Vervolg van mijn Blog EVOLUTIE:

BEWUSTWORDING
Vervolgens ‘zag’ ik hoe het met de mens, de mensheid en het milieu zou gaan indien zij zich bewust zouden zijn van hun wezenlijke Zijn, hun onsterfelijke Zelf, en zorg zouden dragen om de energetische ballast uit het verleden door transformatie van de negatieve energieën om te zetten naar een positieve kracht. Door bewustwording van Zichzelf en het ontwaken van de ziel in acceptatie van de autoriteit van het hoger Zelf hoeven zij geen energie meer te steken in de dwangmatige structuren van de persoonlijkheid, maar kunnen zij voortbouwen op het fundament van de evolutie en een bewustzijnssprong maken in plaats van in herhaling te vallen van bekende overlevingsstructuren van de persoonlijkheid.
Innerlijke bewustwording door zelfreflectie, meditatie, filosoferen en Zelf DENKEN zorgen ervoor dat er een nieuwe bewustzijnsbeweging op gang komt, in het individuele bewustzijn, dat vrij is van het angstdenken gebaseerd op overlevingsinstincten.
Ik ‘zag’ dat als de mens zich naar binnen keerde voor bewustwording er een einde kwam aan het doorleven van het lijden in de stof. Ik ‘zag’ een bewustzijnsontwikkeling ‘zo snel als het licht’. Ik wist innerlijk dat deze vrijwillige bewustzijnsontwikkeling de HOOP van het Leven was waarop het mogelijk was om de negatieve creatiespiraal te keren.
Ik ‘zag’ hoe het mogelijk was om in een oogwenk door alle lagen van bewustzijn heen te gaan en het onpersoonlijk Zelf te aarden in de menselijke persoonlijkheid. Dat geeft de ervaring/ gewaarwording om het hele evolutieproces in jezelf te zien ontvouwen en alle vruchten van je leven te omvatten om een volgende stap te doen op de creatiespiraal van het Leven.

Deze vrijwillige beweging tot bewustwording en transformatie vormt de redding van de mensheid om te gaan functioneren vanuit een hogere trilling van bewustzijn, gebaseerd op het besef van eenheid en liefde. De ziel die zich eindelijk kan gaan wijden aan zijn werkelijke functie maakt het mogelijk dat het Aquariustijdperk, gebaseerd op de universele Wetten van Eenheid en Liefde, gegrondvest kan worden in het materiële collectieve bewustzijn van de mensheid. Dit is een kortere route dan de eerdere weg van evolutie die mij werd getoond. Ik besefte dat dit de weg was van inwijding in ons ware wezen en de ontdekking van ‘de hemel’, onze creatieve vermogens, om een leven te kunnen leiden met diepgang en vervulling. Dat is de Hemel op Aarde brengen! Dan is vervuld wat is voorzegd: ‘dat er zal komen een nieuwe Aarde in een nieuwe Hemel’.

© Diny van den Arend
Uit mijn boek: Ken Uzelve – Het Universele Pad van Zelfrealisatie (blz. 260-262)

Het boek ‘Ken Uzelve’ is te bestellen via de link:
https://www.boekenbestellen.nl/boek/ken-uzelve