Een nieuw begin, een nieuw fundament

We zien dagelijks hoe de veranderingen om ons heen zich in rap tempo voltrekken. Deze veranderingen zijn niet negatief, ook al lijkt dit soms zo. Ze zijn de voorbode van een nieuwe start, een evolutiesprong van de mensheid. Tal van initiatieven vinden inmiddels plaats gebaseerd op de waarden die wij toekennen aan de invloed van het tijdperk Waterman dat met rasse schreden zijn intrede doet in de maatschappij.
De systemen en organisaties die voldeden aan de waarden van het Vissentijdperk vallen uiteen of zien zich genoodzaakt te hervormen naar de waarden van het Watermantijdperk. Er vindt inmiddels een verschuiving van waarden plaats in onze maatschappij en de manier waarop wij systemen hebben georganiseerd in zorg, onderwijs en werk. We horen en zien veel protesten dat het zo niet langer kan. Het moet anders kunnen. De gehechtheid aan de waarden van een systeem -en de controle daarop- verschuift naar aandacht voor menselijke waarden. Langzaam groeit er een besef dat we dienen te stoppen met het repareren van datgene wat niet goed gaat in zorg, onderwijs en werk, maar dat we een andere invulling dienen te vinden, gezien vanuit een ruimer perspectief om onze samenleving vorm te geven volgens nieuwe concepten. Dat vraagt de nodige verschuiving in ons bewustzijn en in onze manier van omgaan met elkaar.

Er vindt o.a. een verschuiving plaats:
-van overleven >>>>>>>>>>naar leven
-van afhankelijkheid >>>>>>naar zelfstandigheid
-van macht >>>>>>>>>>>> naar gelijkwaardigheid tussen mensen onderling
-van strijd >>>>>>>>>>>>>naar onvoorwaardelijkheid
-van eigenbelang >>>>>>>> naar collectief belang (win-win)
-van controle >>>>>>>>>>>naar ruimte voor initiatief
-van misleiding>>>>>>>>>>naar oprechtheid
-van symptoomoplossing>>>naar heling
-van korte termijn >>>>>>> naar duurzaamheid
-van doelmatigheid >>>>>> naar aandacht en tijd
-van wantrouwen >>>>>>>>naar vertrouwen
-van regelzucht >>>>>>>>> naar keuzevrijheid
-van kosten en baten >>>>>>naar kwaliteit (op maat)
-van oppervlakkig leven >>>>naar diepgang in relaties
-van polariteit >>>>>>>>>> naar eenheid

Geen geregel van bovenaf door machtshebbers die ons in een onderwerpende houding dwingen. Maar aandacht voor de behoeften van de mens om zich te ontplooien tot zijn hoogste welzijn, ongeacht zijn leeftijd of beperking, is de uitdaging. Precies zoals de vernieuwing in ons vraagt om ons verticaal af te stemmen op het meest volmaakte beeld van ons wezen en dan van daaruit horizontaal tot vormgeving/realisatie te komen. Zo zal ook de gevestigde macht zich dienen af te stemmen op het Plan van Evolutie om een evenwichtige samenleving op te bouwen waar iedereen tot zijn recht komt. Zo schuiven we langzaam op naar een samenleving met een hart dat ons verbindt en worden we bezielende bouwers.

Om tot volledige realisatie van deze vernieuwing te komen vraagt dit een nieuw fundament in ons. Dat fundament in ons eigen wezen vormt het platvorm voor het nieuwe tijdperk en de realisatie van de herwaardering van normen en waarden gebaseerd op het besef dat wij allen met elkaar verbonden zijn en wij, ieder vanuit zijn eigenheid, een bijdrage leveren aan de maatschappij. Wij kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan de vernieuwing door te beseffen dat vernieuwing ontstaat door verruiming van ons bewustzijn. Vanuit ons verruimde bewustzijn (hogere trilling) ontstaan nieuwe gedachten, overtuigingen, ideeën, waardoor we andere keuzes gaan maken dan voorheen met als gevolg nieuwe acties. Onze creativiteit stroomt en zet ons aan om ‘datgene wat wij nog projecteren op anderen’ te transformeren in ons persoonlijke energieveld.
Eerst ons bewustzijn verruimen/verhogen en dan dit ‘nieuwe’ bewustzijn in het dagelijks leven toepassen. Dat is de nieuwe Aarde die wordt verwacht in de nieuwe Hemel. Dat wordt waarheid voor jou als je gecentreerd blijft in je centrum, aanwezig in het MOMENT nu in tijd en ruimte, en jij je verbonden of in eenheid weet met het eeuwige NU boven tijd en ruimte. Dan kun je creëren vanuit eenheid en leef je een vervullend leven. Dat is de uittocht uit de gevangenschap van de dualiteit en de opstanding van de nieuwe mens die leeft volgens de Wet van Eenheid.
Is jouw fundament al verankerd in het bewustzijn van Eenheid… ?

-Diny-