Activiteiten

In ons centrum worden zowel cursussen als “losse” activiteiten georganiseerd. De cursusduur kan variëren van 4 tot 12 weken. Sommige losse activiteiten worden elke maand gehouden, anderen worden op verzoek of wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, ingepland.

Op deze pagina vindt u een gedetailleerde beschrijving van alle cursussen en activiteiten, waarbij ook de data en tijden van het komende of lopende seizoen vermeld staan. U kunt deze ook terugvinden in de agenda.

Cursussen

Workshop Meditatie

Meditatie is een éénpuntig gerichte aandacht die, vanuit rust en stilte leidt tot contemplatie (beschouwing), waardoor een beeld of gedachte uit het eigen diepste wezen in het bewustzijn kan komen.

Doel van de workshop:

Tot een zodanige verstilling komen in jezelf, dat je in verbinding komt met jouw “hoger zelf”, jouw kern en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Aangereikt worden diverse manieren om in een meditatieve staat van “gewaar zijn” te komen. Via concentratie-oefeningen en geleide meditaties leer je ook in je dagelijks leven meer afgestemd te zijn op het “hier en nu”. Je leert o.a. aarding, afstemming en diverse meditatietechnieken met als doel: ‘leven in het moment NU’ in verbinding met je hartenergie en al je mogelijkheden en kwaliteiten.

Aangetoond is dat meditatie een gunstige invloed heeft op ons welbevinden en stress gerelateerde klachten. Meditatie verruimd je bewustzijn. Meditatie is je persoonlijkheid in het ritme van innerlijke vrede brengen. Door centrering in je hartcentrum, in ontmoeting zijnde met je hoger Zelf, leer je een innerlijke dialoog aan te gaan om jouw innerlijke kracht tot werkzaamheid aan te zetten. Gevolg: transformatie van geconditioneerde gedachtepatronen en emotionele afhankelijkheid, teneinde je Zelf te kunnen zijn.

Datum: nog te plannen of op verzoek
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 20,-, inclusief een reader
Aanmelding via info@aglaja.nl

Cursus Meditatie, Contemplatie en Mystiek

Meditatie is tot een zodanige verstilling komen in jezelf, zodat je in verbinding komt met jouw kern, jouw hoger zelf. Meditatie is een weg tot bewustwording van wie je bent, wat je bent en waarom je hier bent. Meditatie is een mystieke inwijdingsweg om te komen tot liefde en eenheid om te worden wie je ten diepste bent, vrij van op angst gebaseerde conditioneringen. Wil jij ook zelf kunnen mediteren? Dan is deze cursus iets voor jou!

Doel van deze cursus:

Voor iedereen die verlangt naar innerlijke vrede en bereid is een weg van meditatie en contemplatie te gaan om te kunnen leven vanuit het hart. Je leert o.a. aarding, afstemming en diverse meditatietechnieken en activatie van je hoger Zelf d.m.v. universele transformatie symbolen met als doel: leven vanuit je hartenergie en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Door centrering in je hart-centrum, in ontmoeting met je ware Zelf, leer je een innerlijke dialoog aan te gaan (via gebed/oproepende kracht en contemplatie) en jouw innerlijke kracht tot werkzaamheid aan te zetten.

Waartoe leidt het?

Dit leidt tot zelfheling van fysieke en psychische klachten. Hoe? Door vrijmaking van geconditioneerde gedachtepatronen en je emotionele afhankelijkheid daarvan en herstel van innerlijk balans, eenheid en innerlijke vrede.
Er wordt ook aandacht gegeven aan datgene wat aandacht vraagt bij de deelnemers.

Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn.
Data: 6 maandagavonden 27/1, 3/2, 17/2, 24/2, 16/3, 23/3
Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Bijdrage: € 95,–, incl. reader, aanmelden via info@aglaja.nl

Cursus Transformatie

“Levenslessen uit oude tradities van de oorspronkelijke bewoners van Amerika.” Aan de hand van de Medicijnkaarten van Jamie Sams gaan we kijken hoe we helende krachten in onszelf kunnen uitnodigen om tot transformatie te komen van bepaalde gedragspatronen waardoor je zelfbeeld verandert en wijsheid wordt gevonden.

Wat is transformatie?

Transformatie betekent letterlijk verandering. Je wordt uitgenodigd de spirituele verandering van het leven aan te gaan: van leven vanuit de zonnevlecht (emotie) naar leven vanuit het hart (acceptatie en liefde).

Doel van deze cursus:

Herkennen wat er nodig is om deze verandering in jezelf tot stand te brengen. Aan de hand van de aangereikte voorbeelden dát, wat betrekking heeft op jou, in de praktijk brengen.

Waartoe leidt het?

