Ben ik mijn broeders hoeder? 
De zomer is weer begonnen en de zon schijnt uitbundig. Tijd voor een andere energie na een intensief half jaar van bewustwording en transformatie. Op de overgang van voorjaar naar zomer (de zomerzonnewende) sloten we het afgelopen studiejaar van het opleidingstraject Holistische Hulpverlening af met een bevestigingsviering. Onderdeel van deze viering zijn de via Zohra Noach gechannelde woorden van Jezus (Jeshua): ‘De diepste betekenis van het broeders hoeder zijn is dat u innerlijk herkent, dat niets is van u alleen, of voor u alleen, want de gehele schepping is eenheid.’

Wat betekenen deze woorden ‘uw broeders hoeder zijn’ in de praktijk van alledag?
Tijdens de zomer ontspannen we en geven ruimte aan onze hogere intuïtie om het Leven ten volle te ervaren. We trachten ons verlangen naar innerlijke harmonie en vrijheid te vinden, ieder op eigen wijze. De zomer is het seizoen waar we uitdrukking geven aan ons hernieuwde bewustzijn en onze hervonden innerlijke waarden.
Dat betekent ook dat we kwetsbaar durven zijn en laten zien wat we voelen en gewaar worden. Kwetsbaarheid komt voort uit een kracht, een kracht om te zijn die je ten diepste BENT.
Hoe meer we ons Bron-Zelf gaan erkennen, des te helderder krijgen we wat we met hart en ziel willen gaan belichamen in het hier en nu. Dan hebben twijfel, angst, schuld en miskenning geen macht meer over ons geestelijk Zelf. Het evenwicht tussen ons mannelijk- en vrouwelijk zijn maakt dat ons welbevinden zich verhoogt. We laten ons leiden door onze hoogste intuïtie die nooit faalt, want zij IS de innerlijke Wijsheid van Geest die ons inspireert om het Ware, het Goede en het Schone te eren en dankbaar te zijn voor onze verworvenheden.

In elke religie/wijsheidstraditie wordt de mens opgeroepen om te komen tot dienstbaarheid ofwel toegewijde dienst. Dienstbaarheid betekent elke handeling opdragen aan de Bron van alle Leven en als vanzelfsprekend dus aan het Bron-Zelf van elk mens. Ware dienstbaarheid kan alleen voortkomen vanuit een innerlijke geesteshouding, vanuit een diep besef van EENHEID. Dit besef zet zich om in een werkzame kracht van liefde en mededogen… dat getuigd van onbaatzuchtigheid. De zomer is de tijd om dit toe te passen, om de vuurkracht, je Zonkracht op juiste wijze te gebruiken. Wordt je de intentie van de woorden ‘uw broeders hoeder zijn’ al gewaar…?

Broederschap in Zusterschap
Zo kom ik bij het volgende: vanuit de hogere geestelijke gebieden wordt ons gevraagd om te komen tot ‘broederschap in zusterschap’. In wezen is dit de realisatie van het ‘mijn broeders hoeder zijn’.
Dit werd mij duidelijk, na een bijeenkomst (van een aantal leden van de vereniging VSGP) die we afsloten met een helingsmeditatie n.a.v. ons gesprek over dienstbaar zijn aan elkaar.
We verbonden ons in eenheid met elkaar van hart tot hart, van ziel tot ziel, van geest tot geest… en met de Meesters in de lichtsferen. Nadat het beeld van een Witte Lotusbloem op kwam vroeg ik: ‘Wat is er nodig’, waarop ik zag hoe gouden Zonnestralen de Witte Lotus beschenen… en er ruimte kwam om de groeikracht te ontvangen. En op mijn vraag: ‘En nu…?’ was het antwoord: ‘Wees het Licht dat je bent… Sta in je Licht… Let your light shine!’
Als ik mijn licht laat uitstralen, hand in hand staande met elkaar in een kring, ervaar ik door het gevoel van samenzijn een gewijde energie: verbonden in eenheid met de geestelijke wereld en in de stoffelijke wereld met de groep. Uit het niets zie ik ineens het beeld van Jezus, zoals ik hem 30 jaar geleden ook zag en hoor ik de woorden: ‘Zo bent u mijn broeder én zuster.’ De woorden ontroeren mij en ik ervaar een diepere betekenis van deze woorden. Ik ben tegelijkertijd ‘broeder en zuster’. Vervolgens voel ik de energie van Quan Yin en een oprecht mededogen naar de mensheid en … Ik voel dankbaarheid dat wij, hier samen staande, dit mogen ervaren en dat wij ervoor gekozen hebben om te blijven samenkomen om de Broederschap die er reeds is in de Geest handen en voeten te geven op Aarde ‘in Zusterschap’. Ik zie je en zal er indien nodig voor je zijn, dienstbaar aan het Licht.

Mijn Broeder zijn is de vereniging in de Geest en geestelijk werkzaam zijn.
Mijn Zuster zijn is de realisatie daarvan in vereniging met elkaar in de Materie en samen werkzaam zijn in de wereld.