Ervaringen rond de Lichtviering 21/12
Maandagavond 21 december j.l. heb ik deelgenomen aan de Lichtviering, die ik eerder die dag samen met Martine, Wietske en Jan heb gehouden (bij ons thuis) en opgenomen.
Toen de muziek begon te spelen ‘zag’ ik mij zitten in AGLAJA en de zaal zat vol mensen. Er kwamen nog wat laatkomers binnen…
Ik heb de hele lichtviering genoten van het samen-zijn en de inspiratieve teksten die deuren openden naar een ruimer perspectief en daarmee werd een beeld getoond van de nieuwe Tijd, het Aquariusbewustzijn, als een Pad dat de mensheid mag gaan. Je zou het ook het speelveld van de nieuwe Mens kunnen noemen. De energie was hoog en bouwde zich op naar een innerlijke ervaring van eenheid/heelheid en bekrachtiging (activatie), waarop uitlijning volgde. De hemels Mens is geboren in de mens(heid). Ongetwijfeld zal iedere deelnemer dit op zijn/haar eigen wijze hebben ervaren. Het Aquariustijdperk kan nu echt van start.

Na de lichtviering zat ik nog wat te mijmeren en dat bracht mij terug naar een aantal ervaringen van de afgelopen tijd.
Begin december zag ik innerlijk, in mijn meditatie, de ontworteling van bomen/planten. Ik keek als het ware onder de grond tegen de wortels aan. Alle wortels werden uit de grond getrokken tot aan de kleine haarwortels (waar ze voedsel of water mee opnemen) toe. Het was een fascinerend gezicht. Daarbij kwam de gedachte in mij op: ik zit naar de ontworteling te kijken van het oude op angst gebaseerde bewustzijn. Ik bracht dat in verband met de Lichtreflexbehandeling, die vooral dit afgelopen najaar veel aandacht heeft gekregen in diverse bijeenkomsten.
Als je de hele kleine worteltjes hebt verwijdert krijgt de boom/plant geen voeding meer. Dat is precies ons aller leermoment geweest in de afgelopen maanden. Wat geef jij voeding? Hoe ga je om met het hele coronagebeuren en bijbehorende maatregelen? Ontwortel je elke impuls vanuit je beperkte bewustzijn en geef je voeding aan je innerlijk weten? Sta jij op voor gerechtigheid en blijf je trouw aan je Zelf?
Hoe dan ook: het proces van ontworteling is in volle gang. Het is niet meer te stoppen en uit dit weten put ik hoop voor de toekomst, hoop die het licht ziet gloren van de nieuwe dageraad.

Vorige week woensdag had ik mijn dag niet. Ik voelde mij meegezogen worden in een negatieve energie vanwege al die angstige mensen die als enige oplossing uit de crisis ‘opsluiting, mondkapjes en 1.5 meter afstand houden’ belangrijk vinden. De moed zonk mij even in de schoenen… totdat ik bedacht dat deze mensen nog niet ‘ontworteld’ waren uit de oude energie. Zij verdienden mijn mededogen. Op dat moment was ik er weer. Op een rustig moment richtte ik mijn aandacht naar binnen en vroeg: waar gaat dit heen? Wat kan ik betekenen in deze situatie?
Onmiddellijk zag ik innerlijk een spoorlijn met een aanstormende trein. De woorden die in mij opkwamen waren: deze tijdlijn mag stoppen. Ik hief mijn geestelijk hand op als stopteken en de trein stopte. Toen zag ik voor de trein een splitsing van het spoor ontstaan. Ik hoorde als het ware Sonia zeggen: ‘Er ligt een wissel op de tijdlijn en het is nu tijd om te kiezen.’
Onmiddellijk voelde ik het belang van die keuze én de gevolgen van die keuze. Het is nu of nooit. De mensheid moet kiezen (geen keuze is een keuze voor meegaan met de massa in dit geval). Dat gaf tevens het belang aan van de overgave van de persoonlijkheid van de mens aan zijn hoger Zelf: wat wilt u dat ik doe? Daarmee gaat de mens voorbij aan zijn eigen angsten.
Wordt het zo’n kerst? Ja, het wordt zo’n kerst.
Tel daarbij op het teken aan het firmament: de grote conjunctie van de planeet Jupiter en Saturnus, die wordt gezien als de ster van Bethlehem in onze tijd. Gaat de persoonlijkheid buigen voor de goddelijkheid in zichzelf als eerbetoon en overgave aan het Licht van Liefde en Waarheid?
Aanvaardt hij de geschenken van de drie wijzen uit het oosten als erkenning van zijn goddelijke afkomst? Is hij zich bewust van zijn goddelijke Natuur en durft hij zich te gedragen naar zijn aard?