Dit betekent dat je je vrijmaakt van jouw “processen”; van je gehechtheid aan je emotionele- en mentale patronen waarvan je anders afhankelijk zou blijven en het lijden in stand zou houden. En dat je volwassen wordt: groei door te leven vanuit de Bron. Dit is de weg van belangeloze Liefde.

Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn.
Data: nog te plannen
Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 85,-
Aanmelding via info@aglaja.nl

Workshop Numerologie en de werkzaamheid van de vier elementen in ons dagelijks leven

Hoe goed ken jij jezelf? ‘Wie ben ik en wie of wat heeft mij gevormd? Hoe uit ik mij op al mijn niveaus van bestaan?’ We onderzoeken hoe onze basisblauwdruk is gevormd, welke mogelijkheden van ontwikkeling hierin voor ons aanwezig zijn én wat de tegenkrachten zijn, die ons uitnodigen tot ontwikkeling.

Doel van de workshop:

Behalve uitleg omtrent de numerologie leer je een numeroscoop en een numerologische stamboom maken. Je ontdekt hoe de trillingswaarde van de numerologie doorwerkt in je leven, hoe uitdagingen ontstaan en hoe je conflicten kunt oplossen. We brengen dit gegeven in verband met de vier elementen.
Op Aarde doorlopen we een inwijdingspad door in aanraking te komen met de vier elementen (aarde, vuur, water en lucht). Zij zorgen voor wrijving en uitdaging om tot verdere bewustwording te komen van je mogelijkheden, totdat we in eenheid zijn met onze drievoudige natuur (persoonlijkheid, ziel en Geest).

Waartoe leidt het?

Herkenning van je ‘rode draad’. Helderheid over je relaties (ouders, broers/ zussen, partners, kinderen): het beter kunnen omgaan met innerlijke conflicten en crisissituaties. Verbetering van de kwaliteit van je relaties: privé en op je werk.

Aanmelding via info@aglaja.nl

Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn.
Data: 2 woensdagavonden: 22/4, 20/5 (2020)
Tijd: 19.45 – 22.00 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Bijdrage: € 50,- inclusief instructiemateriaal

Cursus Ontdek je Kracht

Introductie spirituele persoonlijkheidsvorming en kennismaking met universele waarheden/wetten die leiden tot innerlijke vrijheid en expressie van je Zelf. De mens van nu gaat open voor de energieën van het Aquariustijd- perk. De energieën van het Vissentijdperk trekken zich terug. De mens wordt uitgenodigd tot innerlijke groei en bewustwording. Dit brengt in ons persoonlijk leven vele veranderingen met zich mee op emotioneel, mentaal en spiritueel gebied.

Om ons heen zien we hoe zekerheden wegvallen door de veranderingen in de wereld. Mensen zijn (over)gevoelig en staan open voor indrukken zonder te weten hoe hier mee om te gaan. Ken jij je Zelf? Hóe sta jij in het leven? Ben jij op zoek naar meer evenwicht in je leven? Dan is deze cursus iets voor jou!

Doel van deze cursus:

Erkennen van je eigenwaarde, herkennen van je eigen licht- kracht en de mogelijkheid om tot transformatie te komen van je afhankelijkheid aan bepaalde emoties en gedachtepatronen die jou belemmeren om het leven in al zijn volheid te beleven.

Waartoe leidt het?

Leven in het moment NU. Bewustwording dat je meer bent dan jouw lichaam, gedachten en emoties. Je gaat jouw eigen lichtkracht herkennen. Hierdoor verliezen emoties en gedachtepatronen hun grip op jou persoonlijk functioneren en ontstaat er ruimte om te leven vanuit je hartenergie en ben je instaat om mee te bewegen met de ‘flow’ van het Leven.

Data: 3 woensdagavonden in 2020: 18/3, 25/3, 1/4
Tijd: 19.45 – 22.00 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 75,-

Cursus ‘Staan in je kracht’

Het betreft een traject voor het versterken van je fundament door bewustwording en transformatie van (onbewuste) afhankelijkheidspatronen gebaseerd op emotionele behoeften / tekorten, trauma’s en overtuigingen, die je beperken om je authentieke Zelf te zijn en daarmee afbreuk doen aan je eigenwaarde en innerlijke potentie en vermogen tot creatie.

Dit traject is bedoeld voor mensen die de achtergronden van hun emoties en gedachten willen leren kennen en op zoek willen gaan naar hun ‘rode draad’ in dit leven, teneinde meesterschap te verkrijgen hierover, waardoor het intuïtief vermogen zich verder kan ontwikkelen en verdiepen. Door te leven vanuit je hart, staande in je innerlijke kracht kan er een integratie plaatsvinden van persoonlijkheid, ziel en Geest.

