WOENSDAG MIJMERING
Dit schrijven is een vervolg op mijn blog’s van zondag, maandag en dinsdag.
Vandaag is het woensdag. Woensdag is de dag van de planeet/godheid Mercurius.

Wat is er algemeen bekend over de eigenschappen van Mercurius?
Hij is ‘de boodschapper der goden’ onderhandelaar, deskundige – maar als hij geen ontwikkeling doormaakt in het beste geval gewoon een clown en in het ergste een slimme bedrieger.
Mercurius staat voor verstand en intellect, combinatievermogen, taal, communicatie, bemiddeling, overdracht, tactiek, bedrevenheid, mentale beweeglijkheid, oriëntatievermogen, analytisch en logisch denken, de wijze waarop je oordeelt en beslist.
Mercurius is de bemiddelaar tussen het bewustzijn en het onbewuste, je denkvermogen zorgt ervoor dat je de beelden van het onbewuste bijv. in dromen kunt herkennen en begrijpen.

Hoe interpreteer ik dit in mijn dagelijks leven? Herken ik Mercurius als hij zich aandient?
De uitwerking van Mercurius als ‘boodschapper der goden’ heeft voor mij te maken met waarheid.
Als Mercurius dan ook nog te maken heeft met communicatie is het van belang dat je de ‘hogere of universele boodschap’ hoort tijdens een gesprek óf de leugen ontmaskerd.

Mercurius heeft dus een lagere natuur (de onontwikkelde Mercurius) en een hogere natuur. Zijn hogere natuur is als het ware de mens die het licht in zichzelf ontdekt heeft, er door is aangeraakt, maar nog geconfronteerd wordt met affiniteiten (emotionele en mentale afhankelijkheden) van zijn lagere aard. Het is de hogere natuur van Mercurius de als ‘boodschapper der goden’ zijn lagere aard bijstaat om ‘de berg’ te beklimmen die uitzicht geeft op het beloofde land. Eenmaal op de berg ontvangt hij inzicht in het Universele Pad. Dat betekent inzicht in het goddelijk Plan. Dan is hij ook in staat waarheid van waan te onderscheiden.

“Wie de ware weg ziet legt vol vreugde zijn oude zelf af.’
Dan is het denkvermogen van de hemelse mens ‘geboren’
en zal hij waarheid spreken en zich afwenden van onwaarheid.

Als ik dit dan in verband breng met de besluiten en discussies rond ‘de virusbestrijding’ dan vind ik hier duidelijk een aanwijzing dat we als mensheid niet uit deze patstelling komen door ons over te geven aan de lagere aard van Mercurius. Want dan reageren we vanuit ons lager denkvermogen dat versluierd is door persoonlijke, emotionele behoeften. We zullen ons verlichte denken dienen te gebruiken en dwars door alle tumult heen ons oog gericht moeten houden op het Licht met gebruikmaking van ons gezonde verstand.

Elke keer weer, bij elke ontmoeting, bij elk gesprek, zullen we ons af dienen te vragen: ben ik nu de middelaar, de boodschapper van waarheid of dien ik alleen mijn eigen belang/behoeften?
Bij zo’n innerlijke houding zul je meer en meer beantwoorden aan je verlichte denkvermogen en zul je niemand meer misleiden met een verborgen agenda.

Laten wij het Licht van ons bewustzijn hoog houden!
Dan zal uit het oude het nieuwe herrijzen. Zoals een feniks uit haar as.
Dan zal de ‘nieuwe Aarde in de nieuwe Hemel’ een werkelijkheid zijn die gestalte krijgt op onze planeet Aarde.

-Diny-