Affirmatie/bevestiging van je IK BEN

We leven in een tijd van verandering en dit vraagt om onze energie hoog te houden en niet mee te gaan in psychische beïnvloeding en angstscenario’s. Mocht je toch worden aangeraakt door angst dan helpt het om je kernwaarden te bevestigen en je te herankeren in je Zijn.
Aannames on onwaarheden zullen dan van je heen vlieden. Onderstaande tekst kan daar eventueel bij behulpzaam zijn.

Onze ‘IK BEN’ aanwezigheid is onze zuivere kern.
IK BEN is onze goddelijke natuur die zich uitdrukt via onze menselijke persoonlijkheid, vrij van angst en (on)machtstrillingen, indien wij ons centreren in ons hart(bewustzijn) en zo een eenheid tot stand brengen tussen Geest en persoonlijkheid.
IK BEN is dat deel van ons totale wezen dat onpersoonlijk en onvoorwaardelijk naar gebeurtenissen schouwt, geen oordeel heeft maar mogelijkheden ziet.
Waarheidsvinding in het eigen hart en kennis van de omstandigheden zullen leiden tot juiste keuzes om energie te geven aan datgene wat de mensheid nodig heeft om te evolueren naar een hoger bewustzijn.

Affirmatie/bevestiging:
Ik geloof (vertrouwen vanuit innerlijk weten) in het Licht,
de Liefde en de kracht van mijn wezen: IK BEN.
Ik voed mijn gedachten met het Ware, het Goede en het Schone
voortkomend uit de Kelk van mijn hart.
Ik creëer een liefdevolle wereld in en om mij heen
en trek mensen aan die mij aanvaarden zoals IK BEN.
Ik laat mijn Licht schijnen zoals IK BEN
en kom tot volledige wasdom van mijn ZIJN.
Zo openbaar ik mijn Wezen met elke gedachte,
met elk woord, met elke beweging.
AUM.

-Diny-
(tekst uit 2007: zie blz. 121 in mijn boek One Source Principle )