De Derde Wet van ‘De Wetten van de Magie’,
boekbespreking ‘De Wetten van de Magie’ van Terry Goodkind

Vervolg op mijn Inleiding van ‘De Wetten van de Magie’ (blog van 8/9), de Eerste Wet (blog van 15/9) en de Tweede Wet (blog van 20/9).

De Derde Wet: ‘De Bloedbroederschap’
De Derde Wet van de magie: hartstocht zal over de rede heersen.
Bijna alle groeperingen benadrukken dat hun handelwijze door rede wordt ingegeven, maar in alle wanhoop vrees ik dat het hartstocht is. Dit is een verraderlijke wet. Sommige mensen koesteren hun geloof en hun angst hartstochtelijk en willen niet van redelijke argumenten horen.

Gebruik van deze wet: De Bloedbroederschap staat in dit boek voor ‘het leger van mensen’ die de magie uit willen roeien, omdat zij mensen die magie gebruiken zien als een werktuig van de Wachter, de Duivel zouden wij zeggen. Het leger van de Bloedbroederschap wordt echter verslagen door de magie van het Zwaard van Waarheid.

Citaat uit het boek: ‘De Wachter is de vernietiger, de vloek van licht en leven, de adem van de dood. Naar wat ik heb gehoord, is het de Schepper die door zijn macht en grootsheid alle dingen laat bestaan. In dat geval komt het geloof dat magie voortspruit uit de Wachter overeen met godslastering. Zou de Wachter een pasgeborene kunnen scheppen? Om de macht van het scheppen, het uitsluitend terrein van de Schepper, toe te schrijven aan de Wachter, betekent dat men de Wachter reinheid toedicht –een eigenschap die slechts de Schepper bezit. De Wachter kan niet scheppen. Wie er zo’n profaan geloof op na houdt, doet aan ketterij.’

Diny: Als je gevangen zit in het web van de hartstocht word je onredelijk. Als je je plannen en acties baseert op angst (voor gemis, tekort of wat dan ook), in de ban raakt van angst, of de macht naar je toetrekt gebaseerd op een geloof voortkomend uit angst zul je vernietigd worden door het Zwaard van Waarheid. Als je je rede (= verstand gevoed door innerlijke leiding) kunt volgen, ongeacht hoe groot je angst is zul je overwinnen.
Waar ligt je vertrouwen? Wat geloof je?
Kun je je grootste angst omzetten in creatieve kracht?