Toen was er de Lichtviering.
De eindmeditatie had ik inspiratief ontvangen op mijn vraag: wat mag ik aanreiken?
Ik had dus al een ervaring hiervan voordat ik ’s avonds opnieuw de meditatie deed. Mijn eerste ervaring was bijzonder. Het was een soort transfiguratie…kosmisch mens…?? De nieuwe Mens in zijn oorspronkelijke staat. Ik was er niet op bedacht dat de meditatie hiertoe zou leiden. Ik vroeg me ook af wat ik nu precies had ervaren. Toen ik ’s avonds weer meedeed met de meditatie was deze nog vele malen sterker en nu had ik de ervaring dat ik de kubus van Metraton vertegenwoordigde.
Vele malen had ik de kubus in de ruimte zien ‘hangen’ tijdens diverse lichtvieringen. Nu stond ik erin. Ik voelde hoe deze kracht werkzaam was tijdens de meditatie en werkzaam was voor allen. Dat was voor mij een bevestiging dat we werkelijk als mensheid een overgang door maken van dimensie naar dimensie. Ieder vanuit zijn eigen bewustzijnsniveau.

De energie van Metraton wordt als mannelijk omschreven. Dat doet mij herinneren aan het feit dat ik het afgelopen jaar steeds heb gezegd dat we met de geheelde vrouwelijke energie nu de mannelijke energie mogen helen om tot werkelijke eenheid te komen in ons bewustzijn.
Even getallen zijn vrouwelijk, oneven getallen mannelijk. Het getal vijf, de som van het eerste vrouwelijke en het eerste mannelijke getal, is symbool van het huwelijk. Wat wil nu het geval? 2021 is numerologisch een 5-jaar (2+0+2+1=5).
5 is een oneven getal en dus mannelijk. De krachtige kerstenergie van 2020 geeft de impuls om komend jaar alle nog aanwezige onzuiverheden (machtstrillingen) te ontwortelen van de mannelijke energie die ons eeuwen lang in duisternis hebben gehouden. Vanuit onze hernieuwde bewustwording mogen we de eerste stappen zetten in het nieuwe Tijdperk als geheelde mens.
Liefde en Waarheid zullen overwinnen!

Wie is Metatron?
Metatron wordt vaak afgebeeld met een geometrisch figuur, de kubus van Metatron. In de kubus van Metatron bevinden zich de vijf platonische lichamen. Dit zijn de enige mogelijke geheel regelmatige veelvlakken, zoals de kubus met zes zijden; de tetraëder met vier zijden; de octaëder met acht zijden; de dodecaëder met twaalf zijden en tenslotte de icosaëder met twintig zijden. Ruim 2500 jaar geleden wist Pythagoras al van het bestaan van deze vormen. Plato benoemde alle vijf als ‘kosmische bouwstenen van de wereld’ en relateerde ze aan de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ‘hemelmaterie’ of ether.
Metatron kubus: Het geometrische patroon van de kubus van Metatron wordt vanuit de bloem des levens opgebouwd. Beide patronen zijn met elkaar verweven, en belichamen een perfecte balans tussen mannelijke en de vrouwelijke energie, waar vanuit alle platonische lichamen voortkomen die we kennen. De coderingen herstellen de innerlijke Kosmische Orde. Hemel en Aarde zijn vertegenwoordigt in perfecte harmonie.