meditatie een gunstige invloed heeft op ons welbevinden en stress gerelateerde klachten. Meditatie verruimd je bewustzijn. Meditatie is je persoonlijkheid in het ritme van innerlijke vrede brengen. Door centrering in je hartcentrum, in ontmoeting zijnde met je hoger Zelf, leer je een innerlijke dialoog aan te gaan om jouw innerlijke kracht tot werkzaamheid aan te zetten. Gevolg: transformatie van geconditioneerde gedachtepatronen en emotionele afhankelijkheid, teneinde je Zelf te kunnen zijn.

Datum: nog te plannen of op verzoek
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 20,-, inclusief een reader
Aanmelding via info@aglaja.nl

Cursus Meditatie, Contemplatie en Mystiek

Meditatie is tot een zodanige verstilling komen in jezelf, zodat je in verbinding komt met jouw kern, jouw hoger zelf. Meditatie is een weg tot bewustwording van wie je bent, wat je bent en waarom je hier bent. Meditatie is een mystieke inwijdingsweg om te komen tot liefde en eenheid om te worden wie je ten diepste bent, vrij van op angst gebaseerde conditioneringen. Wil jij ook zelf kunnen mediteren? Dan is deze cursus iets voor jou!

Doel van deze cursus:

Voor iedereen die verlangt naar innerlijke vrede en bereid is een weg van meditatie en contemplatie te gaan om te kunnen leven vanuit het hart. Je leert o.a. aarding, afstemming en diverse meditatietechnieken en activatie van je hoger Zelf d.m.v. universele transformatie symbolen met als doel: leven vanuit je hartenergie en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Door centrering in je hart-centrum, in ontmoeting met je ware Zelf, leer je een innerlijke dialoog aan te gaan (via gebed/oproepende kracht en contemplatie) en jouw innerlijke kracht tot werkzaamheid aan te zetten.

Waartoe leidt het?

Dit leidt tot zelfheling van fysieke en psychische klachten. Hoe? Door vrijmaking van geconditioneerde gedachtepatronen en je emotionele afhankelijkheid daarvan en herstel van innerlijk balans, eenheid en innerlijke vrede.
Er wordt ook aandacht gegeven aan datgene wat aandacht vraagt bij de deelnemers.

Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn.
Data: in overleg
Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Bijdrage: € 95,–, incl. reader, aanmelden via info@aglaja.nl

Cursus Ontdek je Kracht

Introductie spirituele persoonlijkheidsvorming en kennismaking met universele waarheden/wetten die leiden tot innerlijke vrijheid en expressie van je Zelf. De mens van nu gaat open voor de energieën van het Aquariustijd- perk. De energieën van het Vissentijdperk trekken zich terug. De mens wordt uitgenodigd tot innerlijke groei en bewustwording. Dit brengt in ons persoonlijk leven vele veranderingen met zich mee op emotioneel, mentaal en spiritueel gebied.

Om ons heen zien we hoe zekerheden wegvallen door de veranderingen in de wereld. Mensen zijn (over)gevoelig en staan open voor indrukken zonder te weten hoe hier mee om te gaan. Ken jij je Zelf? Hóe sta jij in het leven? Ben jij op zoek naar meer evenwicht in je leven? Dan is deze cursus iets voor jou!

Doel van deze cursus:

Erkennen van je eigenwaarde, herkennen van je eigen licht- kracht en de mogelijkheid om tot transformatie te komen van je afhankelijkheid aan bepaalde emoties en gedachtepatronen die jou belemmeren om het leven in al zijn volheid te beleven.

Waartoe leidt het?

Leven in het moment NU. Bewustwording dat je meer bent dan jouw lichaam, gedachten en emoties. Je gaat jouw eigen lichtkracht herkennen. Hierdoor verliezen emoties en gedachtepatronen hun grip op jou persoonlijk functioneren en ontstaat er ruimte om te leven vanuit je hartenergie en ben je instaat om mee te bewegen met de ‘flow’ van het Leven.

Data: 3 avonden in overleg
Tijd: 19.45 – 22.00 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 75,-

Cursus “Mens-zijn in de nieuwe tijd – de weg van het Hart”

Uit de inleiding van het boek Ken Uzelve:
“Er breekt een nieuwe levensfase aan voor de mensheid. In deze nieuwe levensfase wordt leven vanuit het eeuwige NU, in het moment nu, actueler dan ooit! Want alleen dán kun je tot de ervaring en verwezenlijking komen van je goddelijk Zijn in je fysieke menselijk zijn en je creatievermogen gebruiken om van onze wereld een plek te maken waar het goed vertoeven is. Deze nieuwe levensfase gaat in voor elk mens die ervoor kiest.“

Deze cursus omvat de volledige essentie van de opleiding “Vorming Spiritueel Genezerschap” waarin het principe van het Universele 12-voudig pad tot Zelfrealisatie wordt bewandeld.
Het boek “Ken Uzelve – het Universele 12- voudig pad van Zelfrealisatie” dient als uitgangspunt voor dit cursustraject. Het boek is geschreven voor de nieuwe tijd. Voor de mens van nu die er voor kiest om bewust te worden van zijn ware aard, zijn spirituele Zelf, en van daaruit wil leven.
Het boek beschrijft de mystieke inwijdingsweg die door elke spirituele zoeker bewandeld wordt. Het is geen weg van hard werken aan jezelf. Het is een weg van herinneren. Het is een reis in je Zelf, een reis door licht en donker waarin het goddelijk mannelijke en vrouwelijke aspect in je tot een werkzame eenheid wordt gesmeed (het mystieke huwelijk). Het boek en de cursus geven inzichten in de stappen die nodig zijn om te leven vanuit innerlijke vrijheid en heelheid.

