De Zesde Wet van ‘De Wetten van de Magie’.
Boekbespreking: ‘De Wetten van de Magie’ van Terry Goodkind

Vervolg op mijn Inleiding van ‘De Wetten van de Magie’ (blog van 8/9), de Eerste Wet (blog van 15/9), de Tweede Wet (blog van 20/9), de Derde Wet (blog van 25/9), de Vierde Wet (blog 2/10) en de Vijfde Wet (blog 14/10).

Zesde Wet ‘Zuster van de Duisternis’:
De zesde Wet van de magie is de belangrijkste wet die er is: de enige vorst door wie je je kunt laten regeren is de rede.
De Zesde Wet is de naaf waarom alle wetten draaien. Ellende, onrechtvaardigheid en totale vernietiging liggen in de schaduw buiten het licht van deze wet op de loer, waar halve waarheden de trouwe discipelen, de diep voelende gelovigen en de onbaatzuchtige volgelingen verstrikken.

Toepassing van deze wet: De rede is het materiaal van de waarheid. De glorie die het leven is, wordt volledig aanvaard met behulp van de rede, van deze wet. Als je die verwerpt, als je de rede verwerpt, omhels je de dood. Vertrouwen en gevoelens zijn de duisternis bij het licht van de rede.

Je moet een mens niet verheerlijken. Verheerlijk zijn doel, maar hem niet. Doe je dat wel, dan roep je de duisternis over je af, omdat je je dan voorbij gaat aan je eigen waarde in het verwezenlijken van het doel. Wees creatief i.p.v. slaaf van de overtuiging dat je je moet opofferen voor een ander: ken je eigen waarde! Geef ’ je laatste geld’ niet aan een bedelaar om ‘goed’ te doen en verheerlijk geen ellende: wees geen slachtoffer, maar speler van het spel. Wordt ziende!

Citaat: …. Maar de dromen waren ergens onderweg opgelost tot een grijze sluier van stagnatie en verval. Het leek niemand veel te kunnen schelen. Iedereen leek in een staat van verdoving zijn tijd af te wachten, totdat zijn levenslot zou verbeteren, zonder ook maar een idee te hebben van de vorm die dat betere leven zou aannemen of hoe dat werkelijkheid zou kunnen worden. Ze vegeteerden op een ongefundeerd vertrouwen dat het hiernamaals volmaakt zou zijn.
…. Je levensloop is niet voorbestemd. Ze wordt bepaald door de keuzes die je maakt. Als je iets nieuws moet leren doe dat dan uit respect voor je keuze. Als je verkeerd kiest wordt je keuzevrijheid steeds beperkter.

Diny: ‘Ik ken mijn eigen waarde en hoef die niet te bewijzen aan iemand die zijn eigen waarde niet kent’.
Dit boek gaat over ‘leven en vrijheid’. Leef het leven vanwege het leven zelf en gebruik je kracht, vermogens en wil. Ken je eigen waarde. Heb het leven lief! Alleen als je je eigen waarde kent ben je ook bereid om op te staan en ‘te vechten’ voor vrijheid.