Spirituele persoonlijkheidsontwikkeling is doordringen tot de kern van je wezen en je bestaan. Er is een grote behoefte bij mensen om zichzelf en hun drijfveren te leren kennen, alsmede om hun zielemissie te gaan leven en te verwerkelijken.

Herken jij dit ook bij jezelf en wil je hier gehoor aan geven? In een aantal bijeenkomsten doorloop je een traject en krijg je handvatten en spirituele activaties aangereikt om te leven in het hier en nu. Je vindt o.a. antwoorden op vragen zoals: wie ben ik, waarom ben ik hier? Hoe ga ik om met angst, woede, twijfel, schuld en miskenning? Hoe kom ik tot transformatie van emotionele afhankelijkheden en ingesleten gedachtepatronen? Je ontvangt achtergrondinformatie over het ontstaan van afhankelijkheidspatronen en de ontwikkelingsfase van de mens. Je leert hoe je je medemens nabij kunt zijn in hulpverleningssituaties. Dit traject kan ook een waardevolle aanvulling zijn op eerder gevolgde opleidingen.

Tijdens deze cursus leer je o.a.:

 • aanwezig zijn in het nu: aarding, gronding, je ruimte innemen, meditatie
 • afstemming op je Essentie: je goddelijke Vlam of Spirit
 • hoe je jouw energie vrijelijk kunt laten stromen in je lichaam
 • eenheid tot stand brengen van je lagere aard en je hogere aard
 • de drie fases van spirituele ontwikkeling als inwijdingspad in je Zelf
 • (h)erkennen van je ‘rode draad’ en activeren van je creatiekracht
 • de werking en gebruik van de vier elementen als vormgevende krachten
 • de kracht van vergeving toepassen
 • hoe je jouw energiesysteem kunt vrijmaken van blokkades/trauma’s
 • hoe je emotionele afhankelijkheden, angst en geconditioneerde overtuigen kunt transformeren
 • overgave aan en vertrouwen in je hoger Zelf: hogere intuïtie/ innerlijke leiding
 • samenbrengen van aardse en universele energieën: het universele 12-voudig Pad
 • initiatie/activatie van je hogere licht- en liefdesfrequentie: staan in de Kracht van je ware Zelf

Data: zaterdag 30/11, 14/12 in 2019 en 11/1, 8/2, 7/3, 18/4, 9/5 in 2020
Tijd: 10.00 – 16.30 uur (aanwezig om 9.45 uur: ontvangst met koffie/thee)
Begeleiding: Diny van den Arend
Bijdrage: € 580,– (inclusief reader en koffie/thee)
Aan te schaffen boek: One Source Principle, Diny van den Arend, ISBN 978 90 818782 0 3, uitg.: de Gouden Arend (€ 25,–)

Degenen die in aanmerking willen komen voor een certificaat om verder te kunnen gaan met de opleiding kunnen deelnemen aan de lesdag Voetreflexologie/acupressuur en een lesdag Psychologie.
Bijdrage voor deze 2 dagen: € 160,–, ook te volgen als bij-/nascholing

Losse activiteiten

Ontmoetingsochtend

Elke 1ste dinsdag van de maand (behalve januari en juli/augustus) ben je welkom op onze ontmoetingsochtend.

Deze inloopochtend is de mogelijkheid om op ongedwongen wijze met elkaar uit te wisselen over die dingen des levens die jou bezig houden.

De bedoeling van de ochtend is: aandacht voor elkaar, uitwisselingen bemoediging of een persoonlijk gesprek onder het genot van een kopje thee of koffie.

Op deze ochtenden is altijd iemand aanwezig die werkzaam is in centrum Aglaja.

Data najaar 2019: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Kosten: € 2,50 inclusief koffie/thee

Ontmoetingsavond met Lichtviering

Ontmoeting is een pure, zuivere, uitwisseling van hart tot hart. Dit geeft de wederzijdse ervaring van gezien en gekend te worden door de ander. Dit is de horizontale ontmoeting van ‘ik en de ander’. Vooraf gaand aan de viering en na afloop van de viering is er gelegenheid tot deze horizontale ontmoeting.

Een lichtviering is een meditatieve avond waarin we met elkaar een veld van licht vormen en inspiratie wordt gedeeld om tot een ervaring/beleving hiervan te komen. De helende werking van deze bijeenkomst geeft ondersteuning aan individuele- en collectieve transformatieprocessen die gaande zijn in de wereld.

Tijdens deze vieringen volgen we de energie van het jaar zoals deze zich openbaart in de maanden en seizoenen, geplaatst in de Tijdgeest van het NU.

Doel:

Het vormen van een veld van licht en op deze wijze helend werkzaam te zijn naar onszelf en naar de wereld.

Waartoe leidt het?

