Vorig jaar (20 oktober 2014) schreef ik een artikel over vriendschap. Nu met de zomervakantie in het vooruitzicht lijkt me dit onderwerp actueel. Vandaar dat ik het nog een keer plaats.

Vrienden zijn belangrijk in ons leven. De kwaliteit van de vriendschap is echter belangrijker dan de kwantiteit. Zelfs met één goede vriend ben je een gezegend mens en sta je sterker in het leven dan met vele ‘vriendschappelijke kennissen’ die als het erop aan komt er niet voor je zijn.
Meestal sluiten we vriendschappen die te maken hebben met onze hobby, werk of levensfase waarin we verkeren. In een vriendschap zoeken we naar overeenkomsten, iets waardoor we ons verbonden voelen met elkaar. Datgene wat ons verbindt kan eventueel uitgroeien naar andere levensgebieden van elkaar, waardoor je elkaars hartsvriend of zielemaatje bent. Vriendschappen worden gesloten tussen vrouw en man, tussen vrouw en vrouw en tussen man en man. Ware vrienden hebben sympathie en empathie voor elkaar en daardoor de neiging datgene te doen wat het beste is voor de ander.

Vriendschap is houden van, onvoorwaardelijk, zonder romantische of seksuele gevoelens te hebben voor elkaar. Als je een relatie hebt met een ware vriend, leer je jezelf het beste kennen. Ware vriendschap haalt namelijk het beste in iemand naar boven, maar brengt ook je zwakke kanten aan het licht.

Vijf kenmerken van ware vriendschap:

 1. GENIETEN VAN ELKAARS GEZELSCHAP
  Er is sprake van gezelligheid en saamhorigheid.
 2. WEDERZIJDSE LIEFDEVOLLE BETROKKENHEID
  Je deelt lief en leed. Je wilt alles weten van elkaar, elkaars successen, maar ook mislukkingen en teleurstellingen. Er is wederzijds begrip en medeleven.
 3. BETROUWBAARHEID
  Het moet veilig voelen om de ander alles toe te vertrouwen: verdrietige en fijne ervaringen. En als je niet alles vertelt is het ook goed. Er is vertrouwen in elkaar.
 4. MOED
  Je durft eerlijk te zijn naar elkaar. Als echte vriend heb je een steunende stem, maar ook een tegenstem. Je kunt in alle situaties jezelf zijn en je gedachten en gevoelens delen zonder veroordeelt te worden.
 5. EIGENWAARDE en ZELFRESPECT
  Dat moet bij beide in evenwicht zijn. Als de één erg onzeker is en constant bevestiging zoekt bij de ander gaat er vroeg of laat iets scheef zitten in de relatie. Menigmaal betekent dit het einde van de vriendschap. Of de ‘onzekere vriend’ zegt de vriendschap op omdat hij/zij zich afgewezen voelt óf de ander haakt af vanwege de afhankelijkheid en claimgedrag van de ‘vriend’.
  Indien dit bespreekbaar is in de relatie kunnen beide vrienden via zelfreflectie oplossingen vinden om het evenwicht te herstellen. Meestal ligt het probleem bij de punten 1 t/m 4 aangezien op deze punten vaak ‘iets aanhaakt’ vanuit eerdere ervaringen, waardoor de deur van het hart niet of nauwelijks open is door ‘beschadigingen’ in het gevoel van eigenwaarde. Of één van beide heeft een dubbele agenda gehad bij het ontstaan van de vriendschap en was er dus geen sprake van onvoorwaardelijkheid bij aanvang van de relatie.
  Mocht het evenwicht herstelt zijn dan heb je aan elkaar bewezen dat je in staat bent elkaar ‘in de eigen kracht’ te zetten: onvoorwaardelijke liefde is de balsem voor de ziel.

Als er behalve bovenstaande ook sprake is van romantische en seksuele gevoelens dan heb je je maatje voor het leven gevonden: je levenspartner. Dan sluit je een verbond om het leven samen te delen in voorspoed en tegenspoed. De seksuele relatie is dan de bekrachtiging van de onvoorwaardelijke liefde voor elkaar: het huwelijk.

©Diny van den Arend