Stille wateren hebben diepe gronden

Stille wateren hebben diepe gronden (22-02-2020) Ons eerste chakra staat voor het element aarde, ons tweede chakra voor het element water. Als het water niet meer stroomt vormt zij een modderpoel of de aarde droogt uit en wordt een woestenij. We zijn aanbeland in het...

Wat heeft mij naar de wereld gebracht?

Winterzonnewende Zondag 22 december is de winterzonnewende (de langste nacht). Het is het moment dat de vrouwelijke energie (yin) haar volheid heeft bereikt. Na deze zonnestilstand (wintersolstitium van 3 dagen) geeft zij geboorte aan het Licht (de mannelijk energie,...

Toekomstperspectief

Toekomstperspectief Een fijne wereld om in te leven creëer je zelf in samenwerking met elkaar. Hoe kunnen wij onze (klein-) kinderen een toekomstperspectief bieden waarin zij tot hun recht komen als wereldburger op onze planeet aarde? Wat vraagt dat van ons, als...

De geestelijk volwassen mens

De geestelijk volwassen mens Elk mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven, voor de keuzes die hij maakt. De gevolgen, voortvloeiend uit die keuzes, dient hij derhalve te accepteren als onderdeel van het lespakket dat hij heeft gekozen. Als dan je lespakket je...