Wat creëer je als je alleen maar opkomt voor je eigen behoeften?
Als je alleen uitgaat van je eigen behoeften en verlangens, loop je het risico de ander te gebruiken. Je stemt dan niet af op de verlangens, wensen en grenzen van de Ander. Dit getuigt van een tekort aan empathische vermogen en respect voor ieders eigenheid. Dit leidt tot misbruik, intimidatie en manipulatie. Je zou kunnen zeggen dat zo iemand is blijven steken in de ontwikkeling van zijn gevoelswereld. Veelal ontstaan door een negatief zelfbeeld en een tekort aan oprechte aandacht in de kindertijd. Zo iemand heeft zich mogelijk niet gehoord en gezien gevoeld en probeert nog steeds aandacht te vragen voor ‘het tekort’ opgedaan in een bepaalde levensfase. Indien de vastgezette energie -de blokkade- niet wordt vrijgemaakt en ontdaan van de negatieve trilling ‘ik voel me niet gezien en/of gehoord’ zal zo iemand zijn leven inhoud geven vanuit een negatieve creatiespiraal.

Het gemis of tekort in het verleden kan niet door een ander worden ingevuld. Als je deze behoefte blijft projecteren op de buitenwereld zal er geen ontwikkeling zijn naar een evenwichtig volwassen mens die zijn ‘gemis of tekort’ kan accepteren en vult met liefde voor het eigen wezen. Dan blijf je in een rolpatroon zitten van afhankelijkheid en slachtofferschap waardoor je je Lichtkracht miskent.
Deze zelfontkenning kan er ook voor zorgen dat je een defensieve houding aanneemt naar de omgeving en vol verwijten en kritisch bent naar de Ander, waarmee je (vaak onbewust) de boodschap geeft naar de Ander dat hij ‘niet goed genoeg is’ (die hij kan ook een zij zijn). Let wel: je bedoelt eigenlijk ‘jij voldoet niet aan mijn behoefte en daarmee ben je voor mij niet van waarde.’
Deze boodschap kan bij de Ander binnenkomen als miskenning van zijn goede wil en oprechte liefde/aandacht voor jou op de wijze die bij hem past. Indien de Ander onvoldoende geworteld is in zijn eigenwaarde zal hij in de miskenning schieten en zich slachtoffer voelen. Hij vlucht (terugtrekken in zichzelf of weglopen van de situatie), vecht (agressie) of bevriest (passief) omdat hij zich aangevallen voelt in zijn menselijk zijn.
Zie hier een voorbeeld van een negatieve creatiespiraal waarin we elkaar mee kunnen trekken naar een niveau wat ons mens-zijn onwaardig is.
Dan zijn er ‘twee slachtoffers’ die niet in staat zijn om elkaar te zien in hun behoefte naar respect, liefde/aandacht, zichzelf verliezend in hun eigen tekort i.p.v. tot een innerlijke verzoening te komen met de eigen schaduwkanten, onvermogens en onwetendheid. Zie hier de gemiste kans tot groei!

casus
Als dit een casus (een hulpvraag) zou zijn, kun jij dan de stappen van ontwikkeling zien en aanreiken die nodig zijn om het natuurlijke evenwicht in de ik-gerichte mens te herstellen, zodat er een positieve creatiespiraal in werking treedt? Waar begin je?
Ervan uitgaande dat hij/zij bereid is om te groeien en een bewustzijnsontwikkeling aan te gaan om tot een functioneren te komen vanuit innerlijke vrijheid en eenheid van Zijn. En alles dus de uitwerking heeft die je beoogt, uitgaande van het hier en nu.

Holistische hulpverlening
Het vraagt een holistische aanpak indien men niet slechts aan symptoombestrijding wenst te doen, maar de harmonie in de totaliteit van de mens wenst te herstellen van persoonlijkheid, ziel en Spirit.
In het opleidingstraject tot Holistisch Hulpverlener hanteren wij het model van hulpverlening volgens het ‘One Source Principle’(OSP), gebaseerd op de vier elementen volgens het Universele 12-voudig Pad, om volgens ‘de weg van de minste weerstand’ tot een heling te komen en het herstel van de eenheid van Zijn te bekrachtigen.
Door bewustwording van wat er ten grondslag ligt aan de negatieve creatiespiraal kun je energetisch ‘de spiraal keren’ naar een positieve creatiespiraal en herbronnen in je authentieke Zelf waardoor je je zielemissie kunt waarmaken.
Wanneer de zielemissie/functie wordt herkend en vormgegeven maak je de ‘grote’ transformatie door van kind naar volwassene, van een Vissentijdperkbewustzijn naar het Aquariusbewustzijn. Als volwassen mens neem je verantwoordelijkheid voor de eigen behoeften en gemaakte keuzes. Deze mens herkent zijn eigen projecties en neemt ze terug. De kernkwaliteiten van de ziel ontwikkelen zich waardoor de chakra’s in een ‘hogere’ afstemming komen en je leert de creatiekracht te hanteren op diverse niveaus van bewustzijn. Dan kun je gaan functioneren als Holistisch Hulpverlener die heling aanreikt vanuit de Bron. Het dertienvoudig universeel Bewustzijn opent zich waardoor je tot een (h)erkenning komt van je multi-dimensionale Wezen en je functioneren als Cel in het Kosmische Lichaam.

Geïnteresseerd?
Op woensdagavond 13 september (20.00 -22.00 uur) is er een introductielesavond in Centrum AGLAJA.
Nadere berichtgeving volgt.