Toekomstperspectief

Toekomstperspectief Een fijne wereld om in te leven creëer je zelf in samenwerking met elkaar. Hoe kunnen wij onze (klein-) kinderen een toekomstperspectief bieden waarin zij tot hun recht komen als wereldburger op onze planeet aarde? Wat vraagt dat van ons, als...

De geestelijk volwassen mens

De geestelijk volwassen mens Elk mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven, voor de keuzes die hij maakt. De gevolgen, voortvloeiend uit die keuzes, dient hij derhalve te accepteren als onderdeel van het lespakket dat hij heeft gekozen. Als dan je lespakket je...

UITNODIGING boekpresentatie

Op zaterdag 26 oktober presenteer ik mijn nieuwste boek: Ken Uzelve Het Universele Pad van Zelfrealisatie ‘een 12-voudig pad als routekaart op weg naar je bestemming’ Waar gaat het boek over? Dit boek gaat over de psychologie van het mens-zijn. Het is als een...

Herfst

Nazomer mijmering Afgelopen zomer was er een ruime input aan bewustzijn en inspiratie. Dit gaf een verrijking en gevoel van innerlijke vrijheid om de volgende fase in te gaan. Daar waar dit bewustzijn nog niet volledig in liefde, onvoorwaardelijk, opgevangen kon...