Blogs

UITNODIGING boekpresentatie

Op zaterdag 26 oktober presenteer ik mijn nieuwste boek: Ken Uzelve Het Universele Pad van Zelfrealisatie ‘een 12-voudig pad als routekaart op weg naar je bestemming’ Waar gaat het boek over? Dit boek gaat over de psychologie van het mens-zijn. Het is als een...

Lees meer

Herfst

Nazomer mijmering Afgelopen zomer was er een ruime input aan bewustzijn en inspiratie. Dit gaf een verrijking en gevoel van innerlijke vrijheid om de volgende fase in te gaan. Daar waar dit bewustzijn nog niet volledig in liefde, onvoorwaardelijk, opgevangen kon...

Lees meer

Wat is filosofie?

WAT IS FILOSOFIE? De filosofie of wijsbegeerte, als begrip, stamt uit de vijfde eeuw voor Christus. Zij is de oudste theoretische discipline, die streeft naar kennis en wijsheid. In het Grieks is het woord filosofia een samenstelling van de woorden liefde (filo) en...

Lees meer

De Leeuw in het Watermantijdperk

DE LEEUW IN HET WATERMANTIJDPERK Wees de Leeuw die zijn plek inneemt en het Lam dat onvoorwaardelijk zijn leven geeft om de goddelijke Wil in Liefde te openbaren. In het Watermantijdperk wordt de mens, onder leiding van zijn ziel, zich bewust van zijn eigen goddelijke...

Lees meer

MOEDERDAG 2019

MOEDER Vooral het afgelopen halfjaar ging de aandacht uit naar onze geboortemoeder, onze spirituele moeder en onze kosmische Moeder. Immers als de relatie met je moeder (en de Moeder) niet geheeld is, vrij van emotionele gebondenheid, ontneem je jezelf de mogelijkheid...

Lees meer

Hoe herstel ik de relatie met mijn moeder?

Op donderdagavond 28 maart a.s. is er een ‘Heart to heart’ inspiratiebijeenkomst met als thema: Hoe herstel ik de relatie met mijn moeder? Veel volwassen mensen hebben hun emotionele band met hun moeder nog niet geschoond en niet naar een niveau van gelijkwaardigheid...

Lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondagmiddag 6 januari was weer onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. De grote opkomst gaf me een dankbaar gevoel en was een mooie start van het nieuwe jaar. Wat brengt ons het nieuwe jaar aan bewustwording en mogelijkheden? Zoals gebruikelijk gaf ik halverwege onze...

Lees meer

Feest van het Licht

Wereldwijd viert men deze dagen het kerstfeest. In dit feest komen oude en nieuwe tradities samen. In eerdere tijdperken vierde men de terugkeer van het zonnelicht (de zonnewende). Sinds het christendom zijn intrede deed vierde men op 24 december de geboorte van het...

Lees meer

Eenheid

En daar waar man en vrouw zich herkennen in de liefde, daar waar de schepping zich herkent in haar bron, en de bron zich herkent in z`n schepping, daar wordt de hoogste eenheid in liefde ervaren, daar vindt het kosmisch huwelijk plaats, daar wordt het licht geboren,...

Lees meer

Wet van oorzaak en gevolg

Als je een defensieve houding aanneemt moet je niet verwachten dat iemand toenadering tot je zoekt (zelfs je partner niet). Het signaal wat je uitzend is nl.: “Blijf uit m’n buurt, want anders rijg ik je aan mijn mes.” Dát is de energie die je uitzend en waar anderen...

Lees meer

De innerlijke Weg

De innerlijke Weg begint met de erkenning van je goddelijke natuur. Immers zonder het licht van je innerlijke zon kun je niet zien wat er in de schaduw ligt: dat wat door jou nog niet is gekend en geaccepteerd. Tevens is de bereidheid tot het ontwikkelen van je...

Lees meer

Het verhaal over 12 jongetjes en hun coach

Het verhaal over 12 jongetjes en hun coach De universele Christuskracht is het 13e aspect, waarin de 12 paden van scheppende energie samenkomen in de mens, als manifestatie van het ZO(O)N zijn op Aarde. Deze 12 scheppende energieën verschijnen in mannelijke en...

Lees meer

Ben ik mijn broeders hoeder?

Ben ik mijn broeders hoeder?  De zomer is weer begonnen en de zon schijnt uitbundig. Tijd voor een andere energie na een intensief half jaar van bewustwording en transformatie. Op de overgang van voorjaar naar zomer (de zomerzonnewende) sloten we het afgelopen...

Lees meer

Nieuwe balans

Nieuwe balans Elke verruiming van bewustzijn geeft een soort identiteitscrisis tijdens het proces van transformatie. Soms ervaar je dit als aanwezig zijn in niemandsland. Het oude is niet meer en het nieuwe is nog niet. Het is de juiste verhouding vinden -aanwezig in...

Lees meer

Ascentie

STICHTING VSG: ASCENTIE Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap (St. VSG) biedt al ruim 25 jaar de gelegenheid tot innerlijke ontwikkeling en begeleiding bij het bewustwordings-, transformatie- en transmutatieproces waar de mens(heid) aan het begin van dit...

Lees meer

MAGIE

Magie Als we de geschiedenis mogen geloven dan werd het leven in vroeger tijden beheerst door magie en bijgeloof. Tovenaars en heksen zijn geliefde personages in sprookjes en sagen. Magie spreekt tot de verbeelding ‘dat wil ik ook kunnen’. Even zwaaien met mijn...

