De Vierde Wet van ‘De Wetten van de Magie’,
boekbespreking ‘De Wetten van de Magie’ van Terry Goodkind

Vervolg op mijn Inleiding van ‘De Wetten van de Magie’ (blog van 8/9), de Eerste Wet (blog van 15/9), de Tweede Wet (blog van 20/9) en de Derde Wet (blog van 25/9).

Vierde Wet ‘Tempel der Winden’
De Vierde Wet van de Magie: er schuilt magie in oprechte vergiffenis. Magie om te helen. In de vergiffenis die je schenkt, en nog meer in de vergiffenis die je krijgt.

Gebruik van deze wet: We kunnen niet echt liefhebben totdat we een ander zijn grootste vergrijpen jegens ons vergeven. Misschien is de vergiffenis van degene van wie je het meeste houdt wel het enige in het leven dat er echt toe doet, ook al heeft diegene jou verraden.
Van oorsprong bestaat ‘De Tempel der Winden’ in twee werelden: de wereld van de levenden en de doden (onderwereld). De Tempel is bewustzijn: het bewustzijn van degene door wie hij ooit is gebouwd. Bedrog en verraad (misbruik van de kennis aanwezig in de Tempel) hebben de Tempel in de stoffelijke wereld ineen doen storten. Om het evenwicht te herstellen kun je de Tempel alleen binnenkomen via de Hal van de Verrader, deze is gelegen in de onderwereld. Echter de Tempel stelt haar eisen om de balans te kunnen herstellen. Deze eis vraagt je alles op te geven wat je lief is. Degene die verbitterd en vol wrok raakt sterft en degene die ondanks ‘het verraden zijn’ bereid is zijn leven te geven om anderen te laten leven zal uiteindelijk leven, als hij oprecht kan vergeven.

Diny: In de Bijbel staat dat Jezus zei: ‘Heb uw vijanden lief’.
Ook vinden we in de bijbel het verhaal van Petrus die, voordat de haan drie keer kraaide, Jezus verloochende. Pas als je in een levensbedreigende situatie wordt geplaatst zul je begrijpen hoe makkelijk het is om te worden overgehaald om alles te verraden waarin je geloofde. Deze les komt op ieders pad. Wat moet jij achter laten in de Tempel der Winden?
Voor de hoofdpersoon in het boek was het kennis. Wat hij ervoor terug kreeg was begrip.

De Tempel der Winden staat voor mij symbool voor de vijf elementen ofwel de vijf Boeddha’s, die tezamen De Tempel vormen. Om de energie van deze te Tempel (de vijf elementen) te kunnen en mogen gebruiken zullen we een soortgelijke uitdaging, zoals hiervoor vermeld, op ons pad krijgen.