‘Als je het vermogen tot creativiteit hebt en het niet manifesteert, ben je niet creatief.
En als je produceert zonder contact met de Bron, ben je evenmin creatief.
Ware creativiteit vereist zowel vrij stromende inspiratie als gerichte discipline.’

-Shakti Gawain-

Creativiteit en spiritualiteit is gemanifesteerde scheppingsenergie.
Ware spiritualiteit kent een balans tussen onze vrouwelijke en mannelijke pool. Alleen dán kan de creatieve Geest zich in de wereld manifesteren. We leven in een tijdperk van synthese. Dit vraagt van elk mens om zich te bekwamen om aanwezig te zijn in het centrum, dáár waar mannelijk en vrouwelijk… Geest en materie elkaar ontmoeten. Ons centrum is een zijnstoestand (geen plek). Het is niet hier of daar.
Door alle eeuwen heen is ons door ingewijden aangereikt dat de weg naar deze zijnstoestand loopt via ons hart. Dat betekent dat als we onze persoonlijkheid (emoties en materiële gedachten) tot stilte brengen, in onvoorwaardelijke acceptatie van hoe wij ons manifesteren in onze persoonlijkheid (op dat moment)… we kunnen ervaren hoe er ruimte komt in ons bewustzijn om alle overtuigingen van afgescheidenheid vrij te laten.
Indien we ons gevoel openen voor onze Essentie, vanuit een diep verlangen tot eenheid in ons, zullen beide polen (mannelijk en vrouwelijk) zich verbinden tot één: verticaal en horizontaal. Dan treed je binnen in de Stilte (nulpunt Veld) van waaruit je kan creëren.

In het dagelijks leven zul je kunnen herkennen, door datgene wat er op je pad komt, wat jou weerhoud om vanuit de Stilte aanwezig te zijn. Dit zijn de levenslessen of uitdagingen die je vriendelijk doch dringend vragen om met je aandacht steeds meer aanwezig te zijn vanuit je centrum, zodat je je mannelijke en vrouwelijke eigenschappen kunt gebruiken in elke ontmoeting van mens tot mens, om creatief te zijn.

In je kracht staan als mens is het resultaat van kwetsbaar kunnen en durven zijn (vrouwelijk) en daadkrachtig (mannelijk) als het erop aan komt. De mens die zijn bewustzijn heeft geaard in de materie en zich opent voor het eigen ‘licht van Geest’ om deze tot manifestatie te brengen is de mens van de Nieuwe Tijd: de Aquariusmens.

Werkelijke aarding betekent dat je je bewustzijn verbonden weet met de materie en dat je in acceptatie bent van je leven hier op aarde in je menselijke persoonlijkheid met alle beperkingen die daar bij horen. Als je blijft zweven in je geestelijk bewustzijn en niet landt in de wereld kun je niet tot zelfexpressie komen van je Zijn. Poëtisch gezegd: ‘Dan kun je de aarde niet bevruchten met je bewustzijn’. Dat betekent dat je niet tot manifestatie komt van je hoger bewustzijn, je Essentie.
Ware spiritualiteit is leven vanuit het besef van ‘wie je ten diepste Bent’. En zonder je erin te verliezen alle verleidingen en manipulaties van de dualiteit kunnen doorzien vanuit je gecentreerd bewustzijn. Je kunt dan vanuit mededogen transformerend en hercreërend aanwezig zijn om het (collectief) bewustzijn te verhogen in trilling naar Aquariuswaarden.

Het tijdperk van synthese vraagt om te verbinden wat was gescheiden, in ons en buiten ons. Het vraagt om tot samenwerking te komen i.p.v. af te scheiden of conflicten uit de weg te gaan. Het Leven streeft naar meer onvoorwaardelijkheid en bewustzijn om zich steeds vollediger uit te kunnen drukken in de materiële wereld.
Dat is ‘de nieuwe aarde in de nieuwe hemel’ waar reikhalzend naar uitgekeken wordt.
Dat is het project van de mensheid: op aarde brengen wat in de hemelen reeds is.
Doe je mee? Heb jij al ja gezegd?

-Diny van den Arend-