IK BEN

Ik Ben is je geestelijk Zelf,
je goddelijke natuur.
Als je tot beleving en acceptatie komt van ‘Ik Ben’
opent zich je 12-bladige hartchakra,
gelijk de blaadjes van een Witte Roos.

Twaalf hoedanigheden van onvoorwaardelijkheid,
twaalf scheppende krachten van het Leven,
worden actief en werkzaam,
waardoor waarheid aan het licht komt
en de sluiers van onwetendheid verdwijnen.

Dan straalt je innerlijk licht van bewustzijn
gelijk een Gouden Zon en verlicht jouw wereld.
Jouw Zon verlicht de aarde, je menselijke persoonlijkheid
en je adem van onvoorwaardelijke Liefde
brengt vreugde en harmonie waar je ook gaat.

-Diny van den Arend-
(24 juli 2016)