Elfde Wet ‘De ongeschreven Wet’

De toekomst van het laatste restje vrije mensen is gehuld in inktzwarte duisternis, ze staan op het punt door het kwaad te worden overweldigd en zijn onmachtig de komst van een wrede nieuwe wereld te voorkomen.
In dit laatste boekdeel zijn alle tekenen aanwezig dat de profetie op het punt staat zich te vervullen. De profetie verhaalt dat de wereld zal eindigen in de Grote Leegte, wat een einde zal betekenen van alle leven op aarde. Alle hoop is gevestigd op Richard. Hij is de Meester Rahl, de Oorlogstovenaar en Zoeker naar Waarheid. Richard hecht weinig waarde aan profetie, hij vertrouwt op de vrije wil van de mens.
Hij ontdekt dat de profetie in zekere zin een zelfreinigend proces is. Misschien begrijpen we de details wel, maar eigenlijk zijn we niet in staat de gebeurtenissen in breder perspectief te zien. Dus als we ingrijpen, moet de profetie andere wortels zoeken om de boom te blijven voeden. Omdat de profetie zichzelf herstelt, zijn alle pogingen de gebeurtenissen te beïnvloeden op de keper beschouwd zinloos. Profetie werkt dankzij het tegenwicht van de vrije wil.

Als Oorlogstovenaar weet hij over het gebruik van kracht: soms is datgene wat je het liefste zou doen in feite het slechtste. Soms moet je je in het begin inhouden om uiteindelijk het gewenste resultaat te bereiken. Onderschat de ander niet; soms put de ander kracht uit de kracht die jij op de ander ‘afvuurt’.

In het boek kun je lezen dat Richard naar de Onderwereld gaat met de hulp van Denna en ieders herinneringen herstelt. Terwijl hij in de onderwereld is, komt hij het beest nog een keer tegen en vernietigt het daarop met Additieve Magie. Hij kan daarna vanuit de onderwereld via het Moddervolk terugkeren naar de wereld van de levenden. Op het Volkspaleis gaat Nathan, die denkt dat Richard dood is, in op de voorwaarden van Jagang (het uitleveren van Nicci en toegang tot de Tuin des Levens om de kisten van Orden te openen).
In de Tuin des Levens vervolledigen de Zusters van de Duisternis de bezweringen om te zoeken welke kist van Orden de juiste is om de wereld te overheersen. Het blijkt dat ‘het boek van Getelde Schaduwen’ een valse sleutel is om de macht van Orden te ontketenen. De zusters openen daardoor de verkeerde doos en worden naar de Onderwereld gezogen.
De echte sleutel voor de magie van Orden is het Zwaard van de Waarheid. Richard houdt zijn zwaard tegen elke kist. Bij een van de kisten wordt het zwaard wit. Richard opent de kist en gebruikt de magie van Orden om een andere wereld, zonder magie, te creëren voor hen die in de leerstellingen van de Imperiale Orde geloven. Hij gebruikt de macht van Orden ook om de schade van de Akkoorden te herstellen.

Profetie werkt dankzij het tegenwicht van de vrije wil.

‘Zij die hier gekomen zijn om te haten, moeten nu vertrekken, want in hun haat verraden ze slechts zichzelf.’
Het Zwaard van de Waarheid werkt alleen door compassie.
Met haat zal de kling niet wit worden; alleen door medeleven.

Diny: In de vereniging van de ‘Boeddha en de Christus’ energie in jezelf vorm je het brandpunt (het wit worden van de kling) waarop de goddelijke drie-eenheid werkzaam is en tot manifestatie komt (zo boven, zo beneden).

Dan klinkt het AUM… AMEN.
Zie ik maak alle dingen nieuw!

Het eeuwige NU…. Zijn & doen…. creatie.

Fijne en vredige kerstdagen voor iedereen.
‘Dat de harmonie in de wereld hersteld moge worden met het Zwaard van de Waarheid.’

-Diny-