Activiteiten

In ons centrum worden zowel cursussen als “losse” activiteiten georganiseerd. De cursusduur kan variëren van 4 tot 12 weken. Sommige losse activiteiten worden elke maand gehouden, anderen worden op verzoek of wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, ingepland.

Op deze pagina vindt u een gedetailleerde beschrijving van alle cursussen en activiteiten, waarbij ook de data en tijden van het komende of lopende seizoen vermeld staan. U kunt deze ook terugvinden in de agenda.

Cursussen

Workshop Meditatie

Meditatie is een éénpuntig gerichte aandacht die, vanuit rust en stilte leidt tot contemplatie (beschouwing), waardoor een beeld of gedachte uit het eigen diepste wezen in het bewustzijn kan komen.

Doel van de workshop:

Tot een zodanige verstilling komen in jezelf, dat je in verbinding komt met jouw “hoger zelf”, jouw kern en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Aangereikt worden diverse manieren om in een meditatieve staat van “gewaar zijn” te komen. Via concentratie-oefeningen en geleide meditaties leer je ook in je dagelijks leven meer afgestemd te zijn op het “hier en nu”. Je leert o.a. aarding, afstemming en diverse meditatietechnieken met als doel: ‘leven in het moment NU’ in verbinding met je hartenergie en al je mogelijkheden en kwaliteiten.

Aangetoond is dat meditatie een gunstige invloed heeft op ons welbevinden en stress gerelateerde klachten. Meditatie verruimd je bewustzijn. Meditatie is je persoonlijkheid in het ritme van innerlijke vrede brengen. Door centrering in je hartcentrum, in ontmoeting zijnde met je hoger Zelf, leer je een innerlijke dialoog aan te gaan om jouw innerlijke kracht tot werkzaamheid aan te zetten. Gevolg: transformatie van geconditioneerde gedachtepatronen en emotionele afhankelijkheid, teneinde je Zelf te kunnen zijn.

Datum: Volgende workshop: najaar 2019 (op een maandagavond)
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 20,-, inclusief een reader
Aanmelding via info@aglaja.nl

Cursus Zelfheling

In het Vissentijdperk was de uitdaging van de mens om een persoonlijkheid (zevenvoudig bewustzijn) te vormen. In het Aquariustijdperk wordt de mens zich bewust van zijn spirituele aard en opent zich zijn kosmische (dertienvoudig) bewustzijn.

In deze cursus leer je de basisvaardigheden om middels meditatie je zelfhelend vermogen te activeren. Je leert je centreren in je hartcentrum en bewust in contact te komen met je authentieke Zelf. Aanwezig in het hier en nu kun je dan je hoger bewustzijn activeren en tot integratie komen van persoonlijkheid, ziel en Geest. Je maakt ook kennis met universele transformatiesymbolen. Deze symbolen zijn sleutels om, via meditatieve afstemming, jouw scheppende vermogens aan te spreken en je leven te transformeren en te helen. Je kunt deze energie ook aanwenden ter ondersteuning van je medemens die het, om welke reden dan ook, moeilijk heeft.

Doel van deze cursus:

Je leven zelf ter hand nemen en werkzaam worden vanuit je authentieke Zelf.

Waartoe leidt het?

Bewustwording van het spirituele wezen dat je bent en daarmee de bron van leven in jezelf ontsluitend. Door innerlijke groei zal je zelfbeeld dusdanig veranderen dat je meer in harmonie kunt leven met de wereld om je heen door actieve deelname aan je eigen heelwording van persoonlijkheid, ziel en Geest, uitstralend naar je omgeving.

Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn.
Data: 6 maandagavonden najaar 2019
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 90,–, aanmelden via info@aglaja.nl

Cursus Transformatie

“Levenslessen uit oude tradities van de oorspronkelijke bewoners van Amerika.” Aan de hand van de Medicijnkaarten van Jamie Sams gaan we kijken hoe we helende krachten in onszelf kunnen uitnodigen om tot transformatie te komen van bepaalde gedragspatronen waardoor je zelfbeeld verandert en wijsheid wordt gevonden.

