TRANSFORMATIE
Wat is transformatie? Hoe komt transformatie tot stand?
We leven in een tijd van grote veranderingen. We zien dit om ons heen in de Nederlandse maatschappij en op het wereldtoneel. Ook in ons persoonlijk leven worden we geconfronteerd met veranderingen. Soms door een conflict in een relatie / partner of op het werk, soms door lichamelijke klachten en ziekten, soms omdat we zijn geraakt tijdens het lezen van een boek of tijdens een gesprek.
Transformatie is een natuurlijk proces in de evolutie. Veranderingen zijn nodig om als ziel verder te kunnen evolueren. Je ziet, door middel van de seizoenen, de veranderingen in de natuur voltrekken. Ook wij gaan in onze ontwikkeling van baby naar volwassene door vele transformatiefases heen. Soms echter stagneert dit transformatieproces doordat we vasthouden aan overtuigingen of emoties die ons allang niet meer dienen, maar waar we aan vasthouden omdat we ons dan veilig wanen (comfortzone). Ons bewustzijn ontwikkelt niet meer, omdat we steeds dezelfde ervaringen naar ons toetrekken.
Behalve de transformatieprocessen in onze individuele ontwikkeling naar volwassene voltrekt zich nu een transformatieproces in de mensheid. De mens van nu wordt uitgenodigd door zijn ziel om tot een integratie te komen van persoonlijkheid en ziel. De mens wordt uitgenodigd om te gaan leven vanuit zijn hart, zijn zuivere gevoel, in plaats van alleen maar uit het hoofd. Praktisch gezien kun je zeggen dat hart en hoofd samen willen gaan, waardoor de mens vanuit innerlijke harmonie meer afgestemd is op zijn hoger Zelf en zijn innerlijk weten.
In de loop van onze biologische evolutie tot mens (vanaf het begin der tijden tot nu) hebben we al vele eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden ontwikkeld waar we niet dagelijks meer bij stil staan. Toch zijn ze in ons aanwezig en kunnen we er een beroep op doen als de situatie daar om vraagt. Je zou ook kunnen zeggen: veel van deze natuurlijke eigenschappen liggen ‘in de schaduw’, zijn weggezakt naar ons onderbewustzijn.
Tijdens transformatieprocessen kunnen we een beroep doen op onze natuurlijke eigenschappen. In samenwerking met ons hoger Zelf kunnen we dan op natuurlijke wijze door de transformatie heen gaan. De bewuste ervaring van deze transformatie maakt dat ons bewustzijn zich verruimt en we vanuit een nieuw perspectief de draad van ons leven weer op kunnen pakken.

Spreekt dit je aan? Dan is onderstaande cursus misschien iets voor jou.

Cursus Transformatie
Levenslessen aan de hand van de Medicijnkaarten van Jamie Sams

Op maandagavond 6 februari a.s. start ik weer een CURSUS TRANSFORMATIE van 4 maandagavonden. De medicijnkaarten van Jamie Sams geven inzicht in de achtergronden van jouw reactiepatronen in het dagelijks leven. Daaruit volgt de mogelijkheid om je van deze patronen en de daarbij behorende emotionele gehechtheden te bevrijden (transformatie). Door het vrijmaken van je transformerende kracht zal je meer in harmonie met je omgeving en relaties leven, waardoor je minder stress en meer vreugde zult ervaren.
Data, maandagavond: 6/2, 20/2, 27/2, 6/3 (tijd: 19.45-21.45 uur), bijdrage € 85,–
Info / opgave : info@aglaja.nl