SPIRITUELE ONTWIKKELING
Spirituele ontwikkeling is méér dan tijdverdrijf of kennis vergaren.
Spirituele ontwikkeling is een levenshouding die je thuisbrengt bij je Zelf.
Eenmaal op weg zal je ziel je tonen welke stappen te ondernemen om je innerlijke potentie dusdanig te ontplooien dat je elke onvrijheid, elke illusie achter je laat.
Eenmaal gecentreerd in je kern, het hart van je Wezen, zal elke ademtocht deel uitmaken van de vervulling van je Zelf omdat je je zielemissie leeft.
Staande en levend vanuit je innerlijke Kracht zul je een lichtbaken zijn voor eenieder die op weg is om Zichzelf te vinden.

Leven vanuit innerlijke Kracht is een gevolg van spirituele ontwikkeling: de integratie van je Spirit en je menselijk zijn. Door het opengaan van je hartchakra en de activatie van je hoger bewustzijn leer je om je lager zelf en ‘je rode draad’ te omvatten in onvoorwaardelijke liefde. Het is een weg om te komen tot eenheidsbewustzijn en te leven vanuit je authentieke Zelf.

In vroegere tijden was deze weg slechts begaanbaar voor een enkeling. Nu wordt elk mens uitgenodigd deze weg te gaan. Het leven is een leerschool. We staan allemaal voor de keuze om van de basisschool (3-D bewustzijn) over te gaan naar het voorgezet onderwijs (5-D bewustzijn). We leren om volledig Mens te zijn en gebruik te maken van al onze vermogens om samen te genieten van de schoonheid van het leven op aarde.

-Diny-