Wat is transformatie?

Transformatie betekent letterlijk verandering. Je wordt uitgenodigd de spirituele verandering van het leven aan te gaan: van leven vanuit de zonnevlecht (emotie) naar leven vanuit het hart (acceptatie en liefde).

Doel van deze cursus:

Herkennen wat er nodig is om deze verandering in jezelf tot stand te brengen. Aan de hand van de aangereikte voorbeelden dát, wat betrekking heeft op jou, in de praktijk brengen.

Waartoe leidt het?

Dit betekent dat je je vrijmaakt van jouw “processen”; van je gehechtheid aan je emotionele- en mentale patronen waarvan je anders afhankelijk zou blijven en het lijden in stand zou houden. En dat je volwassen wordt: groei door te leven vanuit de Bron. Dit is de weg van belangeloze Liefde.

Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn.
Data: 4 maandagavonden begin 2019: 14/1, 28/1, 4/2, 18/2
Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 85,-
Aanmelding via info@aglaja.nl

Workshop “Wie ben ik?”

Hoe goed ken jij jezelf? Gedurende 4 avonden gaan we met elkaar kijken aan de hand van numerologie, astrologie, de Koninklijke weg van de tarot en de vier elementen, hoe onze persoonlijke blauwdruk is gevormd en welke mogelijkheden van persoonlijke ontwikkeling hierin voor ons aanwezig zijn.

Doel van de workshop:

Inzicht in je kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen die samen je ‘rode draad’ vormen in dit leven. Bewustwording van de archetypische beelden die ons iets vertellen over onze levensreis en onze zielemissie op aarde. Herkenning van het universele principe van evolutie die in alle wijsheidstradities worden gebruikt.

Waartoe leidt het?

Helderheid over je relaties (ouders, broers/ zussen, partners, kinderen enz.): het beter kunnen omgaan met innerlijke conflicten en crisissituaties. Verbetering van de kwaliteit van je relaties: privé en op je werk.

Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn.
Data: 4 woensdagavonden in 2019: 8/5, 15/5, 22/5, 29/5
Tijd: 19.45 – 22.00 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 99,- inclusief instructiemateriaal

Cursus Ontdek je Kracht

Introductie spirituele persoonlijkheidsvorming en kennismaking met universele waarheden/wetten die leiden tot innerlijke vrijheid en expressie van je Zelf. De mens van nu gaat open voor de energieën van het Aquariustijd- perk. De energieën van het Vissentijdperk trekken zich terug. De mens wordt uitgenodigd tot innerlijke groei en bewustwording. Dit brengt in ons persoonlijk leven vele veranderingen met zich mee op emotioneel, mentaal en spiritueel gebied.

Om ons heen zien we hoe zekerheden wegvallen door de veranderingen in de wereld. Mensen zijn (over)gevoelig en staan open voor indrukken zonder te weten hoe hier mee om te gaan. Ken jij je Zelf? Hóe sta jij in het leven? Ben jij op zoek naar meer evenwicht in je leven? Dan is deze cursus iets voor jou!

Doel van deze cursus:

Erkennen van je eigenwaarde, herkennen van je eigen licht- kracht en de mogelijkheid om tot transformatie te komen van je afhankelijkheid aan bepaalde emoties en gedachtepatronen die jou belemmeren om het leven in al zijn volheid te beleven.

Waartoe leidt het?

Leven in het moment NU. Bewustwording dat je meer bent dan jouw lichaam, gedachten en emoties. Je gaat jouw eigen lichtkracht herkennen. Hierdoor verliezen emoties en gedachtepatronen hun grip op jou persoonlijk functioneren en ontstaat er ruimte om te leven vanuit je hartenergie en ben je instaat om mee te bewegen met de ‘flow’ van het Leven.

