De Wetten van de Magie– Terry Goodkind
boekbespreking door Diny van den Arend

Inleiding
Jaren geleden heb ik de boekenserie gelezen over ‘de Wetten van de Magie. De boeken volgen Richard Cypher, Kahlan Amnell en Zeddicus Zu’l Zorander op hun queeste om de beheersing over de wereld in handen te houden van het Licht. Alhoewel deze boeken behoren tot het genre van fantasyboeken staan er vele psychologische waarheden in en laat het zien hoe wij als mens onze scheppende kracht kunnen gebruiken vóór het licht of tegen het licht.
In de verhaallijn herken ik veel van wat we nu om ons heen zien gebeuren. Hoe het zover heeft kunnen komen dat de afgelopen jaren een groot deel van de mensheid in de tang van de angst terecht is gekomen en bereid is in een leugen te geloven, omdat de waarheid niet te verteren is.
Ik begin met een inleiding en daarna zal ik de 11 Wetten behandelen, die in de betreffende 11 boeken worden beschreven.

De hoofdpersonen in de boeken ‘Wetten van de magie’ zijn Richard Rahl, erfopvolger van het koninkrijk D’hara en Kahlan die Belijdster en de ‘Biechtmoeder’ is van het Middenland.
Richard is geboren met beide zijden van de magie: de scheppende en de vernietigende kant. Richard is ‘de Zoeker naar Waarheid’ en in die hoedanigheid hanteert hij ‘het Zwaard der Waarheid’ als Oorlogstovenaar. Als Meester Rahl zijn zijn onderdanen van het Rijk D’hara via een magische band aan hem verbonden en daarmee beschermd tegen negatieve magie van de onderwereld. Deze band werkt alleen als je, middels het uitspreken van een devotie, trouw en dienstbaarheid belooft aan de Meester Rahl.
Kahlan heeft de magie van een Belijdster. Als Biechtmoeder heeft zij ook de andere kant van haar magie ontdekt, waarmee zij dus ook over beide zijden van de magie beschikt.
Richard en Kahlan trouwen en strijden samen tegen de Orde van de Oude Wereld. Deze Orde is uit op macht en slavernij onder het mom van: dat elk mens zijn leven moet geven om behoeftigen te dienen. De mensen leven volgens de door de Orde opgestelde regels, waarin geen ruimte is voor eigen creatieve inbreng.

Als we de geschiedenis mogen geloven dan werd het leven in vroeger tijden beheerst door magie en bijgeloof. Tovenaars en heksen zijn geliefde personages in sprookjes en sagen. Magie spreekt tot de verbeelding ‘dat wil ik ook kunnen’. Even zwaaien met mijn toverstaf of knippen met mijn vingers en hoepla: daar verschijnt datgene wat ik wil hebben of wil bereiken. Het lijkt alsof heksen en tovenaars uitgestorven zijn, maar zonder dat we het beseffen zijn we allemaal tovenaars en heksen.
‘O ja’, zul je misschien zeggen: ‘Hoe bedoel je?’
We hebben dan geen toverstaf waarmee we zwaaien, maar ieder mens gebruikt, soms zonder dat hij dat weet, de wetten van de magie om iets tot stand te brengen wat hij wil bereiken. We noemen het alleen geen magie meer. Wij weten, door mensenkennis en wetenschappelijk onderzoek, dat er wetmatigheden zijn die we kunnen gebruiken om dat tot stand te brengen wat we willen bereiken.

Psychologische kennis wordt op vele terreinen van de gezondheidszorg gebruikt om mensen ‘beter’ te maken. De farmaceutische industrie reikt ons een geloof in pillen aan, die ons weer gezond moeten maken. Inmiddels kennen we ook het placebo-effect. Ook reclamemakers en de media maken gebruik van psychologische wetten en zonder dat we er soms erg in hebben raken we verstrikt in ‘een web van bedrog’ wat over ons is uitgegooid. Zoals je in deze boeken kunt lezen gebruikt men dan de Eerste Wet van de Magie.

De Wetten van de Magie laten o.a. zien hoe de Wet van Oorzaak en Gevolg werkzaam is. Maar bovenal kun je in deze boeken lezen waartoe het leidt als je geen rekening houdt met deze wetmatigheden en de Wet overtreedt. Dus misbruikt voor eigenbelang in plaats van gebruikt voor het algemeen belang. Ook laten de verhalen in deze boeken zien dat, uitgaande van de wetten, er niets ‘verkeerd’ is. Alleen elke overtreding zet een kettingreactie in beweging waar je dan deel van bent en de verantwoording voor draagt om tot een goed einde te brengen. Wat je zaait zul je oogsten. Ook in deze boeken blijkt dat onvoorwaardelijke liefde de sleutel is om ‘narigheid’ te bestrijden. Iemand die werkelijk het Zwaard van Waarheid kan hanteren is een meester-magiër, een grote Tovenaar. Hij gebruikt de twee scheppende krachten Vishnu en Shiva: de vernietiger en de bouwer. De ware Magiër is de Hogepriester: is Meester van de elementen gelijk Jezus.

Ook een spiritueel volwassen mens, de ontwaakte mens, gebruikt magie. In wezen is elke handeling magisch. Het woord magie betekent voor mij wet. Elke ‘lagere’ wet ligt vervat in een ‘hogere’ wet.
Elk mens zou zich af moeten vragen:
Hoe gebruik ik de Wet?
Ben ik in staat om te leven vanuit de Wet, die de hoogste trilling heeft en alle lagere wetten omvat? Ben ik in staat om het Zwaard van Onderscheid te hanteren (persoonlijkheidsniveau)?
Ben ik in staat om het Zwaard van Inwijding te hanteren (zielniveau)?
Ben ik in staat om het Zwaard van Waarheid en Gerechtigheid te hanteren (geestniveau)?

Wordt vervolgd in een volgend blog met de uitleg van de 11 wetten.