Licht en donker

De dag verglijdt in de duisternis van de nacht
En wordt ontdaan van al haar schijn
Tot er slechts een kiem overblijft
Die bij het eerste ochtendgloren
Weer tot aanschijn komt.

Alzo wandelt de mens in haar stralende licht
Totdat zij de duisternis van haar onderbewustzijn bezoekt
Haar licht teruggetrokken in de kiem
Totdat zij weer oprijst in haar Zijn
En de nieuwe dag begroet.

-Diny van den Arend-
(15-01-2023)