INNERLIJKE VERZOENING EN VREDE

In AGLAJA hebben we afgelopen jaar (2016) in de lichtvieringen aandacht aangegeven aan het afsluiten van kleine – en grote levenscyclussen waar we als individuele mens en als mensheid deel van uitmaken. Mede door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, waarin strijd en onvrede in de wereld zichtbaar werd, werden wij aangeraakt in ons gevoel en bewustzijn om tot ware onbaatzuchtigheid te komen. De trilling van het afgelopen jaar 2016 was immers een 9-trilling: altruïsme. Onbaatzuchtig aanwezig zijn en elk persoonlijke vooroordeel, dogma en intolerantie overstijgen leerde ons om elke klaaggezang van onvrede om te zetten in innerlijke verzoening met vorige tijdperken en te komen tot actie in ‘het moment nu’ indien het Moment daar om vroeg.

Lang was de weg. Onze ziel vol heimwee en een ondefinieerbaar verdriet en pijn zocht haar weg van leven naar leven om tot begrip en verlossing te komen hiervan. Tot in de stof, onze menselijke persoonlijkheid, gingen we hieronder gebukt. Soms trokken we ten strijden, soms verscholen we ons in onze eigen denkwereld en sloten we ons af voor onze medemens en voor ons innerlijk Licht. Totdat wij beseften dat in ons de kracht aanwezig is om uit te breken uit onze zelfgecreëerde gevangenis.
Elk mens, wiens ziel is ontwaakt, heeft de mogelijkheid om vanuit een volledig geopend hartcentrum de universele Liefde, de universele Christuskracht, te openbaren en door de verlevendiging van het keelchakra te creëren vanuit de universele Christuskracht. Ieder, die zich hier bewust van is, kan de keus maken om in zichzelf de poorten te openen naar het werkelijk Mens-Zijn en licht te laten stromen in de wereld die dorst naar Vreugde, Vrede, Vrijheid en Vervulling.
‘Doch nimmer kunt gij u broeder, uw zuster dwingen om geboorte te geven aan zijn/haar eigen licht. Heb mededogen met de mens die nog zoekende is en wees deze mens nabij.’

Als de ontwaakte mens heeft gekozen voor innerlijke verzoening zullen alle krachten en machten van het universum, geleid door de Universele Christuskracht (de verbindende Kracht van het universum), samenwerken met de mens om dit vorm te geven op aarde. Nooit zal het vóór u worden gedaan, noch door een mens, noch door een heilige of Meester… van welke planeet of zonnestelsel dan ook. Wij mensen zijn geroepen door onze ziel om Meesterschap te verkrijgen over de krachten van de materie (de vier elementen)en ze te leren gebruiken in dienstbaarheid aan elkaar. Door de innerlijke verzoening wordt de ziel van de mens één in de Kosmische Ziel -het universele Christusbewustzijn- en is er Vrede.
Ooit melde Melchizedek zich bij mij als ‘heer boven tijd en ruimte’. Ik begreep dat Melchizedek in principe de Universele Christus is in Zijn functie als hogepriester en inwijder. Aangeraakt door de energie van Melchizedek kom je bewust in contact met je Goddelijke Vonk en ervaar je onvoorwaardelijke Liefde en innerlijke Vrede, weet ik uit eigen ervaring. Het is deze energie die in mij het 12-voudig Pad tot Zelfrealisatie heeft geopend. Dit Pad leidt naar de realisatie van onze drie-voudige goddelijke Vonk op aarde en kosmische Vrede.

Vrede is een innerlijke bewustzijnstoestand die zich verdiept tot kosmische Vrede en ons de eenheid doet ervaren van Al Wat Is, in alle omstandigheden. Vrede is als staan in het oog van de storm. Vrede is meebewegen met eb en vloed van de getijden. Vrede is de ervaring van harmonie van het volle akkoord van de Geest (de Monade). Microkosmos en macrokosmos lijnen uit in eenheid. De innerlijke weg en de uiterlijke weg gaan samen. Besef dat verzoening en vrede door tijd en ruimte… óver tijd en ruimte heen gaat. Dat is de werkelijke kracht van transformatie en transmutatie die het nieuwe doet ontstaan. 2017 begint een nieuwe jaarcyclus met nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en nieuwe ervaringen.

Ik wens iedereen een gezegend 2017, waarin uw zielsverlangen tot vervulling moge komen.

-Diny van den Arend-