De Zevende Wet van ‘De Wetten van de Magie’
Boekbespreking ‘De Wetten van de Magie’ van Terry Goodkind.

Vervolg op mijn Inleiding van ‘De Wetten van de Magie’ (blog van 8/9), de Eerste Wet (blog van 15/9), de Tweede Wet (blog van 20/9), de Derde Wet (blog van 25/9), de Vierde Wet (blog 2/10), de Vijfde Wet (blog 14/10) en de Zesde Wet (blog 20/10).

Zevende Wet ‘Zuilen der Schepping’:
De Zevende Wet van de Magie: Het leven is de toekomst, niet het verleden.

Toepassing van deze wet: Van het verleden kunnen we, door onze ervaringen, leren hoe we in de toekomst dingen kunnen bereiken; het verleden kan ons troost bieden in de vorm van mooie herinneringen en de basis vormen van wat er al is bereikt. Maar alleen de toekomst biedt plaats aan het leven. Om het leven ten volle te leven, moet elke dag opnieuw geschapen worden. Als redelijke, denkende wezens moeten we rationele keuzes maken en ons laten leiden door ons intellect, niet door een blinde toewijding aan wat er is geweest. Trek nooit het boetekleed aan omdat zij slecht zijn.

Zuilen der Schepping zijn nakomelingen van het geslacht Rahl, die zonder de gave van magie geboren worden. Zij worden ook wel ‘gaten in de wereld’ genoemd: zij kunnen niet waargenomen worden door mensen met de gave van magie en zijn ongevoelig voor magie. Een ‘gat in de wereld’ betekent een ‘gat in de sluier’: dat betekent dat deze mensen een mogelijke verbinding vormen tussen de wereld van het leven en de wereld van de doden. Als zo iemand kiest om te handelen ‘om het leven te vernietigen’ kan de Wachter in de onderwereld ‘door het gat’ in de wereld van de levende komen. Je kunt het leven niet erger verraden dan door onschuldigen uit te leveren aan de Wachter van de doden.

Diny: Werkelijk voelen is denken met je hart: daar waar voelen en weten bij elkaar komen.
Elke profetie/voorspelling krijgt een andere wending door de keuzes die je maakt vanuit vrije wil.
Een keuze die niet voortkomt uit de vrije wil trekt negatieve energieën aan, waardoor er ervaringen en mogelijkheden worden gecreëerd voor nieuwe keuzes die terug leiden naar het innerlijk Pad .
Een juiste keuze is scheppend en creëert nieuwe mogelijkheden (en profetieën), die de Nieuwe wereld dichter bij brengen.
Als je geen keuze maakt zullen de gebeurtenissen voor jou beslissen, dan ben je slaaf… volger.
Dan vergooi je je geboorterecht: je vrije wil, het recht op vrije keuze. In wezen ben je dan ‘dood’ voor het leven: dood hout op de rivier des levens…!