Ontdek je Kracht. Sta op voor wie je bent en wat je doet, ongeacht wat een ander ervan vindt. Durf je authentieke Zelf te laten zien in alle omstandigheden. Neem de touwtjes van je leven in handen. Volg je innerlijke droom, je passie, met een realistische kijk op je mogelijkheden in samenwerking met de mensen om je heen. Stop met jezelf te bekritiseren via zelfbeklag en slachtofferschap. Daarmee verlies je kracht en misken je je Zelfbewustzijn, je mannelijke vuurkracht. Erken je innerlijke Kracht. Hiervoor moet je naar binnen keren en je bewust verbinden met je hartenergie om in eenheid te zijn met je bronenergie.
Steeds weer worden we door omstandigheden in ons leven uitgedaagd om bij ons Zelf te blijven. Steeds weer worden we uitgenodigd om ons niet te verliezen in overtuigingen zoals bv. ‘ik kan het niet’ of ‘ik ben niet goed genoeg’ of ons te verliezen in het dramaverhaal van de ander. We dienen ons, vol Zelfvertrouwen, te openen in ons gevoel voor de vrouwelijke energie in ons: het zachte, ontvankelijke en ons (beschadigde) kind-zijn te omvatten in onvoorwaardelijkheid. Dan zijn we in staat om oude wonden in onze ziel, opgedaan tijdens onze involutiereis, te helen en de vrijgekomen energie te transformeren in Kracht. In deze Kracht aanwezig zijnde zijn we in eenheid met onze bronenergie en kunnen we ons ware potentieel gebruiken tot creatie van nieuwe omstandigheden en nieuwe uitdagingen. Ontdek je Kracht. Ontdek je ware potentieel: je innerlijke Kracht.

Verwar je innerlijke Kracht niet met je persoonlijkheidskracht, die is gebaseerd op je overlevingssysteem. Dit is je wilskracht om te krijgen wat je hebben wilt om daarmee te voldoen aan je emotionele- en fysieke behoefte. Deze kracht gebruiken noemen we assertief zijn.
Assertief zijn heeft te maken met durven aangeven wat voor jou persoonlijk welbevinden belangrijk is. Het is aangeven WAT je van de ander nodig hebt of niet nodig hebt, zonder je te verliezen in schuldgevoelens of miskenning. Assertiviteit heeft alles te maken met de relatie die je hebt met een ander en is derhalve een communicatiemiddel. In een relatie ben je altijd SAMEN. De één is soms assertiever dan de ander.
Als voorbeeld: iemand kan in een relatie de eigen behoeftes voorop stellen, zonder rekening te houden met de ander. Dan is er ongelijkwaardigheid in de relatie. Als de ander dan de neiging heeft om zichzelf weg te cijferen (pleasegedrag of ongeïnteresseerdheid) en niet aangeeft wat hij/zij nodig heeft of belangrijk vind, raakt deze persoon ontkracht. Zo zijn er een aantal variaties te bedenken waarin de communicatie onjuist verloopt en er sprake is van minder of juist een teveel aan assertiviteit. Bij een gelijkwaardige relatie zijn de behoeftes van beiden even veel waard en zijn beide personen in staat om op de juiste wijze te communiceren.
Uiteindelijk kun je een gebrek of een teveel aan assertief vermogen herleiden naar het niet STAAN in je innerlijke KRACHT. Je gedrag wordt immers bepaald door je overtuigen en emotionele gebondenheden aan het verleden. Zolang de zielewond niet is gekend en geheeld blijft het moeilijk om je grenzen aan te geven en op te komen voor je persoonlijke behoeften of eis je teveel van de mensen om je heen. Ontdek je ware Kracht en wees je Zelf. Dat is de uitdaging in deze tijd voor elk mens… en laat de ander Zichzelf zijn. Vanuit acceptatie van ieders eigenheid zal ook de communicatie veranderen.

-Diny van den Arend-