Leven in het moment nu

Leven in het moment nu betekent dat je met heel je aandacht in het moment aanwezig bent.
Wat houdt dit praktisch in?
Het werkelijke moment nu ontstaat in je bewustzijn door gecentreerde aanwezigheid.
Dit betekent dat alle richten, boven en beneden (hoger Zelf en lager zelf), achter en voor (verleden en toekomst), links en rechts (vrouwelijke en mannelijke energie) in je hartcentrum samenkomen.
Terwijl je weet dat Jij een projectie bent IN de tijd vanuit het eeuwige Nu (daar waar geen tijd bestaat) om je goddelijkheid in dit moment van de tijd te openbaren.
Dit houdt in dat je leeft vanuit de Wil die het doel van het leven kent, gedragen door de liefde van je hart (christusbewustzijn) en vanuit die gecentreerde aandacht de juiste keuzes maakt. Deze keuzes zijn altijd onvoorwaardelijk en dragen bij aan het welbevinden van de mensen om je heen of komen ten goede aan de evolutie (=integratie van Geest in de materie).

Leven in het moment nu heeft geen toegevoegde waarde zonder het bewuste besef dat het moment nu is ontstaan uit het verleden en dat de wijze waarop jij je beweegt in het moment nu van invloed is op de toekomstige tijd.

Ken het verleden,
vrij van vooroordeel,
weet wat te doen in het moment nu,
zodat de toekomst beantwoord
aan het doel van het Leven:
vervulling voor steen, plant, dier en mens,
zonnen, planeten en zonnestelsels…

Weet je altijd deel van het grote geheel.
Weet je deel van de kosmische beweging.
Neem jouw plaats in en
wees werkzaam vanuit jouw mogelijkheden.
Samen in beweging
aangestuurd door het eeuwige NU.

-Diny-