Tekst uit de lichtviering van maart 2007: wat wil er nu gebeuren?
Ook al is deze tekst al 16 jaar geleden door mij uitgesproken in een Lichtviering, hij is voor vele mensen nog steeds actueel. Het zijn roerige tijden waarin we door onze ziel worden geroepen om ons te richten op ons innerlijk Licht van bewustzijn.

Wat wil er nu gebeuren?
Onbelichte zaken aangeraakt door het licht van bewustzijn worden vanuit het onbewuste naar het dagelijks bewustzijn gebracht om herkend en erkend te worden. Kort gezegd: onze vertrouwde grenzen in ons bewustzijn worden afgebroken. In onze persoonlijkheid herkennen we deze als weerstand of angst. Zowel individueel als collectief strijdt de mens om z’n vertrouwde grenzen en positie in stand te houden. De strijd met wapens en woorden heeft nog nooit werkelijke vrede gebracht. De strijd van liefde zal uiteindelijk vrede brengen, omdat hiermee de energieën van macht en onmacht niet meer worden gevoed.
In deze strijd van liefde gaat de mens een ontmoeting aan met zichzelf en de ander… met een open houding, zonder oordeel, in volledige acceptatie van zichzelf en de ander.
De liefde leidt tot ware vriendschap en uiteindelijk broederschap.
Het is deze belangeloze, onvoorwaardelijke liefde die vrede brengt in ons hart.

Liefde, niet de sentimentele liefde, maar liefde gebaseerd op universeel besef verbindt. Niet de emotionele liefde, maar de intelligente liefde is de universele, belangeloze liefde… die geen oordeel en geen afgescheidenheid kent.

Men zegt: “Gods woord is waarheid” en daarmee bedoelt men meestal: “God zegt het dus het is waar”, maar het is net andersom:
De ‘waarheid’ is Gods Woord en dus heilig. Niet het geschreven woord op zich.
Het geschreven woord is de waarheid van de schrijver met zijn kleuring en de tijdgeest van dat moment.
De waarheid vind u in de kern van uw Wezen. Deze waarheid is niet gekleurd door cultuur, persoonlijke beleving en eigen mening of door dogmatische leerstellingen. Deze waarheid schittert in uw hart als u zich kunt openstellen voor de universele eenheid van AL wat IS en in liefde kunt kijken naar de verscheidenheid van vormgevingen die uit deze waarheid zijn voortgekomen.
Erkenning van deze universele waarheid in uzelf aanwezig, maakt dat u deze kunt herkennen in uw broeder, uw zuster, uw medemens… en in respect naar elkaar zult zoeken naar de overeenkomsten in uw beide, waardoor samenwerking, vrijheid en vrede uiteindelijk zichtbaar zullen zijn in onze samenleving.

De meester verschijnt als de leerling gereed is:
Als je bereid bent aandacht te geven aan wat en wie er op je weg komt…
dan herken je in alles een les en herken je iedereen als je leermeester.
Dan herken je waarheid achter elk woord en gebaar
en zie je het licht van God in elk mens.

Hindoe’s eren hun leermeesters, hun Swami’s, Guru’s en Baba’s om de wijze waarop ze uitdrukking geven aan de inhoud van de Veda’s. Zij vereren God in de leermeester aanwezig, maar blijven trouw aan het oorspronkelijke geschrift: de Veda’s. De leer van hun guru’s wordt niet verheven tot een nieuwe religie, noch wordt deze mens aanbeden en vereert zoals Jezus in het Christendom.
Iedereen is je leermeester. Je kiest je leermeester zelf met een bepaald doel.
Acht iedereen hoog, alleen dan zal de waarheid tot je komen.

-Diny van den Arend-