ZATERDAG MIJMERING
Zaterdag, de dag van Saturnus.
Aangezien ik mijn blog’s ben begonnen bij de zondag is dit, de zaterdag, de laatste van deze serie.
Als dan terugblik en een lijn erin tracht te brengen dan zie ik hoe de energie van deze planeten/goden samen de tempel van de opgestane of hemelse Mens vormen. Ik zie het werk in uitvoering. We kennen uit de bijbel het scheppingsverhaal dat zich in zeven dagen voltrekt.
De dagen van de week zijn als het ware het scheppingsverhaal van de mens die zich van onbewust bekwaam (en onbewust van zijn komaf) dient te vervolmaken naar bewust bekwaam (bewust van zijn komaf).

In dat hele proces speelt Saturnus een belangrijke rol.
Als er in de heilige boeken staat geschreven ‘God is licht’ en God bewijst zich door het licht, is het duidelijk dat alles wat het licht vertroebelt en tot duisternis maakt dient te worden omgezet.
Dat alchemistische proces waarin lood in goud wordt verandert is het werk van Saturnus.
Saturnus wordt beschreven als de planeet die structuur brengt en alles weghaalt wat overbodig is.
Soberheid en tijd zijn ook begrippen die bij deze planeet horen. Hij staat voor vastheid en begrenzing. Zodoende betekent hij houvast, stabiliteit, volharding en consequentheid.
Hij representeert je afgrenzend vermogen, anderzijds ook de grenzen die je als onaangenaam ervaart, die verhinderen dat je je verlangens vervult.
Saturnus is de heer van de tijd, die ervoor zorgt dat aan alles ooit een einde komt.
Hij staat voor alle vormen van scheiding en afscheid. Als de heer van het grote zwijgen betekent hij ook teruggetrokkenheid, die je als een pijnlijk in de steek gelaten zijn kunt ervaren of als innerlijk bezinning in alle stilte. Saturnus staat ook voor geweten, vorm, structuur, verdichting, concentratie, kristallisatie, verplichting, vertraging, recht, wet en orde.

Saturnus is de planeet die van oudsher gekoppeld is aan planetaire inwijdingen… het leren omgaan met de dualiteit en het bouwen aan een tempel als woning voor de Geest. De planeet Saturnus heeft een omlooptijd van 30 jaar rond de Zon waarin dit proces wordt voltrokken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men zegt dat je rond je 30e pas geestelijk volwassen kan zijn. Daarna begint je zieletaak, ondersteund door Saturnus, voor de komende 30 jaar.

Over welke Saturnus hebben we het dan?
Dat kan ik weer het beste duiden met een eigen voorbeeld.
Nadat ik Jupiter door de telescoop had gezien was Saturnus de volgende planeet.
Op een heldere avond zochten we de nachtelijke hemel af met onze telescoop naar Saturnus die helder te zien was. Toen ik door de lens naar Saturnus keek viel alles in mij stil en staarde ik naar de planeet die daar stond als een vaste wachter aan het firmament. Opgetild in de tijd ervaarde ik dat mij niets kon gebeuren: ik word beschermd. De ringen om de planeet gaven licht en waren als een antenne en vormden tegelijkertijd een schild/schotel waarin de energieën vanuit het Universum werden opgevangen. Wat ik ervaarde was absolute neutraliteit, onvoorwaardelijkheid en geduld. Vadertje tijd had de tijd!

Dit was niet de planeet waarvan ik had gehoord dat het zware energie was, die je persoonlijkheid begrensde of je zwaar op de proef stelde en zorgde voor belemmeringen. Sommige mensen zeggen ook dat het woord satan afgeleid was van de naam Saturnus. Al die negatieve uitlatingen waren de eigen angsten en vooroordelen die Saturnus terug onvoorwaardelijk spiegelde…, besefte ik nu.
Van oudsher wordt Saturnus trouwens met de god Jahweh in verband gebracht. Jaweh, in het Oude Testament is de god der wrake ‘oog om oog, tand om tand’. Je kunt je afvragen of dit te maken had met de Saturnusverering van vroegere volksstammen en dat deze verering is verweven in het vroege Joodse geloof. Men geloofde dat je obstakels in je leven als een beproeving moet doorstaan om Gods zegen waardig te zijn. Dan begrijp ik wel weer waar het negatieve image van Saturnus vandaan komt: een interpretatie van een onwetend mens, nog niet bewust van de kracht van Licht en Liefde.
Nogmaals… het maakt verschil of je de wereld inkijkt via je 3-D bril of via je 5-D bril.
Alle dood, kristallisatie en verval zijn de gevolgen van de oude Mercurius, Venus en Mars en hielden de mens gebonden aan de dualiteit en invloeden vanuit onze dierlijke, instinctieve aard.
De ware taak van Saturnus is de gehele som van het Zijn, in een eenheid van wezen, tot uiting te brengen naar geest, ziel en lichaam. Dit is het verhaal van het Nieuwe Testament.
En daarom kwam er een omwenteling toen het Vissentijdperk zich aandiende, een kerstening in het bewustzijn door het leven van Jezus op Aarde. Liefde zal uw basis zijn!

God is Liefde. Liefde Bent gij en Liefde zult gij Zijn. Zie ik maak alle dingen nieuw.

Al onze cellen zullen vernieuwd en verlevendigd worden. Er wordt een nieuw lichaam gebouwd dat waardig is het Licht en de Liefde te dragen en te openbaren. Dat is de opstanding: een nieuwe Aarde in de nieuwe Hemel. De nieuwe Saturnus betekend de innerlijke vrijheid om te beantwoorden aan je ware Zelf, vrij van karmische belasting.

Morgen is het zondag. De dag gewijd aan de Zon. Een dag van rust, ontspanning, bezinning en meditatie. Een dag om dankbaar te zijn voor het leven en dankbaar voor jouw leven in deze tijd van omwenteling waarin jij Licht mag brengen in de duisternis.
Weet Wie je Bent en zorg goed voor het lichaam dat jou draagt en de persoonlijke behoefte die je hebt als mens om je leven zin te geven gedurende de tijd dat je op Aarde verblijft.

-Diny-