DINSDAG MIJMERING
Dinsdag is de dag gewijd aan de planeet/godheid Mars.
Na de bespiegelingen van de zondag en de maandag worden we op dinsdag uitgenodigd door Mars om onze inzichten en verworvenheden toe te passen.

Mijn mijmering begint weer met ‘wat weet ik van Mars’?
Mars staat voor actie ondernemen, moedig, energiek, geestdriftig de hindernissen op je pad overwinnen. De drang om voor jezelf op te komen; grenzen verdedigen en verleggen. Mars nodigt je uit het beste te geven wat je in je hebt.
Mars is mannelijk, van nature heet en droog, cholerisch en vurig. Hij wordt ook wel gezien als de oorzaak van ruzies, conflicten, botsingen, knokpartijen.
Mars is verbonden met de wil: krijgen wat je hebben wilt.

Dinsdag lijkt mij dus een doe-dag. Toevallig komen we, meestal met z’n drieën, al vele jaren op dinsdag samen als secretariaatsmedewerker in Zwammerdam om het werk te doen wat gedaan moet worden. We maken dan ook gebruik van de Mars eigenschappen zoals hierboven genoemd… wordt ik mij nu bewust. En ja, soms bots het, ontstaat er een conflict omdat de één het ‘zo’ wil en de ander het ‘zus’ wil. Bij zo’n conflict vraag ik mij altijd af: wat wil er gebeuren, gezien vanuit het goddelijke Alomvattende Bewustzijn? Als we ons dáár op af stemmen komen we er altijd uit. Dan hebben we een creatieve dag waarna iedereen voldaan naar huis gaat. Elke dinsdag is een oefendag.

Je kunt je dus afvragen: waar ligt het conflict in ‘het willen’?
Onze wil kun je onderscheiden in de lagere wil voortkomend uit begeren. Meestal verwarren we onze wil met begeren of voelen. We zeggen bijvoorbeeld: ‘Ik wil eten’. We bedoelen: ‘Ik heb honger en heb behoefte aan eten of ik voel dat ik eten moet’.
We zeggen ook: ‘Ik wil op tijd thuis zijn’, in plaats van ‘ik heb de behoefte om op tijd naar huis te gaan, want ik wordt om 5 uur thuis verwacht’. Als je duidelijk je behoefte aangeeft blijf je uit de strijd.
Onze persoonlijke wil is altijd verbonden met een persoonlijke voorkeur of afkeer, gebaseerd op ons emotionele gevoel of verwachtingspatroon. Dit is de onvolwassen Mars energie.

De Mars energie in zijn hoogste potentie is de ware Wil. De kracht waarmee het scheppingswerk wordt verricht. Deze getransformeerde Mars energie is in overeenstemming met de goddelijke wijsheid. Deze mens is de magiër Gods zou je kunnen zeggen. Hij is in staat om de kracht aan te wenden die zondag en maandag in je heeft samengebracht.

Elke dinsdag is derhalve een uitdaging om het beste in je naar boven te halen en om je lagere wil op te laten gaan in de hoge Wil. Uiteindelijk zal deze innerlijke houding ook een einde maken aan wilsconflicten omdat de lagere wil omvat wordt met liefde-wijsheid en overstegen in bewustzijn… opgetild naar een gezamenlijk of universeel doel.
Mocht je toch verstrikt raken in ‘de onrustige wateren van je begeren’ dan krijg je volgende week maandag de kans om je de lessen van maandag opnieuw eigen te maken. Of de komende dagen zullen je behulpzaam zijn om de juiste innerlijke houding te vinden om vanuit je ‘Ik Ben die Ik Ben’ jouw wereld vorm te geven.

Ook vandaag was een productieve dag waarin ik duidelijk de zegeningen ervaar van de vorige dagen. Dat is de vrucht van bewust leven, besef ik. Ik kan het iedereen aanbevelen.

-Diny-