ZONDAG MIJMERING
Elke week heeft zeven dagen. Van oudsher is elke dag gewijd aan een andere godheid/hemellichaam. Het belang van het getal zeven komt ook voor in de vedische astronomie: er zijn met het blote oog 7 hemellichten te zien die geen vaste sterren zijn maar tussen de sterren door bewegen (de zon, de maan en vijf planeten). Deze lichamen worden elk met een godheid geïdentificeerd.
In de tweede en derde eeuw na Christus raakte het algemeen ingeburgerd om de zeven dagen van de week naar de planeten te noemen (Sol, Luna, Jupiter, Mercurius, Mars, Venus, Saturnus). Deze planeten werden gekoppeld aan goden.

Zondag: dag van de Zon
Maandag: dag van de Maan
Dinsdag: dag van Mars
Woensdag: dag van Mercurius
Donderdag: dag van Jupiter
Vrijdag: dag van Venus
Zaterdag: dag van Saturnus

De dag van de week die wij zondag noemen dankt haar naam aan onze Zon. In onze westerse wereld, gebaseerd op onze christelijke traditie, is de zondag gewijd aan de Zon een dag van rust, ontspanning, bezinning en meditatie.

De Zon is het levengevend principe op Aarde en in die zin vergelijkbaar met de spirituele tegenhanger ‘Geest’, het mannelijk goddelijk aspect van de Schepping.
Door op zondag onze aandacht volledig te richten op de Zon/Geest en de werking van Geest in onze menselijke manifestatie op Aarde zullen we als mens steeds meer in overeenstemming leven met de universele geestelijke waarden.
Onze persoonlijkheid zal dan steeds meer uitdrukking geven aan haar inwonende godheid: haar geestelijk Zelf. Dan, op en dag, zal de Zon schijnen in zijn volle glorie: Ik Ben die Ik Ben.
Vanuit dit bewustzijn en vanuit díe geestelijke kracht wordt de werkelijke transformatie ingezet op Aarde, aangezien er in dit Licht niets kan verblijven wat niet beantwoord aan de hoogste spirituele waarden: onvoorwaardelijke Liefde en Waarheid. Dan zullen de Maan en alle planeten hun zuivere potentie vrijgeven in de weekcyclus die daar op volgt, waardoor onze persoonlijkheid op natuurlijke wijze steeds meer beantwoordt aan haar ware Zelf.

Transformatie is geen ‘hard werken aan jezelf’. Transformatie is je Zelf steeds meer toelaten zich te uiten via je aardse menselijke persoonlijkheid. Uiteindelijk zullen persoonlijkheid en Geest functioneren als één. Dan heb je een nieuwe Aarde gecreëerd in een nieuwe Hemel.
Elke zondag wil ons helpen herinneren aan dit alchemistische proces van omzetting waarin WIJ de hoofdrol spelen. Op een dag zullen we zien dat de Aarde en al haar bewoners zijn ‘opgetild’ in dit Licht van bewustzijn. Dit is de liefdesdans die vanaf het begin der tijden is ingezet. Dans je mee?
Ik wens iedereen een fijne week.

-Diny-