In het Licht van onvoorwaardelijke Liefde kan geen onwaarheid bestaan.
Wat is licht? Hoe manifesteert het Licht zich?
Wit zonlicht wordt door een prisma gebroken waardoor je alle kleuren van de regenboog ziet.
Als het regent of als het heel vochtig weer is en de zon schijnt dan kun je een regenboog zien. Al die druppels in de lucht breken het zonlicht (het witte licht) waardoor alle zeven kleuren als een regenboog zichtbaar worden. Ook ons geestelijk Licht (ons Bron-Zelf) wordt door het zijnskristal in ons spirituele hart gebroken in de kleuren van onze zeven hoofdchakra’s.

Het logo van Centrum AGLAJA is een regenboog en staat symbool voor dit principe.
In het oude China beschouwde men de regenboog als een samengaan van Yin en Yang.
Hindoes en Boeddhisten geloven dat wie in het stadium van de regenboog aanbelandt, op de drempel staat om het ideaal te bereiken, en op te gaan in de gelukzalige Stilte.
In het Christendom van de Middeleeuwen werden de zeven kleuren van de regenboog gezien als de zeven gaven van de Heilige Geest.

De dubbele regenboog heeft als spirituele betekenis dat de verbinding tussen Hemel en Aarde extra is bekrachtigd. In de tijd waarin wij leven geven alle kleuren van de regenboog hun potentie vrij.
De zeven kleuren van de regenboog staan symbool voor de ‘zeven geesten voor de Troon van Licht’, die vorm geven aan de wereld. Deze zeven geesten staan bekend als de Elohim. Het zijn de zeven scheppende krachten die via onze zeven hoofdchakra’s werkzaam zijn in ons.
De dubbelen regenboog verwijst naar ons multidimensionale bewustzijn. Wij hebben vele ‘zelven’ in alle sferen, alle dimensies van het leven. Wij mogen tot een bewust besef komen van ons multidimensionale wezen die haar Wijsheid vrijgeeft daar waar verleden en toekomst samenkomen in het eeuwige NU.
Dan is er eenheidsbewustzijn. Ons goddelijk bewustzijn doorstraalt dan ons menselijk bewustzijn: het daalt als het ware af naar de Aarde. Dat is wat al 2000 jaar wordt gevierd met Kerstmis. Het goddelijk licht daalde af naar de Aarde: het Christusbewustzijn verankerde zich in de materie om zich te openbare in Liefde en Waarheid. Dat is wat nu in de mensheid plaatsvindt: het universele Christusbewustzijn aardt zich in zijn 12-voud in elk mens die bereid is om dit licht te ontvangen en te Zijn.

Toen het ontmoetingscentrum een tijdje bestond was er een moment dat ik mij af vroeg of het wel zinvol was wat wij in Centrum AGLAJA trachten uit te dragen en vorm te geven: het Universele 12-voudig Pad van Zelfrealisatie. Die middag regende het en net toen mijn echtegenoot Jan en ik (we hadden die dag les gegeven aan een groep studenten van de opleiding)) het pand wilden verlaten stond er een regenboog waarvan het uiteinde precies kwam tot aan het midden van de ingang waar wij stonden. Wij stonden als man en vrouw naast elkaar, op de drempel van de geopende deur, met het uiteinde van de regenboog voor onze voeten.
Aan het einde van de regenboog vind je een schat, een pot met goud, is mij altijd verteld. Nu stonden wij daar aan het eind van de regenboog en ik wist dat het goed was. En ik vroeg me af hoeveel mensen op Aarde dit wonderlijke moment zouden hebben ervaren om aan het einde van de regenboog te staan.

De regenboog is voor mij ook de betekenis van “de Regenboogdroom” zoals de Indianen dit zien; een wereld van eenheid, liefde, vrede en broederschap die slechts één moment verwijderd is van ons dagelijks bewustzijn en bezig is zichtbaar te worden voor een ieder die leeft vanuit het eeuwige Nu in het moment nu. Dat is wat wij uitdragen in AGLAJA via het Universele 12-voudig Pad van Zelfrealisatie. Leef de innerlijke droom die gestalte wil krijgen in dit Aquariustijdperk. Wij mensen zijn de bouwers van het nieuwe tijdperk. Wacht niet op iets of iemand buiten je. Word je bewust van je goddelijke potentie tot creatie.

Als wij dan zover gevorderd zijn in het besef dat wij het Licht in de wereld brengen via woord en daad en ons afstemmen op ons zuivere bewustzijn brengen we zuivere klanken voort: woorden van Waarheid. Je zou kunnen zeggen dan brengen we hemelse muziek voort: zuivere klanken van Licht stralen van ons uit.
Symbolisch kun je dit vergelijken met het engelengezang in de hogere sferen. Zij brengen alleen scheppende klanken voort gebaseerd op Liefde en Waarheid. Daarom worden engelen ook wel afgebeld met een lier of harp. Als universeel symbool staat de Gouden Lier symbool voor het goddelijk Woord van Creatie dat uitgaat van de Bron.

Wordt eens stil en mediteer op de Gouden Lier als symbool voor de helende en scheppende kracht in jou aanwezig. Zij brengt de zuivere klanken voort van alle kleuren van de regenboog.
Durf te Zijn die je ten diepste Bent en laat elke onwaarheid van je heenvlieden.
Dan leef je vanuit je goddelijke Natuur en brengt vreugde in elke ontmoeting. Dan spiegel je waarheid. En wees in mededogen als iemand de waarheid niet kan verdragen omdat zijn/haar spiegel nog beslagen is met onwetendheid en pijn of verdriet opgedaan in het verleden.

-Diny-