Data: 3 dinsdagavonden in 2019: 5/3, 19/3, 2/4
Tijd: 19.45 – 22.00 uur
Begeleiding: Diny van den Arend
Kosten: € 75,-

Cursus ‘Staan in je kracht’

Het betreft een traject voor het versterken van je fundament door bewustwording en transformatie van (onbewuste) afhankelijkheidspatronen gebaseerd op emotionele behoeften / tekorten, trauma’s en overtuigingen, die je beperken om je authentieke Zelf te zijn en daarmee afbreuk doen aan je eigenwaarde en innerlijke potentie en vermogen tot creatie.

Dit traject is bedoeld voor mensen die de achtergronden van hun emoties en gedachten willen leren kennen en op zoek willen gaan naar hun ‘rode draad’ in dit leven, teneinde meesterschap te verkrijgen hierover, waardoor het intuïtief vermogen zich verder kan ontwikkelen en verdiepen. Door te leven vanuit je hart, staande in je innerlijke kracht kan er een integratie plaatsvinden van persoonlijkheid, ziel en Geest.

Spirituele persoonlijkheidsontwikkeling is doordringen tot de kern van je wezen en je bestaan. Er is een grote behoefte bij mensen om zichzelf en hun drijfveren te leren kennen, alsmede om hun zielemissie te gaan leven en te verwerkelijken.

Herken jij dit ook bij jezelf en wil je hier gehoor aan geven? In een aantal bijeenkomsten doorloop je een traject en krijg je handvatten en spirituele activaties aangereikt om te leven in het hier en nu. Je vindt o.a. antwoorden op vragen zoals: wie ben ik, waarom ben ik hier? Hoe ga ik om met angst, woede, twijfel, schuld en miskenning? Hoe kom ik tot transformatie van emotionele afhankelijkheden en ingesleten gedachtepatronen? Je ontvangt achtergrondinformatie over het ontstaan van afhankelijkheidspatronen en de ontwikkelingsfase van de mens. Je leert hoe je je medemens nabij kunt zijn in hulpverleningssituaties. Dit traject kan ook een waardevolle aanvulling zijn op eerder gevolgde opleidingen.

Tijdens deze cursus leer je o.a.:

 • aanwezig zijn in het nu: aarding, gronding, je ruimte innemen, meditatie
 • afstemming op je Essentie: je goddelijke Vlam of Spirit
 • hoe je jouw energie vrijelijk kunt laten stromen in je lichaam
 • eenheid tot stand brengen van je lagere aard en je hogere aard
 • de drie fases van spirituele ontwikkeling als inwijdingspad in je Zelf
 • (h)erkennen van je ‘rode draad’ en activeren van je creatiekracht
 • de werking en gebruik van de vier elementen als vormgevende krachten
 • de kracht van vergeving toepassen
 • hoe je jouw energiesysteem kunt vrijmaken van blokkades/trauma’s
 • hoe je emotionele afhankelijkheden, angst en geconditioneerde overtuigen kunt transformeren
 • overgave aan en vertrouwen in je hoger Zelf: hogere intuïtie/ innerlijke leiding
 • samenbrengen van aardse en universele energieën: het universele 12-voudig Pad
 • initiatie/activatie van je hogere licht- en liefdesfrequentie: staan in de Kracht van je ware Zelf

Data in 2018: zaterdag 22/9, 13/10, 10/11, 1/12, en in 2019: 12/1, 2/2
Tijd: zaterdag: 10.00 – 16.30 uur (zaal open 9.30 uur)
Kosten: € 500,– + gratis readers ter ondersteuning van de les en Nieuwsbrief

Degenen die in aanmerking willen komen voor een certificaat om verder te kunnen gaan met de opleiding kunnen deelnemen aan de lesdag Voetreflexologie/acupressuur, datum 6/10 en een lesdag Psychologie.
Bijdrage voor deze 2 dagen: € 160,–, ook te volgen als bij-/nascholing

Losse activiteiten

Ontmoetingsochtend

Elke 1ste dinsdag van de maand (behalve januari en juli/augustus) ben je welkom op onze ontmoetingsochtend.