Lees meer

SPIRITUELE ONTWIKKELING

SPIRITUELE ONTWIKKELING Spirituele ontwikkeling is méér dan tijdverdrijf of kennis vergaren. Spirituele ontwikkeling is een levenshouding die je thuisbrengt bij je Zelf. Eenmaal op weg zal je ziel je tonen welke stappen te ondernemen om je innerlijke potentie dusdanig...

Lees meer

Een nieuw begin, een nieuw fundament

Een nieuw begin, een nieuw fundament We zien dagelijks hoe de veranderingen om ons heen zich in rap tempo voltrekken. Deze veranderingen zijn niet negatief, ook al lijkt dit soms zo. Ze zijn de voorbode van een nieuwe start, een evolutiesprong van de mensheid. Tal van...

Lees meer

Ontdek je Kracht

Ontdek je Kracht. Sta op voor wie je bent en wat je doet, ongeacht wat een ander ervan vindt. Durf je authentieke Zelf te laten zien in alle omstandigheden. Neem de touwtjes van je leven in handen. Volg je innerlijke droom, je passie, met een realistische kijk op je...

Lees meer

TRANSFORMATIE

TRANSFORMATIE Wat is transformatie? Hoe komt transformatie tot stand? We leven in een tijd van grote veranderingen. We zien dit om ons heen in de Nederlandse maatschappij en op het wereldtoneel. Ook in ons persoonlijk leven worden we geconfronteerd met veranderingen....

Lees meer

INNERLIJKE VERZOENING EN VREDE

INNERLIJKE VERZOENING EN VREDE In AGLAJA hebben we afgelopen jaar (2016) in de lichtvieringen aandacht aangegeven aan het afsluiten van kleine - en grote levenscyclussen waar we als individuele mens en als mensheid deel van uitmaken. Mede door de gebeurtenissen van...

Lees meer

IK BEN

IK BEN Ik Ben is je geestelijk Zelf, je goddelijke natuur. Als je tot beleving en acceptatie komt van ‘Ik Ben’ opent zich je 12-bladige hartchakra, gelijk de blaadjes van een Witte Roos. Twaalf hoedanigheden van onvoorwaardelijkheid, twaalf scheppende krachten van het...

Lees meer

De nieuwe aarde in de nieuwe hemel

‘Als je het vermogen tot creativiteit hebt en het niet manifesteert, ben je niet creatief. En als je produceert zonder contact met de Bron, ben je evenmin creatief. Ware creativiteit vereist zowel vrij stromende inspiratie als gerichte discipline.’ -Shakti Gawain-...

Lees meer

Spirituele Persoonlijkheidsontwikkeling

SPIRITUELE PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING Elk mens is een spiritueel mens, omdat hij van geestelijke oorsprong is. In principe zijn alle energieën en energievormen spiritueel. Het gebruik van deze energieën maakt dat we ze bestempelen als ‘goed’ of ‘slecht’. Het is aan...

Lees meer

HET INNERLIJK MYSTIEKE PAD

HET INNERLIJK MYSTIEKE PAD Elk mens loopt hier op aarde een bewustwordingspad om te ontdekken wie hij ten diepste Is. Het leven op aarde kun je zien als een leerschool. De mens wordt opgevoed om degene te Zijn die hij in essentie al Is. Veelal is het bewustzijn van de...

Lees meer

VERDRAAGZAAMHEID

VERDRAAGZAAMHEID leidt tot bewustzijnsverruiming (vervolg op mijn blog van 4 januari: zelfvertrouwen) Elke ziel tracht via een menselijke ervaring hier op aarde zijn ware wezen te realiseren: zijn authentieke Zelf. De ziel wenst zich te ontwikkelen, zijn bewustzijn te...

Lees meer

ZELFVERTROUWEN

ZELFVERTROUWEN Iedereen herkent wel momenten in zijn eigen leven dat je zelfvertrouwen als het ware krimpt tot een minuscule zandkorrel. Dit gebeurt vooral als je in situaties komt waarin je het gevoel hebt te falen. We schieten dan in zelfafwijzing en passiviteit:...

Lees meer

Let our light SHINE !

Let our light SHINE ! Gisteravond, zondag 15 november, was ik in de radio uitzending ‘het heldere uur’ te gast in Studio Alphen. Het was een bijzondere ervaring ‘online’ te zijn in de ‘ether’, mede gezien het onderwerp waar we over hebben uitgewisseld: de bestemming...

Lees meer

DE BESTEMMING DER VOLKEREN

DE BESTEMMING DER VOLKEREN Enige tijd geleden -n.a.v. de verdeeldheid in Europa rond de vluchtelingen problematiek- borrelde de gedachte in mij op ‘het wordt tijd dat Frankrijk zijn (ziele)taak gaat vervullen in Europa’, omdat ik zag dat Frankrijk zich wat afzijdig...

Lees meer

LIEFDE

Liefde Wij leven in een bijzondere tijd: het ontwaken van onze Essentie, ons Geest-Zelf of goddelijke kern, in onze aardse persoonlijkheid. Indien Je ontwaakt en je innerlijke wezenskern, je Essentie, tot leven komt zal er een eenheid ontstaan in het functioneren van...

Lees meer

Vriendschap

Vorig jaar (20 oktober 2014) schreef ik een artikel over vriendschap. Nu met de zomervakantie in het vooruitzicht lijkt me dit onderwerp actueel. Vandaar dat ik het nog een keer plaats. Vrienden zijn belangrijk in ons leven. De kwaliteit van de vriendschap is echter...

Lees meer