De Negende Wet van ‘De Wetten van de Magie’
Boekbespreking ‘De Wetten van de Magie’ van Terry Goodkind.

Vervolg op mijn Inleiding van ‘De Wetten van de Magie’ (blog van 8/9), de Eerste Wet (blog van 15/9), de Tweede Wet (blog van 20/9), de Derde Wet (blog van 25/9), de Vierde Wet (blog 2/10), de Vijfde Wet (blog 14/10), de Zesde Wet (blog 20/10), de Zevende Wet (blog 28/10) en de Achtste Wet (blog 5/11).

Alle blogs bij elkaar vormen een mooie voorbereiding op de kerstenergie. Het geeft tevens inzicht van wat er nu in de wereld speelt.
Als je mijn eerdere blogs vanaf de Inleiding t/m de 8e Wet nog niet hebt gelezen raad ik je aan om dit eerst te doen, zodat je de beweging van de energie kunt voelen en de Wet in jou herkend wordt.

Negende Wet ‘Ketenvuur’:
De negende Wet van de Magie: in de werkelijkheid bestaan geen gedeeltelijke of volledige tegenstrijdigheden.
Iets is wat het is, het is zichzelf. Er kan geen sprake zijn van tegenstrijdigheden.
Alleen omdat iets onmogelijk lijkt betekent het nog niet dat het onmogelijk is. Het betekent alleen dat je niet weet hoe het kan. Als iets zichzelf tegenspreekt, dan is het niet wat het lijkt!

Toepassing van de wet : Als je in tegenstrijdigheden gelooft, verloochen je het bestaan van de wereld om je heen en de aard der dingen. In plaats daarvan hang je elk willekeurig idee aan dat je bevalt en verbeeld je je dat iets bestaat, domweg omdat je het graag zou willen.

In het boek lezen we dat een deel van de bevolking fanatiek geloofde in de zeden en gewoonten van de Orde. Vanaf hun geboorte leerden kinderen dat het verkeerd was zelfstandig te denken. Een vurig geloof in zelfopoffering voor het grotere goed was de enige manier om na de dood voort te leven in het licht van de Schepper en te ontkomen aan de genadeloze handen van de Wachter in de duistere diepten van de onderwereld. Elke andere denkwijze was slecht.
Geloof dwingt de waarheid te wijken voor een gril. Het komt er op neer dat er een leugen wordt gecreëerd; het verlangen krijgt meer gewicht dan de werkelijkheid. Alleen onwetende mensen zoeken hun heil in het geloof, mensen die logisch nadenken doen dat niet.

Verklaring ketenvuur: Ketenvuur is een bezwering die er voor zorgt dat een deel van het geheugen wordt gewist wat te maken heeft met de persoon waarover de bezwering is uitgesproken. Dit zorgt er mede voor dat je je bepaalde personen en gebeurtenissen niet meer herinnert en dat vormt de aanzet tot een stortvloed van onvoorziene en oncontroleerbare gebeurtenissen. Het leven volgt, na de bezwering, een pad waarin de invloed van die persoon in het leven wordt gewist. Uiteindelijk leidt dit tot vernietiging van het leven, omdat het een ‘kettingreactie’ veroorzaakt. Op den duur tast het alle relaties aan, zodat de samenleving uit elkaar valt.

Diny: De vrije wil is het tegenwicht voor blind geloof in een profetie die over de mensheid wordt afgeroepen. In onze maatschappij worden vele bezweringen uitgesproken. Vel profetieën en verwachtingen worden over de mensheid uitgestort. Zij die zelfstandig kunnen denken zullen zichzelf behoeden om de negende wet te overtreden. Hoed je voor het geloof in een leugen omdat je doodsbang bent dat die waar zou kunnen zijn (eerste wet).Laat je niet ketenen. Laten we overal vuren ontsteken voor vrijheid en waarheid, opdat elk mens zijn moge bevrijden van zijn ketenen.

Voorbeeld n.a.v.: Stel: Het is mijn aard om wat ik doe juist te doen en de verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik doe. Van belang is dat ik overzicht hou op de mogelijke gevolgen die mijn visie en handelwijze met zich meebrengen. Stel dat iemand adviseert dat ik bepaalde onderdelen van de uitvoering uit handen dien te geven… dat ik de controle los moet laten. Stel dat ik dat advies opvolg en aan deze verwachting voldoe, en dat er mensen zijn die een aantal zaken gaan regelen en hier de verantwoording voor dragen. Stel dat ik dit proces en deze mensen vertrouw en alles uit handen geef….
Stel dat ik mijzelf vertel dat ik zo mag leven, laat maar los…. anderen regelen het wel…. Je hoeft de verantwoording niet alleen te dragen. Stel… wat heeft dat voor gevolgen?
Mijn aard wijzigt zich van actief en verantwoording nemend tot passief en afwachtend of er wel gebeurt wat er dient te gebeuren.
Wat heeft dat voor gevolgen? Dat bepaalde verbindingen in mijn hersencellen verdwijnen en er andere verbindingen worden gemaakt. Wat heeft dat voor gevolgen? Dat ik ook op andere gebieden van mijn leven de dingen overlaat aan anderen, dat mijn aard verandert!
Wil ik dat? Nee, want het onderdrukt mijn creatief vermogen en tast mijn wezen aan!
Wat is hier gebeurt?
Dit is de ketenvuurbezwering in actie: het vernietigt hersencellen op alle gebieden die te maken hebben met mijn genomen beslissing en wist mijn herinnering aan hoe het anders kan.. .
We weten dat, spiritueel gezien, na elke transmutatie er verbindingen in de hersencellen verdwijnen en er nieuwe worden aangemaakt. Dit kan positief uitpakken, maar ook negatief als je je laat betoveren en in de nevelen stapt van een magische wet. De persoon die gevangen zit in z’n betovering kan, door het besef daarvan, een beroep doen op de eigen levenskracht om de betovering te verbreken en zich herinneren…. wie hij ten diepste is en beantwoorden aan zijn aard: dat waarvoor hij is geschapen.