Deze inloopochtend is de mogelijkheid om op ongedwongen wijze met elkaar uit te wisselen over die dingen des levens die jou bezig houden.

De bedoeling van de ochtend is: aandacht voor elkaar, uitwisselingen bemoediging of een persoonlijk gesprek onder het genot van een kopje thee of koffie.

Op deze ochtenden is altijd iemand aanwezig die werkzaam is in centrum Aglaja.

Data: dinsdag 5/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6 in 2019

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Kosten: € 2,50 inclusief koffie/thee

Ontmoetingsavond met Lichtviering

Ontmoeting is een pure, zuivere, uitwisseling van hart tot hart. Dit geeft de wederzijdse ervaring van gezien en gekend te worden door de ander. Dit is de horizontale ontmoeting van ‘ik en de ander’. Vooraf gaand aan de viering en na afloop van de viering is er gelegenheid tot deze horizontale ontmoeting.

Een lichtviering is een meditatieve avond waarin we met elkaar een veld van licht vormen en inspiratie wordt gedeeld om tot een ervaring/beleving hiervan te komen. De helende werking van deze bijeenkomst geeft ondersteuning aan individuele- en collectieve transformatieprocessen die gaande zijn in de wereld.

Tijdens deze vieringen volgen we de energie van het jaar zoals deze zich openbaart in de maanden en seizoenen, geplaatst in de Tijdgeest van het NU.

Doel:

Het vormen van een veld van licht en op deze wijze helend werkzaam te zijn naar onszelf en naar de wereld.

Waartoe leidt het?

Ervaring van een-zijn in verscheidenheid van vormgeving en ontwikkeling van groepsbewustzijn en werkzaam zijn als genezersgroep.

Data: maandag 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 17/6 2019
Tijd: 19.30 uur ontvangst, 20.00 – circa 21.00 uur viering en ontmoeting tot circa 22.00 uur.
Kosten: € 10,00

Kringsamenkomst

Deze avond is bedoeld voor degenen die bekend zijn met meditatie en de opleiding van de St. VSG, zoals (ex)studenten, afgestudeerden, leden en aspirant leden van de VSGP.

Doel:

Het bieden van de gelegenheid om met behulp van meditatie tot een ervaring en/of beleving te komen van jouw persoonlijke verbinding met je hoger Zelf. Terugkerende elementen van de avond zijn: afstemming en meditatie afhankelijk van wat zich aandient op dat moment (energie van de groep en/of Tijdgeest), met daarna een uitwisseling.

Waartoe leidt het?

Bewustwording en zelfwerkzaamheid (wil/keuze) in het dagelijks leven, waardoor het Zelf werkzaam kan zijn.

________________________

Elke vierde maandag van de maand (behalve december/juli/augustus)

Data: maandagavond 28/1, 25/2, 25/3, 27/5, 24/6 2019
Tijd: 19.45 uur ontvangst, 20.00 – 21.15 uur kringsamenkomst
Kosten: € 7,50 inclusief koffie/thee
Begeleiding: Tamara van den Arend, Cora de Vos-Horsman, Arrie Niesing

Heart to Heart bijeenkomst

Al vele jaren geef ik lezingen, workshops en thema-avonden in Centrum AGLAJA over allerlei onderwerpen op het gebied van spirituele persoonlijkheidsontwikkeling en activatie van ons hoger Zelf. Deze dagen en avonden staan ten dienste aan het integratie- en transformatieproces van de mens(heid) om mee te kunnen gaan resoneren in het Aquariusbewustzijn. Ik volg daarin mijn individuele ontwikkeling, aangereikt vanuit mijn innerlijke leiding, en de kosmische handreikingen die gegeven worden en plaats deze in relatie tot de aanwezige belangstellenden. Als blauwdruk/raamwerk pas ik de universele wetmatigheden van het 12-voudig Pad van Zelfrealisatie toe en het ‘One Source Principle’ om ons individuele leven in balans te brengen en eenheidsbewustzijn te ervaren.

