Het verhaal over 12 jongetjes en hun coach

De universele Christuskracht is het 13e aspect, waarin de 12 paden van scheppende energie samenkomen in de mens, als manifestatie van het ZO(O)N zijn op Aarde. Deze 12 scheppende energieën verschijnen in mannelijke en vrouwelijk krachten. Ieder mens gaat op weg om deze 12 krachten, volgens het Universele 12-voudig pad van Zelfrealisatie, in zichzelf tot werkzaamheid te brengen en zo zijn lagere aard te omvatten met zijn hogere ofwel goddelijke aard. Voor velen is dit een abstract verhaal. Vanaf nu niet meer als je de gelijkenis kunt zien met de 12 jongetjes en hun coach opgesloten in een grot in Thailand.

Wat er aan vooraf ging
In de maand juni had ik een indruk ontvangen dat er een omwenteling in energie te gebeuren stond rond de zonnewende, waarin de hele mensheid wordt uitgenodigd om mee te gaan in deze vernieuwing. Voor zover mogelijk heb ik mijn indrukken vertaald in teksten tijdens de lichtviering van 11 juni j.l. als bemoediging en aansporing voor de zomer. Vanuit andere perspectieven is dit onderwerp ook ter sprake geweest tijdens onze andere bijeenkomsten in AGLAJA.
Op 23 juni (de dag waarop de zon weer in beweging komt na de zonnewende) hebben we met de studenten van de opleiding een persoonlijke bevestigingviering gedaan waarin de aanwezigen konden bekrachtigen dat zij waren opgestaan in de erkenning van hun Lichtkracht, vrij van gehechtheid aan hun emotionele (water) bindingen.

De redding is nabij
Op 23 juni raken 12 jongetjes en hun voetbalcoach (de 13e) opgesloten in een grot in Thailand. Zij schuilden in de grot voor de regen. Dezelfde regen zorgde ervoor dat ze niet meer naar de uitgang konden omdat de grot op diverse plaatsen was ondergelopen met water. Het water staat symbool voor het vrouwelijke element water. Hierin zie ik een vergelijking met onze goddelijke Vonk, die zich opgesloten voelt in de menselijke persoonlijkheid omdat het water (emotie) hem bijna tot aan de lippen staat en hem dit belet tot expressie.
Het kan geen toeval zijn, dacht ik, dat het 12 jongetjes en een coach Zijn. Immers er zijn 12 meesters van Liefde en Wijsheid (de 12 jongetjes) die samenkomen in de universele Christuskracht, de 13e (de coach). Wat wil hier gezien worden?
Opvallend is dat er een gezegde is ‘dat de man zich terugtrekt in zijn grot’ als hij worstelt met een probleem of iets wat hij nog niet kan verwoorden of nog niet tot actie kan overgaan.

Nu is de tijd gekomen
Toen ik dit bericht hoorde zag ik de gelijkenis met wat er in de mens gaande is (waar we vooral in de maand juni aandacht aan hebben besteed) en dan vooral omtrent de mannelijke energie. Immers na vele jaren van bewustwording en vrijmaking van de 12 krachten van de vrouwelijke energie (de Sofia) kan het tij nu keren voor de mannelijke energie. In mijn blog ‘Ben ik mijn broeders hoeder’ op 1 juli heb ik verslag gedaan van een bijeenkomst waar we met elkaar een helingsmeditatie hebben gedaan die op dit gegeven van toepassing is.
Opvallend detail is dat de 12 scheppende krachten in het universum, samenkomend in de 13e, de 12 stralen van werkzame goddelijke krachten zijn die zich in de mens willen manifesteren. Je zou kunnen zeggen dat de energie van de ‘opgestegen meesters’ nu in de mens geïntegreerd willen worden: zo boven zo beneden. Dat vraagt om actie, om DOEN, al is de situatie nog zo benard.
Dat zien we heel mooi uitgebeeld in de gebeurtenissen rond de 12 jongetjes en hun coach. Opvallend voor mij was dat er drie waterbekkens te zien waren op de TV-beelden waar de jongetjes langs moeten op hun terugweg naar de vrijheid. Drie afdalingen in het troebele water van het onderbewuste.
Drie is het getal van de goddelijke drie-eenheid: Vader, Zoon en Moeder/Heilige Geest.
Deze goddelijke drie-eenheid drukt zich in de mens uit als Geest, ziel en persoonlijkheid: op drie niveaus zal de mens ‘door het water’ dienen te gaan totdat hij ‘over het water’ kan lopen. Dan heeft hij meesterschap verkregen over het element water (en mogelijk ook van de andere elementen).

Samenwerking van de drie
Na bundeling van alle krachten, in de voorbereiding op de redding van de jongetjes, zijn de reddingswerkers vandaag (8 juni) begonnen om de jongetjes te bevrijden. Ik kreeg een foto toegestuurd van de reddingsactie waarop drie handen te zien waren die elkaar om de polsen vasthielden: 2 reddingswerkers en een jongen.
Spiritueel /symbolisch vertaald is: Het Licht (mannelijk) en de Liefde/Waarheid (vrouwelijk) van de Bron vormen samen de Kracht (synthese van Licht en Liefde/Waarheid) in de menselijke persoonlijkheid om vrij te komen uit de benauwdheid van de grot. In dit geval: het teruggeven van de vrijheid aan de mannelijke energie om tot zuivere creatie over te kunnen gaan vanuit zijn meesterschap over het element water. Om het element water te kennen dient de mens erdoorheen te gaan. Echter, hij hoeft dat nooit alleen te doen, er is altijd hulp.