  • Aantal deelnemers: groepjes van 3 á 4 personen
  • De cursus bestaat uit 10 dagdelen en een reader met thuisopdrachten voor aanvullend gebruik bij het aan te schaffen boek ‘Ken Uzelve’ (t.b.v. € 25,99).
  • Indien gewenst kunnen er aanvullende avonden worden georganiseerd waarin we op bepaalde aspecten dieper in kunnen gaan. Bijdrage is dan afhankelijk van aantal deelnemers en tijdsduur.
  • Als je een stukje persoonlijke begeleiding wenst in jouw situatie is een persoonlijk gesprek mogelijk via skype, videobellen of telefonisch. Bijdrage: 1e 10 minuten gratis, daarna € 10,– per 15 minuten.

Data: in overleg op dinsdagen en/of donderdagen
Tijd: avond: 19.30 uur – 21.30 uur of ochtend: 10.15 – 12.15 uur of middag 13.30 uur – 15.30 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Bijdrage voor de 10 dagdelen: € 400,–, inclusief de reader
Plaats: Zwanebloem 56 in Reeuwijk
Indien nodig kan de cursus met meerdere avonden worden uitgebreid.
Opgave/aanmelding via info@aglaja.nl

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Losse activiteiten

Verbindingsochtend VSGP

Elke 1ste dinsdag van de maand (behalve januari en juli/augustus) ben je welkom op onze verbindingsochtend.

De bedoeling van de ochtend is: aandacht voor elkaar, uitwisselingen, bemoediging of een persoonlijk gesprek onder het genot van een kopje thee of koffie.

Deze ochtenden worden georganiseerd door leden van vereniging VSGP.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Kosten: circa € 5,00 voor koffie/thee (afhankelijk van locatie en aantal deelnemers)

Ontmoetingsavond met Lichtviering

Ontmoeting is een pure, zuivere, uitwisseling van hart tot hart. Dit geeft de wederzijdse ervaring van gezien en gekend te worden door de ander. Dit is de horizontale ontmoeting van ‘ik en de ander’. Vooraf gaand aan de viering en na afloop van de viering is er gelegenheid tot deze horizontale ontmoeting.

Een lichtviering is een meditatieve avond waarin we met elkaar een veld van licht vormen en inspiratie wordt gedeeld om tot een ervaring/beleving hiervan te komen. De helende werking van deze bijeenkomst geeft ondersteuning aan individuele- en collectieve transformatieprocessen die gaande zijn in de wereld.

Tijdens deze vieringen volgen we de energie van het jaar zoals deze zich openbaart in de maanden en seizoenen, geplaatst in de Tijdgeest van het NU.

Doel:

Het vormen van een veld van licht en op deze wijze helend werkzaam te zijn naar onszelf en naar de wereld.

Waartoe leidt het?

Ervaring van een-zijn in verscheidenheid van vormgeving en ontwikkeling van groepsbewustzijn en werkzaam zijn als genezersgroep.

Data: worden via de Nieuwsflits per e-mail bekend gemaakt
Tijd: 19.30 uur ontvangst, 20.00 – circa 21.00 uur viering en ontmoeting tot circa 22.00 uur.
Kosten: € 10,00

Heart to Heart bijeenkomst

Al vele jaren geef ik lezingen, workshops en thema-avonden in Centrum AGLAJA over allerlei onderwerpen op het gebied van spirituele persoonlijkheidsontwikkeling en activatie van ons hoger Zelf. Deze dagen en avonden staan ten dienste aan het integratie- en transformatieproces van de mens(heid) om mee te kunnen gaan resoneren in het Aquariusbewustzijn. Ik volg daarin mijn individuele ontwikkeling, aangereikt vanuit mijn innerlijke leiding, en de kosmische handreikingen die gegeven worden en plaats deze in relatie tot de aanwezige belangstellenden. Als blauwdruk/raamwerk pas ik de universele wetmatigheden van het 12-voudig Pad van Zelfrealisatie toe en het ‘One Source Principle’ om ons individuele leven in balans te brengen en eenheidsbewustzijn te ervaren.

Vanaf nu zullen deze avonden/dagen aangekondigd worden als: “Heart to heart’ inspiratiebijeenkomst”. Door deze bijeenkomsten niet in te kaderen onder de noemer van lezing, workshop of thema-avond kunnen deze op elke gepaste wijze ingevuld worden in samenspel met de aanwezigen en de inspiratie van dat moment.

Elke bijeenkomst wordt ingeleid met een centraal onderwerp als vertrekpunt om tot verdieping te komen in onszelf. Nieuw is de mogelijkheid dat ik deze activiteit bij de mensen thuis geef. De manier van werken is dat de gastvrouw/gastheer een onderwerp kiest, in overleg met mij, waar de inspiratiebijeenkomst over gaat. De gastvrouw/gastheer nodigt zelf mensen uit die belangstelling hebben voor het onderwerp.

Begeleiding: Diny van den Arend

Datum: is nog niet gepland

Plaats: Indien er een grote groep belangstellenden is kan de gastvrouw/gastheer, in overleg met mij, ook een zaal huren.

Bijdrage bijeenkomst: een minimale bijdrage van  10,- euro per persoon en een vergoeding van mijn reiskosten, indien meer dan 10 km verwijderd van Reeuwijk.