DONDERDAG MIJMERING
Toen ik begon aan mijn blog ‘zondag mijmering’ had ik niet de intentie om elke dag van de week te gaan beschrijven. En toch… was het een logisch gevolg dat de andere weekdagen zouden volgen.
Vandaag is het donderdag, de dag van Jupiter. Eén van mijn favoriete planeten sinds ik hem een aantal jaren geleden via een telescoop van dichtbij heb gezien. Ik was onder de indruk van het aanzicht. Er was een klik, het maakte me blij, ontroerd en liet me de grootsheid en leegheid van het Universum ervaren. Jupiter, die kleine bol ver weg, was even heel dichtbij.
Ik had me toen nog niet zo verdiept in de planeten en hun eigenschappen. Mede door deze ervaring ben ik me er verder in gaan verdiepen, los van horoscoop interpretaties.
Voor de Romeinen was Jupiter de oppergod van de hemel, lucht en onweer (de Grieken noemen hem Zeus). Zijn symbolen zijn de adelaar en de bliksem. Doorgaans wordt Jupiter, de vader alle goden, afgebeeld als een grote bejaarde man, zittend of staand, met scepter in de linkerhand en in zijn rechterhand een victoria, adelaar of bliksemschicht.

In het algemeen staat Jupiter voor het vertrouwen in het leven, het geloof in de zin ervan, voor je idealen en waarden en voor het zoeken naar en het vinden van je persoonlijke levenszin.
Hij staat verder voor alle groeikrachten die je leven nieuwe impulsen geeft, de bloei, het geluk en de welstand bevorderen en vooral voor de ontplooiing van je persoonlijkheid en het verbreden van je horizon.
Hij schenkt ons de wijsheid, de levensbeschouwing, de goedheid, hulpvaardigheid, mildheid, gulheid en verdraagzaamheid en uitdijing. Leven en laten leven. Voel je de ruimte? Die ruimte kun je verwoorden als geloof, hoop en vertrouwen van waaruit alles zich kan ontvouwen.

Gezien vanuit de zuivere spirituele staat van Jupiter betekent het dat de mens, vanuit de getransformeerde Mars (zie dinsdag) zal leven vanuit de hogere Wil: ‘Wat wilt u dat ik doen zal?’
Het is de mens die zich vanuit de taak die hij op zich heeft genomen zal verbinden met andere lichtwerkers.
In de occulte wetenschap is Jupiter de god van het vuur, de beheerser van de vier elementen. Hij wordt ook voorgesteld als een zwaan. De zwaan is een bekend symbool van de Heilige Geest.
In het esoterische en gnostische christendom is hij Michaël, de engel die voor God staat, de aanvoerder van het hemelse leger. In zijn volledigheid straalt hij Gods wil uit in de duistere nacht van het aardse bestaan.

Als ik nalees wat ik heb beschreven dan besef ik des te meer dat het juist deze kracht is die de wereld nu nodig heeft. En dat ons als mens wordt gevraagd om onze trilling zo te verhogen (wat betekent dat wij het transformatie- en transmutatieproces in ons aan dienen te gaan) en mede werkzaam te zijn, ons aan te sluiten bij het lichtleger. Dat lichtleger voert een strijd van liefde, uitgevoerd door de goddelijk Wil.

Een Oude inheemse Amerikaanse profetie zegt:
Als de Aarde is verwoest en de dieren zijn stervende, zal een nieuwe ‘Stam van Mensen’ opstaan bestaande uit vele kleuren, klassen, religies,
die door hun acties en daden de Aarde weer groen zullen maken.
Zij zullen gekend worden als de ‘Strijders van de Regenboog’.

Laten we de weg banen voor een toekomst waarin respect voor elkaars verschillen de boventoon voert.

-Diny-