Wereldwijd viert men deze dagen het kerstfeest. In dit feest komen oude en nieuwe tradities samen. In eerdere tijdperken vierde men de terugkeer van het zonnelicht (de zonnewende). Sinds het christendom zijn intrede deed vierde men op 24 december de geboorte van het geestelijk Licht dat in de wereld kwam middels de geboorte van Jezus. In onze huidige tijd vieren we de geboorte (of terugkeer/wedergeboorte) van ons eigen geestelijk Licht in onze menselijke persoonlijkheid.

Symbolisch gezien kun je de persoonlijkheid vergelijken met de kribbe waarin ons goddelijk kind, na geboorte, wordt neergelegd. Anders gezegd: onze Geest (goddelijkheid) wordt ‘in doeken gewikkeld’, wordt ingewikkeld, ingekapseld in een stoffelijk lichaam. De dag dat wij ons volledig herinneren wie wij ten diepste Zijn zal ons stoffelijk kleed (de persoonlijkheid) doorlicht worden met het Licht van onze goddelijkheid. Dan zal ‘het Christuskind’ zich kunnen manifesteren in de wereld ofwel dan ben jij, zijn wij, het Licht in de wereld.

Laten wij deze dagen allen gedenken ‘middels de geboorte van Jezus’ die zijn gaan staan in hun ware Kracht en het Licht handen en voeten hebben gegeven.
Laten wij deze dagen dankbaar zijn voor allen die ons zijn voorgegaan in het manifesteren van dit Licht van Bewustzijn en daarmee Liefde en Waarheid in de wereld hebben gebracht via hun gedachten, woorden en daden.

Ja, deze laatste dagen van december zijn bijzondere dagen. Er is veel om dankbaar voor te zijn.
En er is ook genoeg aan emotionele en mentale ballast (collectief) wat wij in deze tijd van bezinning mogen omsmeden tot innerlijke vrede. De komende week voelt als de stille week voor Pasen.
Voor degenen die het geestelijk (goddelijk) Licht reeds in hun menselijke persoonlijkheid hebben ontvangen zal er een verinnerlijking plaatsvinden die hun vrijwaart van elk (voor)oordeel naar hun medemens. Hun Hart zal ‘zien’ dat alle uitingen van de viering van het Licht, bewust of onbewust, een poging is om dichter te komen bij Zichzelf.

‘Dat de Geest van Vrede een verbinding moge leggen over de hele wereld, van hart tot hart, van ziel tot ziel en van geest tot geest. Opdat zal komen de nieuwe Aarde in de nieuwe hemel.’
Ik wens iedereen vredige kerstdagen.

-Diny van den Arend-