Als je een defensieve houding aanneemt moet je niet verwachten dat iemand toenadering tot je zoekt (zelfs je partner niet). Het signaal wat je uitzend is nl.: “Blijf uit m’n buurt, want anders rijg ik je aan mijn mes.” Dát is de energie die je uitzend en waar anderen op reageren!

Als je toenadering wenst zul jij je defensieve houding moeten laten vallen, ongeacht wat de ander doet! Als je géén toenadering wenst: ga dan vooral zo door!
Weet wel dat je hiermee dan een keuze hebt gemaakt voor geen contact en dat je de gevolgen zult moeten accepteren: geen contact!

Dit kun je niet als een verwijt bij de ander neerleggen. Dat is namelijk geen verantwoording nemen voor je keuze en voortgaan met de strijd om de macht: “Jij zult doen wat ik wil en anders heb ik je niet lief.” De keuze is dus: besluit je te gaan liefhebben of blijf je strijden om de macht.

Als je dan toch je wil wenst te gebruiken om te krijgen wat je wilt zet hem dan positief in:
“Ik wil een gelukkige relatie waar wederzijds begrip is voor elkaar. Ik wil genieten.
Ik wil er zijn voor mijn gezin/familie. Ik zal zorgen dat zij zich veilig voelen, gewaardeerd en beschermd.”
Pas dán zul je krijgen wat je wilt.

-Diny-
(2011)