Vanaf nu zullen deze avonden/dagen aangekondigd worden als: “Heart to heart’ inspiratiebijeenkomst”. Door deze bijeenkomsten niet in te kaderen onder de noemer van lezing, workshop of thema-avond kunnen deze op elke gepaste wijze ingevuld worden in samenspel met de aanwezigen en de inspiratie van dat moment.

Elke bijeenkomst wordt ingeleid met een centraal onderwerp als vertrekpunt om tot verdieping te komen in onszelf. Nieuw is de mogelijkheid dat ik deze activiteit bij de mensen thuis geef. De manier van werken is dat de gastvrouw/gastheer een onderwerp kiest, in overleg met mij, waar de inspiratiebijeenkomst over gaat. De gastvrouw/gastheer nodigt zelf mensen uit die belangstelling hebben voor het onderwerp.

Begeleiding: Diny van den Arend

Datum: is nog niet gepland in 2019.

Plaats: Indien er een grote groep belangstellenden is kan de gastvrouw/gastheer, in overleg met mij, ook een zaal huren.

Bijdrage bijeenkomst: een minimale bijdrage van  10,- euro per persoon en een vergoeding van mijn reiskosten, indien meer dan 10 km verwijderd van Reeuwijk.

Cyclus meditatief schrijven

Doel van deze cyclus is om door middel van gerichte en herhaalde oefening een persoonlijk schrijfritueel te ontwikkelen, dat je behulpzaam kan zijn om een moment van innerlijke stilte en contemplatie in je dagelijkse routine in te bouwen.

In deze cyclus gaan we kennis maken met diverse schrijfmethoden en -oefeningen, gericht op het leren schrijven vanuit je hart. Het gaat daarbij niet om het resultaat, maar om het leren richten van je aandacht op het schrijfproces. Je pen wordt dan als het ware de poort naar je binnenwereld.

Er zit een opbouw in deze cyclus van avonden. Om echt profijt te hebben van datgene wat aangereikt wordt, is het de bedoeling om gedurende de cyclus dagelijks een half uur de tijd te nemen voor je schrijfritueel.

Data voorjaar 2019: maandagavond 18/2, 18/3, 15/4, 20/5
Tijd: 20.00 – 21.30 uur, ontvangst 19.45 uur
Begeleiding: Linda van den Brand-Pelt
Bijdrage: € 6,00, voor koffie/thee/zaal en overige onkosten

Opgave voor deze cyclus van 4 bijeenkomsten is vereist, dit kan door een mailtje te sturen naar cyclus@aglaja.nl.

 

Genezen vanuit de Ziel

Deze avond is een introductie, een gratis kennismaking, op de mogelijkheden die spirituele genezing biedt: genezing van binnenuit door de helende kracht van je ziel. Er zullen korte lezingen zijn en er is de mogelijkheid tot een gesprek of om een consult te ontvangen door een ervaren holistisch hulpverlener.

Voel je je aangesproken of wil je meer weten/ervaren van ‘wat genezen vanuit de ziel inhoudt’ dan kun je je aanmelden voor de workshop ONTDEK JE KRACHT of WIE BEN IK of MEDITATIE.

Deze avond is een gezamenlijk initiatief van:

Praktijk ‘De Levensboom’
Cora de Vos-Horsman
Alphen a/d Rijn

Praktijk ‘De Gouden Arend’
Diny van den Arend
Zwammerdam

Praktijk ‘Hartskompas 
Tamara van den Arend
Zwammerdam

Datum: Er is nog geen datum gepland voor 2019.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Begeleiding/sprekers: Cora de Vos, Tamara en Diny van den Arend