Magie
Als we de geschiedenis mogen geloven dan werd het leven in vroeger tijden beheerst door magie en bijgeloof. Tovenaars en heksen zijn geliefde personages in sprookjes en sagen. Magie spreekt tot de verbeelding ‘dat wil ik ook kunnen’. Even zwaaien met mijn toverstaf of knippen met mijn vingers en hoepla: daar verschijnt datgene wat ik wil hebben of wil bereiken. Het lijkt alsof heksen en tovenaars uitgestorven zijn, maar zonder dat we het beseffen zijn we allemaal tovenaars en heksen.
‘O ja’, zul je misschien zeggen: ‘Hoe bedoel je?’
We hebben dan geen toverstaf waarmee we zwaaien, maar ieder mens gebruikt, soms zonder dat hij dat weet, de wetten van de magie om iets tot stand te brengen wat hij wil bereiken. We noemen het alleen geen magie meer. Wij weten, door mensenkennis en wetenschappelijk onderzoek, dat er wetmatigheden zijn die we kunnen gebruiken om datgene tot stand te brengen wat we willen bereiken.

Psychologische kennis wordt op vele terreinen van de gezondheidszorg gebruikt om mensen ‘beter’ te maken. De farmaceutische industrie reikt ons een geloof in pillen aan, die ons weer gezond moeten maken. Inmiddels kennen we ook het placebo-effect…
Ook reclamemakers en de media maken gebruik van psychologische wetten en zonder dat we er soms erg in hebben raken we verstrikt in ‘een web van bedrog’ wat over ons is uitgegooid.

De Wet van Oorzaak en Gevolg leert ons waartoe het leidt als je geen rekening houdt met de wetmatigheden van het Leven en de universele Wet van Eenheid en Liefde overtreed, dus deze wetten misbruikt voor eigenbelang in plaats van te gebruiken voor het algemeen belang.
Uitgaande van de universele Wet is er niets ‘verkeerd’. Alleen elke overtreding van de universele Wet zet een kettingreactie in beweging waar je dan deel van bent en de verantwoording voor draagt om tot een juist einde te brengen. Wat je zaait zul je oogsten. Onvoorwaardelijke liefde is de sleutel om ‘narigheid’ te bestrijden en Waarheid aan het licht te brengen.

De Wet van de materie: ‘Niets is wat het lijkt.’
Dus wees waakzaam. Wees met volledige aandacht in het hier en nu.
Zoek de waarheid in alles wat op je pad komt.
Ontsluier de illusie (gecreëerd door je persoonlijke overtuigingen) met Waarheid!
Denk na en geloof niet onvoorwaardelijk wat je wordt voorgespiegeld.
Toets alles aan de innerlijke Waarheid die aanwezig is in je hartcentrum.

Ook een spiritueel volwassen mens, de ontwaakte mens, gebruikt magie.
In wezen is elke handeling magisch. Het woord magie betekent voor mij wet.
Elke ‘lagere’ wet ligt vervat in een ‘hogere’ wet.
Elk mens zou zich af moeten vragen: hoe gebruik ik de Wet?
Ben ik in staat om te leven vanuit de Wet die de hoogste trilling van Liefde heeft en alle lagere wetten omvat?

Waarheid is Liefde, Liefde is Waarheid.
Het Leven daagt ons elke dag, van minuut tot minuut, uit: durf jij te leven in Waarheid?
Durf jij je terug te trekken in het intieme heiligdom van je innerlijk Zelf en te schouwen in de spiegel van Waarheid?
Want alleen in de stilte van je innerlijke ruimte zul je kunnen onderscheiden wat illusie is en wat waarheid is.
Dáár zul je de ultieme waarheid ontdekken: jouw onpersoonlijk Zelf, jouw IK BEN…. Die de Wet is, de Waarheid is en het Leven… AL WAT IS in zijn volmaakte trilling die de schepping vervult met liefde.

-Diny-