DE LEEUW IN HET WATERMANTIJDPERK

Wees de Leeuw die zijn plek inneemt
en het Lam dat onvoorwaardelijk zijn leven geeft
om de goddelijke Wil in Liefde te openbaren.

In het Watermantijdperk wordt de mens, onder leiding van zijn ziel, zich bewust van zijn eigen goddelijke kern, zijn onsterflijke Zelf, en de kracht van de Geest. De ziel gaat uitdrukking geven aan de onpersoonlijke goddelijke drievoud: wil, liefde en actieve intelligentie. Samen zijn we op weg om te komen tot Zelfrealisatie en ons Meesterschap/ Koningschap vorm te geven.

De Leeuwenpoort (8-8)
Waarom wordt er zoveel aandacht gegeven aan de datum 8 augustus? De maand augustus heeft als sterrenbeeld de Leeuw (23 juli – 23 augustus) en draagt de trilling van het getal 8 (innerlijk gezag).
De 8 als lemniscaat is een uitnodiging om te leven vanuit de goddelijke wil waarin jouw persoonlijke wil ligt ingebed.

De Leeuw word de koning der dieren genoemd. Hij deinst nergens voor terug en laat dat merken ook. Hem worden de eigenschappen kracht en trots toegedicht. In de Bijbel wordt een koning vergeleken met een leeuw. Jezus wordt, als afstammeling van koning David, de leeuw uit de stam van Juda genoemd.
De leeuw wordt ook in verband gebracht met de Sfinx in Egypte. De Sfinx heeft een leeuwenlichaam en een menselijk gezicht. En niet zomaar een gezicht maar het gezicht van een Farao. Farao is een titel die wordt gebruikt voor een koning of koningin. Vooral de vroege koningen van Egypte werden gezien als vertegenwoordigers en reïncarnatie van de goden, vooral van de god Horus die de zoon is van de Godin Isis. Een Farao had, als zoon van de zonnegod, derhalve een wereldlijke en een geestelijke macht. Hetzelfde wordt van Jezus gezegd: hij was koning en hogepriester.
De groeikracht van de zomer, de kracht van de Zon, nodigt ons uit om het bewustzijn wat in december (sterrenbeeld Steenbok) is geboren nu handen en voeten te geven in elke ontmoeting.
Je word uitgenodigd om je koningschap te aanvaarden en te vertegenwoordigen op Aarde.
Dit betekent dat je een juist gebruik maakt van je scheppingsenergie (=seksuele energie) en het hoogste goed nastreeft.

Inwijding
Egypte staat bekend om zijn mystieke inwijdingen in de tempels en piramides. Ook Jezus is, nadat hij in India is ingewijd in de leer van de Brahmanen, in Egypte ingewijd. Hij ondergaat zeven proeven van broederschap en verkreeg daar de hoogste graad van inwijding: Christus.

De Sfinx, bij de Piramide van Gize, werd gezien als ‘de Wachter van de Zon’ en daarmee werd de god Horus bedoeld. Immers bij elke inwijding wordt men uitgenodigd om voorbij de wachter voor de poort te komen (de test) en een hoger trillingsniveau van bewustzijn binnen te treden. In dit geval de eenheid met de Zon deelachtig te worden. Een voltooide inwijding resulteert erin dat je Leeuw (kracht van de Zon) en Lam (onvoorwaardelijke liefde van de Ziel) tegelijkertijd kan zijn. Dan ben je een ware Koning. Je hebt dan ook inzage in de goddelijke akasha kronieken.

Vaste Kruis
De Leeuwenpoort 8/8 nodigt ons elk jaar weer uit om vanuit ons individuele Zijn in eenheid te leven met het universele alomvattende Bewustzijn en zo een stabiele factor te zijn die transformerend is voor de hele mensheid.
In de esoterische astrologie is de as Waterman (lucht) – Leeuw (vuur) onderdeel van het Vaste Kruis.
Het teken Leeuw staat recht tegenover het teken Waterman. Alhoewel beide tekens mannelijke energie vertegenwoordigen wordt deze door de as Stier (aarde) – Schorpioen (water) doorkruist met de vrouwelijke energie. De mannelijke energie kan alleen zuiver manifest worden door de zuivere vrouwelijke energie. Dit mochten we tot stand brengen tijdens het Beweeglijke Kruis op de as Vissen (water) – Maagd (aarde).

Juist in de zomertijd (vakantietijd) staan veel relaties onder druk. Er wordt gezegd dat je In de maand augustus lessen kunt verwachten in verband met kwesties inzake de gemeenschap en groepen verwachten. Mogelijk moet je je bezinnen op je eigen rol in de groep. Evalueer je nut en bijdrage in de groep of gemeenschap waartoe je behoort. Zou je meer dienen te doen? Moet je misschien beschermender zijn? Zou je meer dienen samen te werken?
Zie alle voorvallen als de test van ‘de Wachter voor de Poort’ en laat je niet verleiden om mee te resoneren met het 3-D bewustzijn van je lager zelf.

Bevestiging uit de lichtviering van juni:
Laten wij bevestigen vanuit ons goddelijk bewustzijn:
Ik, Geest, verdicht Mij van laag naar laag…
en op iedere volgende laag breng IK het offer
om Mij aan te passen aan de dichtheid van dit bewustzijnsveld.
Zo verdicht ik Mij en verbindt Mij met de Aarde, met Mijn instrument,
het voertuig dat Mij draagt en door MIJ gestimuleerd
tot het volgen van Mijn Innerlijke Leiding.

IK neem plaats in Mijn Tempel, op mijn troon,
om MIJ uit te drukken in de wereld.
Ik manifesteer Mij in de wereld
en laat mijn instrument van laag na laag,
van bewustzijnsveld naar bewustzijnsveld zich herinneren…
door ontvouwing ontdekken wat zijn Wezen is: IK BEN.

IK manifesteer Mij in de materie.
Waar IK Mijn aandacht op richt komt, tot leven.
Richt IK mijn aandacht naar beneden (het onderbewuste)
dan zie IK het donker dat belicht wil worden… gekend wil zijn.
Richt ik mijn aandacht van beneden naar boven (de hemelen)
dan worden de ervaringen met MIJ gedeeld en door Mij belicht.

Mijn aandacht richt zich vanuit het eeuwige Nu,
in het moment nu, op Manifestatie,
op uitdrukking in de materie van die IK BEN.
Ik heb lief en Mijn zegen voor de schepping gaat voortdurend van Mij uit…
Zo zij het!