De hele wereld kan nu zien dat samenwerking op het uiterlijke vlak bevrijding geeft op het innerlijke vlak. Dat is een aspect van ‘mijn broeders hoeder zijn’ ofwel de onvoorwaardelijke dienstverlening aan elkaar. Deze onvoorwaardelijkheid heeft 1 reddingswerker het leven gekost. Waar heb ik dat eerder gelezen? Dit komt overeen met het verhaal van Jezus (en vele anderen) die hun leven gaven om de mensheid te redden. Feit is wel dat na het overlijden van de Thaise reddingswerker de reddingsactie in een stroomversnelling is gekomen. Er is zelfs hulp uit Nederland aangeboden om met extra pompen het water uit de grot te halen. Ineens zijn wij als Nederlander indirect betrokken bij deze reddingsactie. Wordt er misschien op ons allen een beroep gedaan om te doen wat we kunnen doen?
Hoe bijzonder is het dat aan de reddingsactie 13 buitenlandse duikers meedoen. Evenals 5 Thaise duikers en 5 leden van het Thaise Korps Mariniers. De vier elementen komen samen in het 5e element ether: de Christuskracht werkzaam middels de 4 elementen. Het lijkt een goddelijk geleid scenario daar in Thailand om de hele wereld te laten zien dat deze gebeurtenis niet op zichzelf staat, maar een verbeelding van een universeel verhaal is dat nu om zijn ontknoping vraagt.

Aanvulling op deze tekst: dinsdag 10 juli 2018

Zondag, tijdens het schrijven van dit artikel verneem ik via internet dat er 6 jongetjes bevrijd zouden zijn. Daarom schreef ik zondag: “Dan wordt er via de media melding gemaakt dat op zondag 17.40 lokale tijd 6 jongetjes zijn bevrijd. Ook dit is weer symbolisch, immers het getal 6 verwijst naar de Davidsster: de twee driehoeken (1 voor de Geest en 1 voor de persoonlijkheid) die ineen schuiven en daarmee verwijzen naar de eenheid van de ziel (onze gevoelswereld) waarin het mannelijke en vrouwelijke zijn verenigd. Dat betekent dat het negatieve aspect van het element water overwonnen is en er ruimte is gekomen zodat het Licht van de Geest weer tot expressie kan komen. “
Echter, later op de avond verneem ik via de TV dat het er 4 zijn. In de tekst over de 6 jongetjes beschrijf ik het resultaat van het doorlopen van het Universele 12-voudig Pad.

Werking van het universele 12-voudig pad
Nu, dinsdag, blijkt dat de bevrijding van de jongetjes in 3 fases is gegaan. In 3 dagen zijn per keer 4 jongetjes (symbool voor de vier elementen) bevrijd. Hierin zie ik de vergelijking met de werking in het dagelijks leven van het Universele Pad. Er wordt via de media melding gemaakt dat op zondag 17.40 lokale tijd 4 jongetjes zijn bevrijd. Op maandag worden er weer 4 jongetjes gered en op dinsdag de laatste 4 jongetjes en hun coach. In 3 etappes zijn er 4 jongetjes gered, samen 12 en hun coach. Opvallend is dat de coach een monnik blijkt te zijn die de jongetjes leert te mediteren. Ook dat kan geen toeval zijn, immers om het Universele 12-voudig Pad te kunnen gaan is meditatie een vereiste. Door meditatie houd je je geest vrij van angst op het moment dat je door de angst of welke emotie dan ook heengaat. Door meditatie houd je je aandacht gericht op het Licht en de uitkomst. Je schijnt je lager zelf bij in het donker.
Het 12-voudig Universele Pad van Zelfrealisatie leert ons dat bevrijding van ons innerlijk Licht uit de duisternis, de gevangenschap in de grot (de gehechtheid aan materie, het lager zelf) in 3 fases verloopt: de persoonlijkheidsfase (bewustwording), de zielefase (transformatie) en de Geestfase (hercreatie) alvorens de Zo(o)n zich kan manifesteren middels de 12 goddelijke scheppingskrachten.
Die 3 fases zijn een reis door de 4 elementen (water, vuur, aarde en lucht) op 3 niveaus van bewustzijn totdat wij ons meesterschap kunnen tonen. Dan zijn wij de coach, de meester die meesterschap heeft verkregen op 3 niveaus over de 4 elementen.

We hebben de moeite en de inzet van velen gezien om alle 13 mensen te bevrijden uit de grot.
Wereldwijd is er aandacht gegeven aan deze reddingsactie. Wereldwijd wordt de mens uitgenodigd de krachten te bundelen en samen te werken. NU is de tijd van verandering. Nu is het tijd om onze goddelijkheid te erkennen en van daaruit te gaan leven.
Zo wordt het verhaal over de 12 jongetjes en hun coach een hedendaags verhaal waarin we aspecten kunnen herkennen van ‘het Paasverhaal tot en met Pinksteren’. Nu is het tijd om onze goddelijkheid te erkennen en van daaruit te gaan leven.

Tot slot
Daar waar ALLES samenkomt is er redding: Geest en stof verenigd door onvoorwaardelijkheid.
Ik hoop dat dit gebeuren in het (onder)bewustzijn van de mens een herinnering oproept van herkenning en innerlijke wijsheid. En dat elke ziel zichzelf zal bevrijden uit de grot (het ego).
Laten wij er zijn voor elkaar om waar nodig elkaar de hand te reiken.

-Diny van den Arend-