Inleiding op de meditatie ‘De Gouden Lier’; uit de Lichtviering van 11 november 2019
De Gouden Lier is een universeel symbool. Wat het symbool de Graal is voor de persoonlijkheid is de Gouden Lier voor het hoogste Zijn van de mens. Het is de onvoorwaardelijke Liefde, werkzaam op alle niveaus van ons Wezen, die een nieuwe creatie voortbrengt. Door deze trilling van Liefde wordt het oorspronkelijke bewustzijn gezuiverd van alle bezoedelingen van de tijd.

Deze universele trilling van Liefde veroorzaakt een totale innerlijke verzoening in de mens tussen de tegenstelling van liefde en haat, licht en donker, voorkeur en afkeer. Om in symbooltaal te blijven: de Gouden Bazuin heeft geklonken en roept ons op om tot een werkelijke eenheid van Zijn te komen op alle lagen van bewustzijn. We nemen allen deel aan de verzoening in Kosmisch perspectief om het Pad voor de goddelijke evolutie vrij te maken.

Innerlijke verzoening:
Het is de weg die je aflegt op basis van je eigen zelfwerkzaamheid om je diepste wezensdelen met elkaar te verzoenen. Dan is liefde je draagkracht geworden, staande op het fundament van eigenwaarde van de persoonlijkheid.
Dan is de persoonlijkheid de Schaal waarin het licht van Geest opgevangen en gedeeld kan worden. Het licht wat door de liefde van jouw hart zuiver ontvangen kan worden en uitgestraald.
Als je in vergeving en genade kunt zijn op het goddelijk zijns-niveau, staande in de kracht van jouw lichtengel breng je verzoening van de laagste tot in de hoogste regionen van het geestelijk zijn.
Vanuit het diepst van je ziel, jouw lichtengel één met de kracht van Michaël in je zelf, kun je met de kracht van de liefde een einde maken aan onrecht.
Dan brengt je hele wezen de klank voort voor mededogen en verzoening.
Dan tril je mee in het gezang, de klank van het engelenkoor… omdat je daar deel van bent op dat niveau van bewustzijn.

meditatie
Wees aanwezig in de stilte van het Zijn… bereid om uw ware klank te horen, de toon van uw oorspronkelijk Zelf…
Zie uzelf staan op Aarde… mens die u bent…
in het stralende Licht van uw Ik Ben Aanwezigheid…
Wees vrij en zie wie u werkelijk bent… Geest bekleed met een aards lichaam.
Wees één met uw oorspronkelijke klank… hoor deze toon weerklinken…
Wees in mededogen, hoor hoe uw klank mee gaat resoneren met het Kosmisch Hart van Mededogen.
Wees liefde… ervaar dat deze stroom van Liefde verzoening brengt op alle niveaus van uw wezen… Liefde faalt nooit, omdat onvoorwaardelijke liefde de hoogst trilling is in ons zonnestelsel…
Word u bewust van de macht van liefde… de klank van uw engel-zijn…
En laat deze trilling van u uit gaan bij elke ademtocht…
verzoening brengend daar waar nog afgescheidenheid heerst of weerstand is.

Deze trilling van energie kunt u ankeren door een Gouden Lier te visualiseren…
en u één te weten met de engelen wiens essentie de klank van mededogen is en onvoorwaardelijke liefde…… vanuit die sferen wordt de boodschap gegeven tot de geboorte van nieuw leven. Bereid u voor om de boodschap te ontvangen.

Breng op een ademhaling je aandacht naar je lichaam….
Weet je gezeten op je stoel met twee voeten op de grond………..
Haal dan weer wat dieper adem en adem een keer uit naar je voeten.
Voel je voeten… voel hoe ze contact maken met de aarde… de aarde die je draagt… je lichaam dat jou huisvest.
En op de volgende ademhaling ben je met je aandacht in het hier en nu…
en weet je aanwezig in je eigen individuele licht van Zijn: de Gouden Zon.