Ervaring van een-zijn in verscheidenheid van vormgeving en ontwikkeling van groepsbewustzijn en werkzaam zijn als genezersgroep.

Data najaar 2019: maandag  9/9, 14/10, 11/11, 16/12
Tijd: 19.30 uur ontvangst, 20.00 – circa 21.00 uur viering en ontmoeting tot circa 22.00 uur.
Kosten: € 10,00

Kringsamenkomst

Deze avond is bedoeld voor degenen die bekend zijn met meditatie en de opleiding van de St. VSG, zoals (ex)studenten, afgestudeerden, leden en aspirant leden van de VSGP.

Doel:

Het bieden van de gelegenheid om met behulp van meditatie tot een ervaring en/of beleving te komen van jouw persoonlijke verbinding met je hoger Zelf. Terugkerende elementen van de avond zijn: afstemming en meditatie afhankelijk van wat zich aandient op dat moment (energie van de groep en/of Tijdgeest), met daarna een uitwisseling.

Waartoe leidt het?

Bewustwording en zelfwerkzaamheid (wil/keuze) in het dagelijks leven, waardoor het Zelf werkzaam kan zijn.

________________________

Elke vierde maandag van de maand (behalve december/juli/augustus)

Data najaar 2019: maandagavond 23/9, 28/10
Tijd: 19.45 uur ontvangst, 20.00 – 21.15 uur kringsamenkomst
Kosten: € 7,50 inclusief koffie/thee
Begeleiding: Tamara van den Arend, Cora de Vos-Horsman, Arrie Niesing

Heart to Heart bijeenkomst

Op donderdagavond 4 juli is er een ‘Heart tot heart’ inspiratiebijeenkomst met als thema:

De invloed van de Vader-energie

Aanleiding tot deze avond is de oproepende kracht van de aanwezigen bij de vorige thema-avond: Hoe herstel ik de relatie met mijn moeder?

Deze avond gaat het dus over de vaderenergie en het herstel van de relatie met je vader.
Hoe krijg ik zicht op de onderliggende patronen, voortkomend uit de relatie met mijn vader, die mij weerhouden om mijn authentieke Zelf te zijn?
Welke betekenis heeft de vaderenergie in je leven?
Hoe kun je ‘gewonde’ vaderenergie helen?
Welke rol vervult je vader in jouw ontwikkeling als mens?

Aan de hand van o.a. deze vragen zal Diny een inleiding houden en zullen we samen tot een uitwisseling komen. Er is ruimte voor je eigen inbreng of vragen omtrent dit onderwerp.

Ben je geïnteresseerd?

Aanmelden kan via info@aglaja.nl

__________________________________________________

Op donderdagavond 28 maart heeft Diny van den Arend een ‘Heart tot heart’ inspiratiebijeenkomst gehouden met als thema:

Hoe herstel ik de relatie met mijn moeder?

Er komt voor elk mens een moment dat hij zijn emotionele banden dient te ontbinden om onvoorwaardelijk een verbinding aan te kunnen gaan vanuit het hart. Zonder deze transformatie ‘van emotie naar zuiver gevoel’ stagneert de ontwikkeling van de ziel.

Regelmatig kom ik, in mijn praktijk als holistisch hulpverlener, volwassen mensen tegen die hun emotionele band met hun moeder nog niet geschoond hebben en niet naar een niveau van gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid hebben gebracht. Soms leidt dit zelfs tot het vermijden of verbreken van het contact met elkaar. Als de onderliggende oorzaak van een probleem of van een breuk niet wordt begrepen en geheeld heeft dit ook invloed op het gebruik van je eigen vrouwelijke en mannelijke energie (ook in relaties), waardoor er een belemmering kan ontstaan om volledig vanuit je ware Zelf te functioneren.

Via 5-stappen gaan we op onderzoek uit wat nog aandacht vraagt in de relatie met je moeder om dit te helen en je innerlijk vrij te voelen om jouw levensmissie te leven.
Vervolgens maken we het thema ruimer. Je kunt dit zien als heling van ‘de moederlijn’ door alle generaties heen. Dit maakt het mogelijk om de heilige Graal in je eigen wezen te ontdekken en je transformerende kracht te gebruiken op elk gewenst moment.
In deze tijd van het jaar, in aanloop naar Pasen, is dit een mooie gelegenheid om je vrij te maken van die energieën die je belemmeren om op te staan in jouw innerlijke Kracht.

Voel je je aangesproken of ben je beroepsmatig geïnteresseerd?
Meld je dan aan via info@aglaja.nl

Begeleiding: Diny van den Arend

Datum: donderdag 4 juli 2019

Tijd: 20.00-22.00 uur,
zaal open 19.30 uur

Plaats: Ontmoetingscentrum Aglaja

Bijdrage bijeenkomst: 10,- euro