Immuniteit biologisch gezien heeft te maken met toelaten of afweren.
Weerbaarheid, immuniteit, is de kunst van juiste keuzes maken tussen aanpassen aan de ene kant en afweren aan de andere kant. De betekenis van afweren is niet afwijzen, maar grenzen aangeven. De levenskunst, om juiste keuzes te maken, is voor een deel aangeboren en in ons werkzaam als ons instinct tot overleven.
Ons overlevingsinstinct wordt in de loop van ons leven verder ontwikkeld tot het zijn verwerkelijking vindt in het besef van eenheid, zelfbevestiging en groepsbewustzijn.
Dan hebben wij onze innerlijke kracht ontwikkeld en kunnen deze gebruiken in dienstbaarheid, zónder dat wij ons laten intimideren door onderliggende angsten, waarop deze instincten tot werkzaamheid worden geprikkeld. Onze instincten zetten ons aan tot communicatie met de wereld om ons heen en tot een innerlijke dialoog om te onderzoeken wat er van ons wordt verlangd om het evolutieproces voort te brengen.

Ons immuunsysteem is een natuurlijk overlevingsmechanisme dat ervoor zorgt dat wij weerbaar zijn als individu voor datgene wat van buitenaf naar ons toe komt aan stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Het afweersysteem ontwikkelt zich voortdurend.
Er zijn twee orgaansystemen in ons lichaam, die te maken hebben met onze weerbaarheid:
– het lymfoïde: het immuunsysteem
Dit verwerkt vooral contacten met de stoffelijke omgeving.
– het neurale systeem: het zenuwstelsel
Dit verwerkt contacten van zintuiglijke en sociale aard.
Deze twee systemen communiceren met elkaar en leren van elkaar.

Naast de twee hierboven genoemde communicatiesystemen heeft de mens nog een derde systeem tot zijn beschikking om tot een keuze te komen van toelaten of afweren, namelijk de taal. Hierover heb ik geschreven in mijn boek One Source Principle (pagina 159 t/m 188).
Elke uitvoering van een keuze leidt tot aanpassing of afweren/verdediging en komt tot uitdrukking in ons taalgebruik (verbaal en non-verbaal).

Alle drie de systemen worden steeds effectiever door opgedane kennis tijdens de interacties in ons leven. Ze staan in verbinding met elkaar, leren van elkaar en beïnvloeden elkaar. Zij zijn ons behulpzaam tijdens ons leven, waardoor we onze persoonlijkheid als voertuig (lichaam, emotie en gedachte) van de Geest als een verfijnd afgestemd instrument kunnen ervaren.
Naarmate we groeien in weerbaarheid is het van belang dat we het taalsysteem zo gebruiken dat het geen conflicten oproept, maar openingen maakt naar nieuwe denkbeelden en mogelijkheden. Je zou kunnen zeggen dat de taal dan evolutie bevorderend is. Juist spreken verenigt (door aanpassing) en onjuist spreken is scheidend (door afweer). Boeddha hechtte grote waarde aan het juist spreken, juist handelen gebaseerd op juiste gedachten.

Opname meditatie beluisteren
Weerbaarheid en de daarmee gepaard gaande immuniteit vindt plaats op drie niveaus: persoonlijkheid, ziel en Geest. Je kunt niet de hoogste weerbaarheid verwachten als je op persoonlijkheidsniveau steeds in conflict bent met je uiterlijke en innerlijke wereld.
Daarover gaat de volgende meditatie: heling op deze drie niveaus.
Deze meditatie is in januari j.l. opgenomen tijdens de lesdag spirituele anatomie over immuniteit en weerbaarheid naar aanleiding van het thema: auto-immuunziekten.

Voordat je gaat luisteren is het goed om even een paar keer diep in en uit te ademen.
Je bewust te zijn van je lichaam, je voeten stevig op de grond te voelen… en je ademhaling zijn natuurlijke, ontspannen ritme aan te laten nemen…en alle spanning van je af te laten glijden de Aarde in… Centreer dan je aandacht in je hartcentrum…
Zet de opname aan… sluit je ogen… luister met je hart en doe vervolgens mee met de geleide meditatie.

Ik wens je alle liefde en innerlijke vrede toe in deze bijzondere tijd,
Diny van den Arend