Liefde

Wij leven in een bijzondere tijd: het ontwaken van onze Essentie, ons Geest-Zelf of goddelijke kern, in onze aardse persoonlijkheid.
Indien Je ontwaakt en je innerlijke wezenskern, je Essentie, tot leven komt zal er een eenheid ontstaan in het functioneren van persoonlijkheid, ziel en Geest. Je zou kunnen zeggen dat je dan leeft op aarde vanuit je goddelijke Persoonlijkheid. Vervolgens leer je je scheppende vermogens te gebruiken volgens de Wet van Eenheid en Liefde. Immers wij zijn scheppende wezens. Eigenlijk wisten we dat al, want we leerden via onze persoonlijkheid (lichaam, gedachten en emoties) al hoe we onze werkelijkheid creëerden. Deze werkelijkheid was echter een afspiegeling van onze persoonlijke behoeften, angsten, overlevingsinstincten en beperkende overtuigingen.
Als Je Essentie, dat wat Je ten diepste Bent is ontwaakt zie en weet je hoe je co-creator kan zijn om de evolutie naar een hoger plan, een hogere trillingsfrequentie, te brengen door Liefde te Zijn.

Als we het hebben over liefde, als we het hebben over houden ván, dan kunnen we daar alle kanten mee op. Dat wat voor de één liefde is, hoeft het voor de ander niet te zijn. Wat de één verstaat onder ‘houden van’, daar verstaat de ander weer iets anders onder. Zolang we het via een persoonlijke voorkeur of invulling kunnen onderscheiden: dit is wel liefde en dat is geen liefde, dan hebben we het nog niet over de essentie van liefde, maar hebben we het over een bepaalde uitdrukking van liefde… het blijft liefde, maar een uitdrukking van liefde.
Liefde is in wezen pure neutrale energie. Liefde is de energie die niet oordeelt of veroordeelt.
Liefde is synoniem aan universele waarheid.

Liefde is de verbindende kracht tussen Geest en stof, Geest en materie, waardoor er eenheid wordt ervaren. Angst is de verbrekende kracht tussen stof en Geest, waardoor gescheidenheid wordt ervaren. Liefde is puur scheppingskracht met een positieve en een negatieve pool. Het yin-yang teken is daar een symbool van.

Hier komt de dualiteit weer om de hoek kijken. Elk mens wil graag leven in de éne pool die wij liefde noemen. Liefde naar elkaar en voor elkaar; een paradijs op aarde. Maar daar waar liefde is, komt ook altijd de tegenkracht ‘angst’ om de hoek kijken: ‘wanneer kan ik aanvallen, wanneer kan ik mijn slag slaan?’
Als je dát weet, dan kun je je schouders ophalen en zeggen: ‘Hé joh, ga even buiten spelen.’ Maar als je denkt: ‘o jé, daar komt de angst’, en je maakt je heel klein, dan kom je in de greep van de angst en dan heeft hij jou in zijn macht. Op dat moment ervaar je dus geen liefde en geen eenheid meer, maar gescheidenheid. Beide krachten zijn nodig, want zij zorgen voor beweging in het scheppingsproces. Het hindoeïsme kent de godheden: Vishnu en Shiva, de verbrekende kracht en de opbouwende kracht. Beide krachten zijn even heilig, beide zijn even goddelijk. Angst is net zo goddelijk als liefde. Beide krachten zijn er om het bewustzijn in de mens te wekken, waardoor men z’n ervaringen op kan doen. Zonder die kracht of die tegenpool is het niet mogelijk om nieuwe ervaringen op te doen. Beide krachten zijn je vriend en zijn dienstbaar aan jou. Dit is wat mij betreft, in grote lijnen, wat er speelt in het hele aardingsproces, wat je meemaakt, en doormaakt.

Komen tot eigen ervaring
In de ziel komen hemel en aarde, Geest en materie bij elkaar. Neem niet zomaar woorden van mij aan. Het gaat erom dat elk mens zijn eigen ervaring krijgt over wie hij is en wat hij is. Ik kan mooie verhalen ophangen over het goddelijk Zijn en hoe het werkt in de ziel. Voor een mens die dat nooit zelf ervaren heeft verkondig ik onzin, want het ligt niet in zijn belevingswereld. De ervaringswereld of waarheid van de ene dimensie is niet de ervaringswereld van een andere dimensie. Een verruimd bewustzijn omvat de lagere vormen en ervaringen van bewustzijn.

Daarom doet de hele schepping door middel van die tegengestelde krachten, pogingen om de mens zover te krijgen dat hij zelfstandig gaat nadenken, dat hij antwoorden en ervaringen gaat zoeken. Wie ben ik? Wat is mijn oorsprong? Wat is mijn bestemming? Wat is het doel? Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van mijn bestaan?
En dán kan vanuit de Bron -vanuit Geest- geestelijk voedsel worden gegeven, of ‘stromend levend water’ om de honger naar zelfbewust-zijn en zelfkennis te stillen. Het geestelijk lichaam heeft ander voedsel nodig, dan het stoffelijk lichaam.

Als je alleen maar in je persoonlijkheid gericht bent op overleven, kom je er niet aan toe om tijd en ruimte te maken voor geestelijk voedsel. Wij hebben tijd genoeg in deze wereld met onze moderne apparaten. Ik bedoel: we behoren tijd genoeg te hebben in deze wereld met onze moderne apparaten e.d. om een moment te nemen om samen met ons Zelf te zijn.
Ben jij vandaag een moment samen met je Zelf geweest?
We rennen en vliegen soms de hele dag door voor alles en iedereen en we vergeten met ons Zelf samen te zijn. Op het moment dat je met je Zelf samen bent, dán vloeien persoonlijkheid, ziel en Geest samen en ervaar je een hele diepe eenheid.
In die eenheid is de liefde voelbaar, die liefde van: ik ben goed zoals ik ben, ik mag er zijn met al mijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Dat wat je in het moment van samenzijn met je Zelf ervaart… dat is eigenlijk wat geen mens op aarde je echt kan aanreiken. Het kan er op lijken, maar de intense ontmoeting met je Zelf, de liefde die dan in jezelf resoneert, dat veroorzaakt een nieuwe schepping, een nieuw bewustzijn omtrent je Zelf, het multidimensionale wezen dat je Bent .

© Diny van den Arend

Gedurende het hele jaar biedt Centrum AGLAJA een verscheidenheid aan activiteiten, die in het teken staan van innerlijke groei en het ontwikkelen van je hartkwaliteiten. Zo zijn er allerlei momenten om elkaar te ontmoeten en te delen met elkaar, er zijn diverse cursussen én ook de opleiding tot Holistisch Hulpverlener wordt hier in AGLAJA gegeven. In deze opleiding leer je alle aspecten van spirituele genezing kennen en tot eenheid te komen van persoonlijkheid, ziel en Geest (Bron).

Op woensdagavond 16 september (19.30-22.00 uur) is er een gratis introductie lesavond over meditatie en spirituele persoonlijkheidsontwikkeling (1e jaar van de opleiding).