Winterzonnewende
Zondag 22 december is de winterzonnewende (de langste nacht). Het is het moment dat de vrouwelijke energie (yin) haar volheid heeft bereikt. Na deze zonnestilstand (wintersolstitium van 3 dagen) geeft zij geboorte aan het Licht (de mannelijk energie, yang) om een hernieuwd bewustzijn in de wereld te brengen. Daar waar yin en yang elkaar ontmoeten ontspringt de Vlam van Liefde. Deze Vlam van Liefde wordt ook wel het Christusbewustzijn genoemd.

Wat heeft mij naar de wereld gebracht?
Na de zonnestilstand vieren vele mensen over de hele wereld het Kerstfeest en staan zij stil bij de geboorte van het kind Jezus en wat dit kind voor de mensheid heeft betekent.
Heden ten dage vieren we Kerstfeest, het feest van het Licht, op een meer universele wijze: het goddelijk licht wat in elk mens geboren wordt.
Zo wordt kerstfeest ook een uitnodiging om onze aandacht naar binnen te richten en een antwoord op de vraag te vinden: wat heeft mij naar de wereld gebracht?

Een antwoord, gezien vanuit geestelijk perspectief, is:
We komen op deze wereld om ons Zelf te leren kennen, om ons bewust te worden van wie we zijn en te ontdekken wat onze mogelijkheden zijn om uitdrukking te geven aan datgene wat diep van binnen bij ons leeft. “Ken Uzelve”.
We creëren allen een omgeving, een dramaspel, waarin het mogelijk is om dat te ontdekken. Echter, als er geen bewustzijn is waarom we dat spel spelen, dan verliezen we ons in het verhaal en zetten we ons vast in de rol die we spelen. Als we weten waar het verhaal toe dient en wat er uit wil ontwikkelen, dan groeien we in bewustzijn. We vergaren inzichten door onze rol te spelen in de verhalen waar we uitdrukking aan geven. De ervaringen die we opdoen, kunnen ons bewustzijn verruimen als we ons afvragen: “waartoe spelen wij -jij en ik- dit spel, dit levensdrama?” En van vragen als “wie ben ik?” en “wat ben ik?” komen we vanzelf bij de vragen “wat is de zin van het Leven… wat is de zin van mijn leven?”

meditatie
Wees dan aanwezig in je hartcentrum, je innerlijke ruimte, en ervaar daar de rust, de stilte en de vrede… Adem vrede in en adem vrede uit…
Aanwezig in je hartcentrum ben je onvoorwaardelijk verbonden met de hemel, de kosmos, Geest én met de Aarde, de materie, je persoonlijkheid…
En in de innerlijke ruimte van je hartcentrum, je innerlijke tempel, brandt het licht van je bewustzijn, doordrongen van liefde… Adem liefde in en liefde uit…

En vanuit Geest gaat een lichtimpuls naar beneden door al je bewustzijnsvelden heen naar de Aarde… en vanuit de Aarde komt er een impuls terug, die je voedt en die je draagt…
en de rust, de vrede, de liefde in je hart straalt uit naar elke cel van je lichaam…
Licht, liefde, vrede is in je en om je heen…

Ervaar dan de geborgenheid van het zijn in je eigen licht, in je eigen liefde…
En weet dan dat ergens in de vergetelheid van je bewustzijn ligt de herinnering aan de eenheid van Zijn, de Bron… over hoe het was en hoe het wil zijn en waar het leven op Aarde toe wil leiden…
Herinner je… je talenten, je vaardigheden, die je hebt meegebracht, toen je besloot af te dalen naar de Aarde.
Zie jezelf als een lichtende bol met je talenten, vaardigheden, afdalend naar de Aarde in dit lichaam… hoe je ooit als klein kind geboren bent en het hebt aangedurfd om je los te maken uit die wereld van licht, liefde en vrede om te ontdekken wat Leven is…

Herinner je hoe je hebt geleerd om je lichaam te gebruiken, hoe je hebt leren lopen en leren praten. Hoe je de vaardigheden hebt geleerd, die je nodig had om hier aanwezig te zijn en datgene te kunnen doen wat je wilde…
En zie hoe je van baby naar kleuter bent gegroeid… tot kind… tot volwassene…
En hoe alles wat in jouw leven is voorgevallen heeft bijgedragen om je te doen herinneren wie Je Bent, om je te herinneren aan de kwaliteiten en de talenten die je hebt meegenomen om dat deel van het Plan ten uitvoer te brengen, waartoe jij bent geroepen…

Begeef je in de kern van je licht, in de kern van je wezen… zie je talenten… herinner je waartoe je hier op Aarde bent gekomen… en vindt een antwoord op de vraag: “Wat heeft mij naar de wereld gebracht?”

Ik wens iedereen warme, liefdevolle Kerstdagen en bovenal vrede in je hart,
Diny