MOEDER
Vooral het afgelopen halfjaar ging de aandacht uit naar onze geboortemoeder, onze spirituele moeder en onze kosmische Moeder. Immers als de relatie met je moeder (en de Moeder) niet geheeld is, vrij van emotionele gebondenheid, ontneem je jezelf de mogelijkheid om geaard in het leven te staan. Met als gevolg dat je al je gewonde zelfdelen projecteert op andere mensen.

‘De relatie met je moeder laat zien hoe jouw relatie is met de aardse realiteit en jouw vermogen om je geborgen te weten bij je ware Zelf.’
Het is nu tijd om al die oude wonden te helen; het gewonde en teleurgestelde kind in je wat zich tekort gedaan voelt. Verzoen je met het verleden en vergeef… dat was het thema van de afgelopen maanden. Pas dan kan de kosmische Moeder in ons werkzaam zijn. Laten wij alle geboortemoeders eren, zij deden hun best. Laten wij ons hart openen en de Moeder werkzaam zien in allen. Vandaag is het Moederdag en onderstaand gedicht wat ik schreef in 2014 spreekt voor zich.

MOEDERDAG
Laten wij ‘de Moeder’ in ons allen eren.
Zij geeft geboorte aan onze dromen…

Laten wij alle moeders eren.
Niet alle moeders baren kinderen,
sommige moeders baren ideeën,
andere moeders baren liefde.
Vele zijn ‘als een moeder’
voor degenen die zich verloren voelen in deze wereld.

Zie ‘de Moeder’ in allen en eer haar in allen
en in al haar uitdrukkingsvormen.

©Diny van den Arend (mei 2014)